"NU NE UITĂM EROII"


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13                                                Nr...........din............

        BOTOŞANIAVIZAT,

DIRECTOR,

Prof.
 "NU NE UITĂM EROII"

COORDONATORI:
Prof. ZAHARIA GAROFIŢA,
Prof. ŢICALO MIHAELA, 
Prof.NICA LILIANA,
Prof.COSTEA LIVIA,
Prof.CREŢU IRINA

Argument:
   Omenirea , din toate timpurile , a preţuit cea mai înaltă virtute-Sacrificiul vieţii. Celor morţi în slujba marilor idealuri, omenirea le-a dăruit întotdeauna SLAVĂ; pentru cei morţi apărând patria, popoarele au ridicat temple. În vremea marelui război, neamul românesc s-a înălţat din jertfa sutelor de mii de vieţi. În faţa primejdiei, soldaţii României au mers cu piepturile descoperite; dacă n-aveau căşti de oţel sau pavăze care să-i acopere, în schimb aveau armura dinăuntru, oţelul sufletesc care i-a dus la glorie.

"Să ecologizăm cimitirul- să facem o faptă bună"


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13                                                    Nr...........din............

        BOTOŞANIAVIZAT,

DIRECTOR,

Prof.


"Să ecologizăm cimitirul- să facem o faptă bună"
COORDONATORI:   Prof. Zaharia Garofiţa


Argument:
     Educaţia ecologică este de fapt educaţie pentru viaţă. Prin acest proiect vrem să atragem atenţia cetăţenilor să nu îşi uite trecutul şi pe eroii ştiuţi şi neştiuţi ai neamului românesc căzuţi la datorie.
     Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică, devine cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică este menită să facă faţă problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent, dar şi pentru rezolvarea problemelor viitoare.

„ TAINA SFÂNTULUI MASLU”


INSPECTORATUL SCOLAR BOTOSANIŞCOALA  GIMNAZIALA  NR 13                                                                                                                                            
JUDEŢUL BOTOSANI
                                                    
Nr.                din     

                                                               

DIRECTOR,                                                                    
                                                                                   
PROF.VASILICA DOINA


                            


TAINA SFÂNTULUI MASLUAN ŞCOLAR  2018-2019


MOTTO:
                                                                    Matei 19, 14-15


                             PROF.COORDONATORI:
Prof.ZAHARIA GAROFITA
Prof. ŢICALO MIHAELA
Prof. CREŢU IRINA
Prof. COSTEA LIVIA
DATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:
  31.05. 2019

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
o   Biserica Sfânta Treime Botoşani
COLABORATORI   PROIECT:                            
Prof.ZAHARIA GAROFITA
Prof. ŢICALO MIHAELA
Prof. CREŢU IRINA
Prof. COSTEA LIVIA
       Preot paroh BĂDĂRĂU GHEORGHE
      Părinţii copiilor
       Comunitatea locală

ARGUMENTAREA PROIECTULUI
Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru  a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă .
Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a devenii un bun creştin.