„ TAINA SFÂNTULUI MASLU”


INSPECTORATUL SCOLAR BOTOSANIŞCOALA  GIMNAZIALA  NR 13                                                                                                                                            
JUDEŢUL BOTOSANI
                                                    
Nr.                din     

                                                               

DIRECTOR,                                                                    
                                                                                   
PROF.VASILICA DOINA


                            


TAINA SFÂNTULUI MASLUAN ŞCOLAR  2018-2019


MOTTO:
                                                                    Matei 19, 14-15


                             PROF.COORDONATORI:
Prof.ZAHARIA GAROFITA
Prof. ŢICALO MIHAELA
Prof. CREŢU IRINA
Prof. COSTEA LIVIA
DATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:
  31.05. 2019

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
o   Biserica Sfânta Treime Botoşani
COLABORATORI   PROIECT:                            
Prof.ZAHARIA GAROFITA
Prof. ŢICALO MIHAELA
Prof. CREŢU IRINA
Prof. COSTEA LIVIA
       Preot paroh BĂDĂRĂU GHEORGHE
      Părinţii copiilor
       Comunitatea locală

ARGUMENTAREA PROIECTULUI
Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru  a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă .
Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a devenii un bun creştin.

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi continuată în cadrul orelor de religie, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Acesta este şi scopul iniţierii acestui parteneriat.
Una dintre sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a venera valorile sacre.
SCOPUL PROIECTULUI :
        Cunoaşterea învăţăturilor Bisericii , a slujbelor religioase şi formarea virtuţilor creştine, implicarea elevilor cu risc de abandon şcolar în activităţi educative
OBIECTIVELE PROIECTULUI :
        Identificarea celor Şapte Taine;
        Cunoaşterea importanţei, a efectelor săvârşirii Tainei Sfântului Maslu;
        Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios
GRUPUL ŢINTĂ:
      Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 13 Botoşani - clasele a VI-a A, a VI-a B, a VIII-a A, a VIII-a B
RESURSE UMANE:
    • preotul paroh BĂDĂRĂU GHEORGHE
      cadre didactice implicate: Prof.ZAHARIA GAROFITA, Prof. ŢICALO MIHAELA, Prof. CREŢU IRINA, Prof. COSTEA LIVIA
    • elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 13 Botoşani
    • comunitatea locală
    • părinţii/bunicii copiilor

  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
   Elevii claselor a VI-a A, a VI-a B, a VIII-a A, a VIII-a B însoţiţi de cadrele didactice coordonatoare, se vor deplasa către Biserica Sfânta Trime pentru a participa la slujba Sfântului Maslu săvârşită de pr. Bădărău Gheorghe. În acest fel elevii care au studiat această taină, pot experimenta şi aprofunda prin implicarea directă această Sfântă Taină.
MODALITĂŢI  DE  EVALUARE:
  -analiza activităţilor desfăşurate
            -expoziţii de fotografii
           
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu