GrigoreVieru-poet al neamului românesc, de dincolo de PrutAutor: Prof.inv.primar- BirteaBernadetaRamona,grad didactic I
ȘcoalaGimnazială Nr.1 SlănicMoldova ,Bacău

Grigore Vieru, maestu al cuvintelor,iubitor de plai,de limbă și de neam.A iubit poporul până la lacrimi și și-a consacrat întreaga sa viață copiilor,îndrăgostiților,maturilor,lăsându-ne o operă monumentală, de o muzicalitate și frumusețe rară.Poet al mamei, al dorului și al dragostei, al baștinei, al izvorului,al naturii- poet al lucrurilor sacre, care astăzi cu părere de rău de duc în umbră. Poet al neamului, care a știut cel mai bine să așeze alături cuvintele:Grai, Mamă, Patrie, Iubire.El a fost poetul dragostei de viață, de țară, de semeni, de adevăr.
,,Suntiarbă. Mai simplu nu pot fi”– aşa se defineapoetulGrigoreVieru,Contemporan cu noi,poetulepociinoastre,GrigoreVieruestepoetulsimbol al neamuluinostru.PoezialuiGrigoreVieruesteleaganulspiritualității românești și zălog al dăinuirii noastre în timp și spațiu.

Vieru a fost acel muritor care a dus pe umerii săi firavi crucea neamului nostru românesc, spre a ne uni prin cuvânt, bunătate și iubire pe cei ce avem ,,....o țară, un grai!,,A fost, este și va fi stâlpul de onoare și  rezistență a neamului nostru românesc.
Poetul a fost ales de Dumnezeu și trimis pe pământ ca o pasăre măiastră,să ne lase drept avere,, limba noastră ce-i comoară,, ca noi s-o luăm, s-o păstrăm,  s-o cultivăm și s-o transmitem denerațiilor viitoare,fiindcă, noi prin grai suntem popor și existăm prin neam ca  limbă.
Grigore Vieru- părintele limbii române pe care neamul l-a îndrăgit nu numai ca poet,ci și ca om simplu, sincer, bun, fermecător, plin de taine ,de legăminte, blând și viteaz, tradiționalist și modern.
Poetul care a trecut graiul prin inima sa, încărcându-l cu răbdare, ințelepciune și frumusețe, ca mai apoi să-l întoarcă semenilor săi, care-i deschid de bună voie inima să-l pri-
mească. Un asemenea poet va rămâne ,,suflet din sufletul neamului său,,. În ciuda simplității versului său, el se numără printre acei poeți ,,ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere,,.
Opera lui ne-a menținut demnitatea de neam, ne-a hrănit-o cu putere și cu dorința de a continua cu fruntea sus.,,Ne-am ținut veșnic de limba română, într-un deșert aprins, în care singura umbră era- umbra ecoului,, spunea poetul.Creația viereană a fost și rămâne singura umbră a ecoului care ne-a apărat limba română și demnitatea de neam.
Poetul„ GrigoreVieru a fostmaimultdecâtun poet, a fostînsuşisufletulBasarabiei.Pentru poet dispariţiafizică nu înseamnămoarte, el trăieşteprinpoeziasa,prinfrumosulsemănatîninimilecopiilor.Afost, esteşivarămânePilonul de rezistenţă a culturiinaţionale .Tot ce e maifrumosastăzipoartănumelelui.Şicerul cu stelele, şi al străvechii slave bucium, şiochiimăicuţeine suntmaiaproape, fiindcăiubescşi au o tainăsus care ne apără.Aajungesăpoţisăredaiistorianeamuluiînpoezie, săpoţisăapericei al tăuprinpoezieşisăcrezicăeştiauzit de Dumnezeuprinpoezieînseamnăsăfiii un poet ales.Aşa a fostGrigoreVieru – poet al neamuluiși a culturiiromâneștişi deaceeamerităcununarecunoştinţei noastre.Acest omplăpând cu suflet de copil a trăitînlimbaromână, ducândpeumeriisăifiravicruceaneamuluinostruspre un viitormai bun.Visul său era de a neuniprincuvânt, prinbunătateşiiubire de aproape. Astăzivisullui pare maiaproapecaniciodatăpentrucăoamenii din diferiteţări, de diferitenaţionalităţi de crezurireligioaseîlpomenesc, apropiindu-se unul de celălalt, amintindu-şi de omul care a locuit la margineauneiiubiri.
Am pierdutun poet pepământ, daravem un îngerînceruri…Ne mândrimmult cu GrigoreVieru, cred cămoştenirea care ne-a lăsat-o o voradmira-o multegeneraţiimângâindu-şisufletele cu versurilelui. El a fostpoetulDragostei de viaţă, Dragostei de Ţară, Dragostei de neam, Dragostei de Adevăr, să-l aducemcopiilorşinepoţilornoştricape un tezaur, prin care vomrămâneşinoiprinvremi, căci un poporrămâneînistorieprinvalorilepe care le creeazăşi le păstreazăcu sfinţenie.
Vieru cu fața lui blajină și ochii plini de blîndețe și copilărie a fost ruptdin dorurilepoporuluipentru a le eternizaînversurișipentru a cristalizacreareaunuipopor, a valorilor morale adevărate.Înfiecarepoezie el a săditun picur de înțelepciuneînsuflețindfiecarepoezie.Este un poet al neamuluipentrucă ne-a lăsatpoeziivii,mereuactuale,ceformează un tezaur deneprețuit cultural și moral.
Bibliografie :
1.            Grigorevieru - Wikipedia
2.            GrigoreVieru, Acumșiînveac, edituraLitersa, ed.III.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu