Grigore Vieru – poetul tuturor
Gavril Simona – Cătălina
Prof. limba şi literatura română
Grad didactic I
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suliţa, jud. Botoşani

 “Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul” -  au fost cuvintele cunoscutului poet. Dar n-a trecut numai Prutul! A pătruns prin poeziile sale în orice inimă românească şi nu numai!
A fost poetul care, prin temele abordate, a ajuns să sensibilizeze pe oricine îi citeşte opera, indiferent de ţara din care provine.
În această perioadă, în care se încearcă parcă din ce în ce mai mult trasarea graniţelor clare între România şi Moldova, Grigore Vieru ne uneşte simplu, clar, cu ajutorul unor versuri care fac să tremure orice suflet, indiferent cât de insensibil ar dori să pară.
Teme precum mama, copilăria, satul şi casa părintească ne fac să vibrăm, să zburăm cu viteza gândului în locurile de baştină, să retrăim farmecul inocent al copilăriei, indiferent de ţara în care ne găsim! Poezii uneori scurte, dar atât de actuale, de „adânci”, de adevărate!

Grigore Vieru n-a fost doar un poet, a fost sufletul Basarabiei. A fost cel care a fost menit să îmbine cuvintele româneşti, nu cuvintele altei limbi, astfel încât să aducă un farmec şi o semnificaţie nouă unor cuvinte ca Mamă, Patrie, Grai, Iubire. A reprezentat şi încă mai reprezintă, pilonul de rezistenţă al culturii naţionale. A sperat până în ultima sa clipă că prin opera sa va ajuta fraţii săi basarabeni să ducă un trai mai bun, să-şi conştientizeze valorile lor culturale şi naţionale, să nu cedeze în faţa atât de multor vicisitudini.  A căutat să se facă auzit şi înţeles atât de copii, cât şi de cei mai în vârstă, printr-un limbaj simplu, clar, dar atât de expresiv! A căutat să-şi apere ţara cu ajutorul poeziei, fiind convins de forţa imensă a cuvântului!
Cât de frumos a exprimat în versurile sale dragostea faţă de Basarabia, dar şi faţă de România! „Din Basarabia vă scriu,/ Dulci fraţi de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot şi prea târziu,/ Mi-e dor de voi si vă sărut.” – versurile poeziei Scrisoare din Basarabia avea să demonstreze modestia poetului, dragostea sa faţă de neam şi adevăr, dar şi hotărârea de a se exprima liber, fără teamă, de a se face auzit până departe.
Şi a fost auzit. Nu doar de către români. Oameni de diferite naţionalităţi şi de diferite religii chiar îl citează, îi citesc sau traduc opera, îl studiază. Poate şi pentru faptul că a încercat să creeze versuri nu neapărat perfecte, cu rimă perfectă, ci îmbinări de cuvinte care să transmită un mesaj puternic. Şi a reuşit! De câte ori nu ne-au cutremurat versurile poeziilor Casa părintească, Nu am, moarte, cu tine nimic, Scrisoare din Basarabia şi câte, câte altele... Versurile se potrivesc oricărei culturi, având norocul unei traduceri cât mai fidele, ar putea exprima dorul şi sentimentele oricui de pe Glob...
Cred că nici nu ne mai putem lăuda că este poetul nostru, al basarabenilor sau al românilor. Nu! Este poetul tuturor oamenilor sensibili, al tuturor oamenilor conştienţi de marile valori ale vieţii, de iubitori ai binelui, ai frumosului.
Dispariţia sa fizică nu a dus la intrarea în anonimat a versurilor sale. Frumuseţea versurilor şi mesajul lor adânc dar atât de uşor de descifrat au făcut ca numeroşi compozitori să folosească versurile lui Grigore Vieru pentru a completa linii melodice deosebite, calde, aşa cum sunt şi versurile poetului.
Făcând un experiment, am întrebat la clasele V-VI câţi elevi ştiu o poezie de Grigore Vieru. Nimeni nu a ştiut măcar să dea exemplu măcar de un titlu. Nimeni nu s-a arătat interesat de versurile sale, aflând că este un poet basarabean. În momentul în care am vorbit despre cântecul Casa părintească, interpretată de cunoscutul interpret Paul Surugiu (Fuego), toţi elevii au reacţionat, au ştiut cântecul, recunoscând faptul că versurile au un mare merit în ceea ce priveşte valoarea acelei melodii. De asemenea, au fost dornici să citească şi alte poezii ale sale, arătându-se receptivi la universul poetic al acestuia, nemaicontând originea sa.
Deci, indiferent când şi cum luăm contact cu versurile poeziei lui Grigore Vieru, ne lăsăm cuceriţi de către acestea, şi, odată cu descoperirea unei poezii, curiozitatea ne este stârnită în ceea ce priveşte universul poetic complet al lui Grigore Vieru, astfel încât devenim căutători neosteniţi ai poeziilor atât de apropiate sufletului omului simplu!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu