Creatia eminesciana


Motive fundamentale ale creaţiei eminesciene

                                                                 Profesor gr. I, Alina-Valentina Onofrei
        
         Motivul este o modalitate prin care se realizează tema în opera literară. Termenul de motiv provine din verbul latin “movere” (a mişca) semnificând rolul său în impulsionarea acţiunii, rol pe care şi-l îndeplineşte prin frecvenţa în cadrul unei opere literare. Multe din “motive” apar în creaţiile epice dar şi în operele lirice sau dramatice, existând o notă particulară în cazul fiecarui gen literar.
         În universul poeziei lui Mihai Eminescu circulă numeroase motive, a căror tratare artistică originală le conferă un timbru unic,     de neconfundat: teiul, plopul, lacul, luna, marea, stelele etc. Aceste motive – ce vor fi în schema următoare, constituie pentru elevi un exemplu prin care să se poată familiariza cu un nou concept în universul creaţiei eminesciene.

Motivul
Poezia
Citatul
Codrul
Povestea codruluiLa mijloc de codru
“Împărat slăvit e codrul
 Neamuri mii îi cresc sub poale,
 Toate înflorind din mila
 Codrului, Măriei-Sale”
 “La mijloc de codru des
 Toate păsările ies”.
Teiul
Făt-Frumos din tei
 În mijloc de codru – ajunse
 Lăngă teiul “nalt şi vechi”.
Luceafărul
“Sub şirul lung de mândri tei
  Şedeau doi tineri singuri”.


Plopul
Pe lângă plopii fără soţ
“Pe lângă plopii fără soţ
 Adesea am trecut”
Şi dacă ...
“Şi dacă ramuri bat în geam
 Şi se cutremur plopii,
 E ca în minte să te am
 Şi-ncet să te apropii”
Luceafărul
Luceafărul
“Lăngă fereastră, unde-n colţ
 Luceafărul aşteaptă”
Motivul
Poezia
Citatul
Trestia
Lasă-ţi lumea
“Tremurând cu unde-n spume
 Între trestie le farmă”.
Lacul
“Ea din trestii să apară
 Şi să-mi cadă lin pe piept”.
Salcâmul
Sara pe deal
“Şi surâzând vom adormi sub înaltul
 Vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată
 Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată”.
O, mamă
“Deasupra criptei negre a sfântului mormânt
 Se scutură salcamii de toamnă şi de vânt”.
Floarea albastră
Călin (File din poveste)
“Flori albastre tremur ude în văzduhul                                                tămâiet”.
.................................................................
“Flori albastre are-n păru-i şi o stea în frunte poartă”.
Floare albastră
“Floare-albastră! Floare-albastră!
 Totuşi este trist în lume”

Izvorul
Dorinţa
“Vino-n codrul la izvorul
 Care tremură pe prund”
Călin (File din poveste)
“Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt”
Lacul
Lacul
“Lacul codrilor albastru
 Nuferi galbeni îl încarcă”
Crăiasa din poveşti
“Lângă lac, pe care norii
 Au urzit o umbră fină”
Marea
Mai am un singur dor
“Să mă lăsaţi să mor
 La marginea mării
Luceafărul
“Şi mumă-mea e marea”
Luceafărul
“Şi s-aruncă fulgerător,
 Se cufunda în mare”
Luna
Melancolie
“Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă
Prin care trece albă regina nopţii moartă”
Scrisoarea I
Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci”.
Călin (File din poveste)
Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic”


Motivul
Poezia
Citatul
Stelele
La steaua
“La steaua care-a răsărit
 E-o cale atât de lungă
 Că mii de ani i-au trebuit
 Luminii să ne-ajungă”
De ce nu-mi vii
“Mai mândră decât orice stea,
 Iubita mea, iubita mea”
Stelele-n cer
“Stelele-n cer
 Deasupra mărilor
 Ard depărtărilor
 Păna ce pier”.
Buciumul
Lasă-ţi lumea
“Tânguiosul bucium sună
  L-ascultam cu-atâta drag”
Sara pe deal
 Sara pe deal buciumul sună cu jale
Dorul nemărginit
Scrisoarea I
“Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit
 Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.”
Îngerul
Mortua est
“Atunci acest înger n-a fost decât lut”
Înger de pază
“Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază
 Încins cu o haină de umbre şi raze”
Somnul
Codrule, Măria Ta
“Să mă culc cu faţa-n sus
  Şi să dorm, dormire-aş dus”
Sara pe deal
“Ne-am răzima capetele-unul de altul
 Şi surâzând vom adormi sub înaltul
 Vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată,
 Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu