OMUL – Providență, Armonie, Creație, Echilibru  Motto: „Dacă vrem să ajungem la o adevărată pace în această lume, atunci va trebui să începem de la copii” (Ghandi)

În perioada 14-18 noiembrie 2016 la Școala Gimnazială Nr.2, în Săptămâna Educației Globale s-a derulat proiectul educativ cu tema „ÎMPREUNĂ PENTRU PACE”, proiect iniţiat de prof. Luminiţa Neacşu şi prof. Angela Chiriac. Proiectul a avut ca scop formarea unui comportament responsabil a unor atitudini orientate spre asigurarea calității vieții în rândul elevilor și al părinților.   Elevi, părinți, cadre didactice au dat curs unor activități inedite precum: Războaiele noastre culturale pornesc de la războiul de țesut!, Pledez pentru independență! Fără tentații iluzorii!, Dăruind vei dobândi!
, Reciclăm, ne jucăm, dăruim!, De la suflet la suflet, de la inimă la inimă pentru o lume mai bună, Ce este PACEA?, Holocaustul rromilor, Pacea începe de la noi, Pacea lui Dumnezeu – pacea lumii, Să croim o lume mai bună!, Împreună pentru PACE! Ghirlanda prieteniei, Eliberare! Capcanele din spatele unui zâmbet frumos!, Echilibrul meu – echilibrul resurselor biosferei, FAIR-PLAY – Handbal, Portretul prietenului meu. Activitățile proiectului au vizat însușirea unor norme de comportament în rândul elevilor, necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea individului, a societății și a mediului prin organizarea de întruniri informative cu elevii și părinții acestora, prin întreprinderea unor activități concrete, urmărindu-se dezvoltarea personalității elevilor și conștientizarea rolului climatului de pace în viaţa omului, formarea unor deprinderi de a reacţiona corect în faţa anumitor situaţii şi a unui comportament activ şi proactiv care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea în rezolvarea problemelor, formarea şi valorificarea competenţelor în planul creativităţii şi îmbunătăţirea comunicării, încrederii, înţelegerii, toleranţei, facilitarea accesului liber la exprimare a elevilor.  Elevii au fost  familiarizați cu concepte specifice domeniului: pace şi educaţie pentru pace, dezarmare, democraţie şi drepturile omului, cooperare şi echitate, valori, diversitate, au conștientizat rolul benefic pe care îl are Biserica în dobândirea păcii interioare, cea care aduce armonie în relaţiile dintre oameni. S-au implicat în proiectarea și derularea activităților următoarele cadre didactice: Prof. Prodan Dănuț, Prof. Neacșu Luminița, Prof. Artin Cătălin, Prof. Șuiu Marius, Prof. Chiriac Angela, Prof. Chițan Mihaela, Prof. Alina Rusu, Prof. Damian Iuliana, Prof. Zetu Răzvan, Prof. Găină Minodora, Prof.
Petronia Scripcaru, Mediator școlar Azulufei Larisa, Prof. Bostan Maria, Prof. Avădăni Mărioara, Educator Chelariu Mioara,  Prof. Frunză Simona, Prof. itineranți: Apostu Mihaela, Lupu Roxana, Consilier școlar Daniela Hrițcu.  Activitățile s-au derulat în parteneriat cu diverse instituții și asociații din Botoșani: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, Muzeul Judeţean de Istorie – Muzeul de Etnografie – Botoşani, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Liceul Tehnologic „Sfântul Stelian”- Botoşani, CJRAE Botoşani, Parohia “Duminica Mare”-  pr. paroh Ştefan Vasile, Clubul Sportiv Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” – Botoşani, Palatul Copiilor, Biserica Sf. Ilie Botoșani, Partida Rromilor Pro Europa, SC Cambridge Star SRL, Liceul Tehnologic „Alexandru cel Bun” Botoșani, C.C.D. Botoșani, Asociația „Eliberare” București, Ecosilvic Trading SRL, Asociația Special Adittion, D.J.S. Botoșani, Școala Nr.17 Botoșani.  În Noul Testament scrie „dacă rădăcinile sunt sfinte, atunci şi ramurile sunt”. Altfel spus, dacă îngăduim ca răul să coboare spre rădăcini (copii) şi să le întineze, atunci însuşi trunchiul şi ramurile se vor ofili, iar copacul va putrezi. (Prof. Neacșu Luminița)  Educaţia pentru pace constituie cea mai sigură modalitate de eliminare a agresivităţii, a violenţei şi a conflictelor dintre comunităţi. Ea reprezintă un factor capabil de a contribui la crearea unei societăţi democratice. Pacea este o aspiraţie a popoarelor, un imperativ fundamental al epocii noastre şi o finalitate prioritară a educaţiei de astăzi şi de mâine. Identificarea şi stoparea agresivităţii, intoleranţei trebuie să înceapă de timpuriu şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii diferitelor colectivităţi umane este foarte importantă descoperirea şi eliminarea egoismului, a comportamentelor nonparticipative care pot duce la conflicte sau la dezagregarea colectivelor: perfidia, intriga, laşitatea etc.  Ţinând seama de faptul că elevii trebuie să înveţe să participe la viaţa socială şi să construiască viitorul, să se simtă responsabili în realizarea activităţilor s-au utilizat anumite metode şi mijloace de lucru, care au facilitat atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. „Fără pace, dezvoltarea este imposibilă; fără dezvoltare drepturile omului sunt iluzorii, fără drepturi pentru om, pacea este violenţă.” (College de France)  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu