"Să ecologizăm cimitirul- să facem o faptă bună"


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13                                                    Nr...........din............

        BOTOŞANIAVIZAT,

DIRECTOR,

Prof.


"Să ecologizăm cimitirul- să facem o faptă bună"
COORDONATORI:   Prof. Zaharia Garofiţa


Argument:
     Educaţia ecologică este de fapt educaţie pentru viaţă. Prin acest proiect vrem să atragem atenţia cetăţenilor să nu îşi uite trecutul şi pe eroii ştiuţi şi neştiuţi ai neamului românesc căzuţi la datorie.
     Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică, devine cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică este menită să facă faţă problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent, dar şi pentru rezolvarea problemelor viitoare.


Tipul activităţii:
-activitate de ecologizare a regiunii cimitirului Pacea din Botoşani

Scopul activităţii:
-promovarea respectului faţă de semenii noştri şi faţă de mediul în care trăim, implicarea elevilor în astfel de acţiuni caritabile
Locul desfăşurării activităţii:
-perimetrul cimitirului Pacea din Botoşani

Data desfăşurării:
27 . 05.2019

OBIECTIV GENERAL:
- Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică necesară cunoaşterii problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent şi a conştientizării rolului pe care ei îl pot avea în menţinerea nealterată a calităţii naturii, condiţie primordială în transmiterea unui mediu curat şi sănătos către generăţiile viitoare.

OBIECTIVE SPECIFICE:
O1- să ia atitudine faţă de cei care poluează mediul;
O2- să-şi iubească aproapele şi pe Dumnezeu care a creat natura;
O3- să devină cetăţeni responsabili faţă de mediu;
O4-să manifeste respect faţă de natură.

OBIECTIVE AFECTIVE:
-să respecte memoria semenilor plecaţi dintre noi

CADRE IMPLICATE:
Prof. ZAHARIA GAROFIŢA,  Prof.NICA LILIANA

Grup ţintă:
-elevii clasei a VI-a A de la Şcoala Gimnazială Nr. 13 Botoşani

Resurse umane:
-elevii claselor a VI-a A, cadrele didactice implicate în proiect

Resurse materiale:
-saci menajeri, mănuşi, îmbrăcămine adecvată, aparat foto, laptop

Rezultate aşteptate:
-realizarea şi păstrarea unui spaţiu de viaţă mai curat;
-îmbunătăţirea atitudinii grupului ţintă faţă de mediu;
-implicarea elevilor în activităţi caritabile.

Descrierea activităţii:
     Elevii impreună cu cadrele didactice coordonatoare se deplasează la cimitirul Pacea în vederea ecologizării zonei. Aici elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 5 şi vor cuprinde o zonă cât mai largă. Elevii vor aprinde căndeluţe şi lumânări la mormintele părăsite şi vor face curăţenie la mormintele ce par a fi uitate.

Modalităţi de evaluare:
-participarea activă a celor prezenţi;
-produsele finale-zonele ecologizate, fotografii care atestă activitatea


Etapa de diseminare:
-realizarea unui PPT care să confirme desfăşurarea activităţii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu