"NU NE UITĂM EROII"


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13                                                Nr...........din............

        BOTOŞANIAVIZAT,

DIRECTOR,

Prof.
 "NU NE UITĂM EROII"

COORDONATORI:
Prof. ZAHARIA GAROFIŢA,
Prof. ŢICALO MIHAELA, 
Prof.NICA LILIANA,
Prof.COSTEA LIVIA,
Prof.CREŢU IRINA

Argument:
   Omenirea , din toate timpurile , a preţuit cea mai înaltă virtute-Sacrificiul vieţii. Celor morţi în slujba marilor idealuri, omenirea le-a dăruit întotdeauna SLAVĂ; pentru cei morţi apărând patria, popoarele au ridicat temple. În vremea marelui război, neamul românesc s-a înălţat din jertfa sutelor de mii de vieţi. În faţa primejdiei, soldaţii României au mers cu piepturile descoperite; dacă n-aveau căşti de oţel sau pavăze care să-i acopere, în schimb aveau armura dinăuntru, oţelul sufletesc care i-a dus la glorie.


SCOPUL ACTIVITĂŢII:- educarea elevilor în spiritul dragostei de ţară, de neam şi de respect pentru eroii căzuţi la datorie

OBIECTIV GENERAL:
- Promovarea în rândul elevilor şi a cadrelor didactice a responsabilităţii şi demnităţii naţionale prin raportarea la memoria eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
O1- utilizarea achiziţiilor în domeniul istoric şi religios;
O2- dezvoltarea simţului patriotic, estetic şi moral- religios;
O3- dezvoltarea colaborării şi a spiritului de echipă;
O4-sensibilizarea copiilor faţă de memoria eroilor patriei noastre.

CADRE IMPLICATE:
Prof. ZAHARIA GAROFIŢA, Prof. ŢICALO MIHAELA,  Prof.NICA LILIANA, Prof.COSTEA LIVIA, Prof. CREŢU IRINA

Grup ţintă:
-elevii claselor a VI-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 13 Botoşani

Locul de desfăşurare:
-Cimitirul "Pacea"

Durata proiectului: 2 ore- 29.05.2019
Resurse umane:
-elevii claselor a VI-a A, a VI-a B, a VIII-a A, cadrele didactice implicate în proiect

Resurse materiale:
-flori, lumânări

Descrierea activităţii:
    Cu ocazia apropierii marii sărbători a Înălţării Domnului- zi în care comemorăm eroii patriei noastre- elevii şcolii noastre însoţiţi de cadre didactice vor depune flori şi vor aprinde lumânări la căpătâiul celor ce şi-au dat viaţa pentru binele nostru.  De asemenea, elevii vor scrie ce emoţii au trăit în urma acultării cuvântului de învăţătură rostit de prof. Zaharia Garofiţa şi a experienţei trăite în urma acestei activităţi.


Modalităţi de evaluare:
-Analiza activităţii
-Impresii ale elevilor
-Desene reprezentând eroismul românilor


Etapa de diseminare:
Realizarea unui PPT cu fotografiile din timpul activităţii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu