„ LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ LA MINE”
TEMA   PROIECTULUI:LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ LA MINEAN ŞCOLAR  2016-2017

MOTTO:


                                                                    Matei 19, 14-15
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONALPARTENERI:

o   ŞCOALA GIMNAZIALA  NR. 13 BOTOSANI

o   BISERICA ORTODOXĂ NASTEREA MAICII DOMNULUI  , PACEA,BOTOSANIDURATA PROIECTULUI:

  SEPTEMBRIE  2016-IUNIE 2017COORDONATORI    PROIECT:

o   Prof.coordonator. ZAHARIA GAROFITA

COLABORATORI   PROIECT:

       Preotii parohi, VORNICU EUGEN si ANDRISESCU GHEORGHE

       Părinţii copiilor

       Comunitatea localăRESPONSABILITĂŢILE  PĂRŢILOR

       Organizarea unor vizite la Biserica Nasterea Maicii Domnului

       Participarea la slujbele religioase organizate în cadrul bisericii;

       Realizarea unor montaje cu caracter religios mai ales în perioada   

          sărbătorilor de iarnă sau cu prilejul sărbătorii Paştelui;

       Organizarea unor prelegeri cu tema „ Religia în viaţa elevilor”;ARGUMENTAREA PROIECTULUIAşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru  a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă .

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, copii, învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii.

Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a devenii un bun creştin.

În Vechiul Testament se spune că : “Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă”. Aşadar să ne străduim să lăsam în urma noastră copii înţelepţi, copii cu frica lui Dumnezeu.Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi continuată în cadrul orelor de religie, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Acesta este şi scopul iniţierii acestui parteneriat.

Una dintre sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a venera valorile sacre.

SCOPUL PROIECTULUI :

        Cunoaşterea învăţăturilor Bisericii , a tradiţiilor religioase şi formarea virtuţilor creştine;

OBIECTIVELE PROIECTULUI :

        Cunoaşterea unor sărbători creştine  (Crăciun, Bobotează, Florii, Paşte, Ziua eroilor neamului);

        Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase;

        Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu);GRUPUL ŢINTĂ:

      ○ Elevii Şcolii GIMNAZIALE NR 13 BOTOSANIRESURSE UMANE:

o   preotul paroh VORNICU EUGEN si preotul paroh ANDRISESCU GHEORGHE

o   prof. coordonator ZAHARIA GAROFITA

o   elevii Şcolii GIMNAZIALE  NR 13 BOTOSANI

o   comunitatea locală

o   părinţii/bunicii copiilorMODALITĂŢI  DE  EVALUARE:

  -analiza activităţilor desfăşurate

            -expoziţii de fotografii

            -recitări, scenete, învăţături.

                 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

DATA
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

LOCUL DESFĂŞURĂRII

PARTICIPANŢI
Septembrie
2016
Elaborarea proiectului
Şcoala Gimnaziala NR 13
Preot, cadre didactice
Decembrie
2015
2. Concert de colinde
   Biserica  Nasterea Maicii Domnului

Preot, cadre didactice, elevii, comunitatea locală
Februarie
2016

Ingrijirea mormintelor parasite  din cimitirul Bisericii Nasterea Maicii Domnului
Cimitirul „Pacea”
Cadre didactice,elevi,
preoti
Martie
 2017
Concurs pe teme religioase
  
Şcoala Gimnaziala NR 13
Preotul, cadre didactice,elevii
Aprilie
 2017
1. Sfânta Împărtăşanie
2. „Hristos a înviat!
Biserica  Nasterea Maicii Domnului

Preotii,elevii, părinţii

Iunie  2017
„Ziua eroilor neamului”                   
Biserica  Nasterea Maicii Domnului

Preotul, cadre didactice, elevi, comunitatea
locala


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu