Preacinstirea Maicii Domnului - spor în cunoaștere și înțelepciune în sufletul copiilor

                                   Prof. Poleucă Liliana, Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani

 

          Preacinstirea pe care Biserica o aduce Maicii Domnului este reflectarea cinstirii pe care Însuși Fiul o acordă Maicii Sale, în cadrul creației, ca celei dintâi făpturi. Sf. Ioan Damaschin scrie: „Cu adevărat tu ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură Creatorul a primit pârga firii noastre dumnezeiești. Trupul Său L-a făcut din trupul tău, sângele Său din sângele tău. Dumnezeu S-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu.” Pe această intimitate se bazează prezența Maicii Domnului în Biserică.

         Ca și la ceilalți sfinți, preacinstirea Maicii Domnului în cultul public al Bisericii s-a manifestat, încă de la început, prin mai multe forme sau modalități de expresie. Cea dintâi formă cultică a fost instituirea de sărbători, zile în cursul anului bisericesc, consacrate pomenirii și cinstirii ei. Mai apoi, creștinii s-au manifestat prin cântări și rugăciuni deosebite, prin slujbe speciale, prin zugravirea de icoane, prin rostirea de predici și omilii și chiar prin purtarea numelui ei de către foarte mulți credincioși.

Menirea morală și socială a căsătoriei și a familiei

 

Prof. Poleucă Mihail Radu

Școala Gimnazială Nr. 1Roma, Botoșani


Familia și căsătoria constituie obiectul a numeroase cercetări. Toate sunt importante și folositoare, fiecare contribuind la lămurirea a câte unui aspect al acestor însemnate și vaste realități sociale. Cu toate acestea cunoas¸terea acestora nu se poate socoti încheiata˘, în primul nd datorita˘ bogatei și complexității acestor două mari realități și în al doilea rând datorită faptului că ele cuprind vieți umane în relație, înzestrate cu libertate care le dă adesea un caracter surprinzător și imprevizibil. Nefiind realități  statice, ci dinamice, nu pot fi prinse o data pentru totdeauna în concepte fixe. Mișcarea și activitatea sunt inerente vieții în general. Viața umană, datorită rațiunii și libertății se caracterizează printr-o activitate creatoare de valori. Cu alte cuvinte omul progresează.

FAMILIA CREŞTINĂ ȘI ROLUL EI FUNDAMENTAL ÎN EDUCAȚIA COPILULUI DE IERI ȘI DE AZI

 

 Poleucă Mihail - Radu, prof. de Religie , Școala Gimnazială Nr. 1 Roma, Botoșani

 

Pentru Biserică şi societate, familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor. Familia creştină, compusă din bărbat, femeie şi copii, reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de iubire şi comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la violenţă domestică, la divorţ, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism şi la alte rele. De aceea, în educaţia copiilor şi a tinerilor, este mare nevoie de cooperare între Familie, Şcoală şi Biserică.   

Dimensionată şi realizată în acord cu necesităţile psihice specifice fiecărei vârste în parte, educaţia religioasă are atât o finalitate informativă, respectiv de punere la dispoziţia elevilor a unui set de cunoştinţe specifice, cu caracter teologic, dogmatic, liturgic, de istoria şi filosofia religiilor, dar şi un pronunţat caracter formativ, de interiorizare şi traducere în fapte de viaţă a normativelor religioase.  


Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian
 


Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian
 

 Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian


 Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian


 Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian
Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian
 

 Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian
Autori: Prof. Zaharia Gorofița și Pr. Stărică Marian