Grigore Vieru - omul si poetul


Acest articol a primit Premiul III la Simpozionul Internaţional 
Grigore Vieru, poet al sufletului românesc

autoare Prof. Livia Olariu
Şcoala Gimnazială de Arte „N.N.Tonitza” Bârlad

Cânt-un greier din aripă //„Greieraş, nu ţârâi,//
Mama s-a culcat o clipă//Şi o poţi trezi, cri-cri!”
(Cântece pentru copii, Grigore Vieru)

Grigore Vieru vine dintr-o lume care avea ca scop demolarea valorilor tradiţionale şi impunerea unor idealuri noi. Popularitatea şi-a dobândit-o prin temele pe care poetul le-a abordat, teme legate de condiţia românilor moldoveni. Prin temele lui despre mamă, patrie, familia, iubire, limbă, credinţă este considerat un deschizător de limbă şi dumnezeire.
Dar se cuvine să facem un itinerar biografic prin care să scoatem în evidenţă copilăria poetului dar şi momentele care l-au impus în conştiinţa publică drept un tribun al românismului, un luptător preocupat de soarta istorică şi dramatică a Basarabiei. El a fost preocupat de soarta Basarabiei la fel ca de soarta propriei mame pe care o aseamănă cu Ţara. În opera sa dramatismul istoric al mamei se aseamănă cu cel al naţiunii.
Devenirea lui, a omului şi apoi a poetului (oare în ce ordine?) începe cu intrarea lui în lume pe 14 februarie 1935 (zi care astăzi este umbrită de sărbătoarea importată a Sf. Valentin), când pe vechiul teritoriu al Hotinului, în satul Pererita, sat aşezat pe malul stâng al Prutului, s-a născut într-o familia de ţărani (Pavel şi Eudochia Vieru), micul Grigore. Despre părinţii poetului scriitorul Stelian Gruia spune, în prima monogafie dedicată poetului, că erau aprigi la muncă şi apropiaţi de Dumnezeu, că în satul lor erau văzuţi bine pentru harul dat pământului. După gerul Bobotezei, în casa de lut au venit rudele şi prietnii părinţilor, cu daruri. “După primele stigăte, când moaşa a infăşat pruncul într-o mineştergură de in, cele câteva femei din casă şi Pavel Vieru s-au aplecat peste leagănul de lemn, de unde privea a mirare pruncul liniştit. Avea capul mare, ochii azurii, iar în colţurile buzelor un soi de zâmbet trist cu care a rămas toată viaţa. Moaşa i-a încredinţat pe cei prezenţi că nou-născutul, atunci când va creşte bărbat în toată regula, o să fie scump la vorbă şi vrednic de fapte. (…)Vrenic la fapte bărbatul de mai târziu s-a dovedit întocmai, dar nu şi zgârcit la cuvânt, spre fericirea neamului românesc.”[1] Despre tatăl poetului se spune că iubea folclorul, de cântec şi de vers bun, că în satul lui era recunoscut ca unul dintre cei mai buni povestitori de fapte întâmplate. Probabil că de aici vine iubirea poetului pentru folclor, pentru cântec, povestire şi mărturisire a adevărului. “Pavel Vieru era un fel de artist multilateral în Pererita şi un om de mare spirit. Ştia să cânte la mai multe instrumente muzicale, ticluia poveştile şi repovestea întâmplările ca nimeni altul, ştia rostul la alcătuire şi glăsuire în vers, iar când era cazul dădea frâu liber proverbelor şi zicătorilor, semănând printre consăteni înţelepciune şi luare-aminte.”[2]. Tatăl nu era singurul din familie atras de muzică şi cuvânt. Pe unchiul său, Dumitru Blajinu, lăutar autentic, îl asculta cu mare drag. “Multe din rudele mele au fost muzicanţi – muzicanţi populari. S-ar putea spune că am crescut în casa unuia dintre cei mai mari şi autentici lăutari basarabeni, care este Dumitru Blajin. Mărturisesc că nici una din arte, afară de muzică nu mă face să mi se umezească ochii. Nicăieri în mijlocul naturii un mă simt atât de bine ca în muzică”[3] spunea poetul. Nu împlineşte un an când rămâne orfan de tată. Rămasă singură şi răpusă de sentimental singurătăţii tânăra mamă se recăsătoreşte cu un bărbat de bună credinţă, dar care datorită unui destin necruţător este chemat la război, iar după o vreme mama poetului primeşte trista veste că soţul a fost dat dispărut. Astfel, Grigore şi sora lui mai mare, Sofia rămân în grija mamei.
Deşi mama lui provenea dintr-o familie de ţărani, fără multă carte, a ţinut foarte mult ca singurul ei fecior să urmeze şcoala, dându-l astfel pe micul Grig-cum îi spun prietenii-la şcoala din sat. Tot mama este aceea care i-a insuflat viitorului poet dragostea de natură, de credinţă, de oameni, de patrie, de ştiinţă. Ea ştia că cine are carte, are parte. ”În spatele unui om mare, întotdeauna a stat o mamă puternică, vizionară, jertfelnică. Ca elev s-a remarcat ca un bun mânuitor al cuvintelor, stăpânindu-le bine sensurile“[4] spunea preotul Mihai Milea.
La şcoală, micul Grig este obligat să înveţe din cărţi scrise în alfabetul chirilic şi i se comunică ideea că istoria Basarabiei începe cu 1812. Însă, el ştia încă din copilărie, de la unchiul Vlad, că Basarabia şi România sunt din acelaşi neam.
În 1951 finalizează studiile de şapte clase  din satul natal, iar trei ani mai târziu termină şi Şcoala medie nr.2 din orăşelul Lipcani, după ce suferise ani buni în frig, foamete şi sărăcie.
În toamna anului 1953 se înscrie la Facultatea de Istorie şi Filologie a Institutului Pedagogic ”Ion Creangă“ din Chişinău. Nemulţumit de faptul că era minţit mereu de profesorii vorbitori de limbă moldovenească, Grigore Vieru se obligă într-un demers autodidact. Printre oamenii vremii începuse să fie cunoscut, datorită articolelor publicate, precum şi a poemelor pentru copii prin revistele literare.
Poetul debutează în 1957 cu primul volum de poeme dedicate copiilor, Alarma, carte apărută la Editura ”Şcoala sovietică“ din Chişinău şi care a fost primită cu entuziasm de moldoveni, deoarece în acele versuri pentru copii poetul dădea dovadă de vocaţie şi curaj civic. Cartea a fost un semnal că limba română nu a murit. ”Cu acest volum de versuri, el dădea deja alarma printre cititori şi critici literari că deţine o mare zestre spirituală-culturală de sorginte populară şi o mare deschidere spre poezia contemporană.“[5]
La 8 iunie 1959 se căsătoreşte cu Raisa Nacu, tânără studentă care se pregătea să devină profesoară de limba română şi latină, şi care a înţeles de la început în ce se angajează, oferindu-i astfel lui Grigore Vieru tot suportul necesar. La Chişinău se nasc cei doi fii, botezaţi cu numele de Tudor (1960) şi Călin (1965), fiinţe dragi viitorului tată.
Între anii 1960 şi 1963, Vieru a fost redactor la editura Cartea Moldovenească, unde i-au apărut şi două plachete de versuri pentru copii: Bună ziua, fulgilor! şi Făt-Frumos şi Curcubeul. În 1964, publică în revista Nistru, al cărei redactor este, poemul Legămînt, dedicat poetului Mihai Eminescu. Volumul Versuri pentru cititorii de toate vîrstele, pentru care i se acordă Premiul Republican al Comsomolului în domeniul literaturii pentru copii şi tineret, apare în 1965. Mai tîrziu, revista Nistru publică poemul Bărbaţii Moldovei, cu o dedicaţie pentru naţionalistul Nicolae Testimiţeanu. Întregul tiraj este oprit, iar dedicaţia este scoasă.
O cotitură în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice Numele tău, are loc în 1968. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică. Chiar în anul apariţiei, cartea devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brîncuşi, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică. Duminica cuvintelor este publicată în 1969, la editura Lumina, o carte mult îndrăgită de preşcolari, care a devenit obligatorie în orice grădiniţă de copii. În 1970, editura Lumina publică Abecedarul, semnat de Spiridon Vangheli, Grigore Vieru şi pictorul Igor Vieru. S-a dat o luptă aprigă de cîţiva ani pentru apariţia lui, luptă în care s-au angajat şi învăţătorii basarabeni, lucrarea fiind considerată naţionalistă de către autorităţi. În acelaşi an, apare volumul de versuri pentru copii Trei iezi. La numai cîteva zile după apariţie, în urma unui denunţ, volumul este retras din librării pentru poemul Curcubeul, în care s-a găsit ascuns tricolorul românesc.
După mulţi ani de agonie, visul omului şi poetului Grigore Vieru, care împlinise 38 de ani, devine realitate. Împreună cu o delegaţie sovietică păşeşte pentru prima dată în Patria-mamă, la 7 noiembrie 1973, acolo unde cuvântul frate capătă dimensiuni ancestrale şi creează imaginea unei case în care fraţii se întâlnesc pentru a reconstrui împreună istoria locului şi altarul limbii. Această vizită are să îi schimbe fundamental existenţa următorilor ani, precum şi dorinţa de a apropia cele două maluri ale Prutului. Ziua respectivă şi-o aminteşte ca pe o a doua naştere, ca pe o binecuvântată fecioară care i se arată în port tradiţional românesc : ”Am cunoscut România abia în 1973. Mergeam prin Herăstrău şi citeam inscripţiile cu litere româneşti : Nu rupeţi florile ! Nu călcaţi iarba ! Citeam cu lacrimi, ca pe nişte poeme ; atât de frumoasă e limba noastră. Mi-a încolţit gândul să rămân în România, să cer azil politic. Dar mi-am dat reama că nu sunt realist. M-ar fi returnat la Chişinău şi de acolo aş fi fost trimis în Siberia. Aşa era convenţia între cele două state, şi autorităţile româneşti erau obligate să mă extrădeze. Apoi m-a cuprins un alt gând tainic : să plec ca turist într-o ţară occidentală, să cer azil politic, să-mi schimb numele, să mă strecor în România, cu nume schimbat şi să mă aşez la o stână ca ajutor de cioban, să pot respira cerul ţării mele.“[6] Grigore Vieru  întâlneşte majoritatea scriitorilor şaizecişti şi chiar are ocazia să-şi împărtăşescă ideile cu câţiva dintre tinerii scriitori care îşi pregăteau debuturile la editurile centrale. În perioada şederii în România îl vizitează pe Nichita Stănescu, poet cu care va lega o mare prietenie literară de frate
În 1974, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Zaharia Stancu, îi face o invitaţie oficială din partea Uniunii Scriitorilor, căreia poetul îi dă curs. Vizitează Transilvania, însoţit de poetul Radu Cîrneci, iubitor de locuri natale buzoiene. De această dată vizita prin munţii Carpaţi i-au săpat şi mai puternic setea de românesc. Publică o carte intitulată Albinuţa, cartea preşcolarului. În acelaşi an, apare volumul de versuri lirice Aproape.
La sfîrşitul anilor 1980, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cîntecele pe versurile sale) avînd un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a basarabenilor. În 1982 este lansat filmul muzical pentru copii Maria Mirabela, al regizorului Ion Popescu-Gopo, textele pentru cântece fiind semnate de Grigore Vieru, iar în 1988 i se acordă cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Anderesen.
Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular şi se află printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.) în care se votează limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia latină. În 1989, Vieru este ales deputat al poporului. Adunând în jurul său pe cei mai populari interpreţi şi compozitori de muzică uşoară din Basarabia, poetul întreprinde un turneu în Moldova de peste Prut. Un an mai tîrziu, Grigore Vieru este ales Membru de Onoare al Academiei Române, în 1991 devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii, iar în 1992, Academia Română îl propune pentru premiul Nobel pentru Pace. Această numire din partea Academiei Române a însemnat pentru poet o bucurie imensă, pe care el a catalogat-o ca fiind una dintre cele mai frumoase bucurii ale vieţii lui : ”Am avut, nu o singură bucurie, ci tocmai şase, în toată viaţa mea. Mai întâi că scăpasem, peste trei ani, de blestemata boală din studenţie. Apoi a fost bucuria apariţiei primei mele cărţi Alarma –pentru copii. Să ştii că atunci, în 1957, m-am închis în casă şi am stat o întreagă zi cu cartea în faţă, ca şi cu prima dragoste. Apoi, naşterea celor doi feciori ai mei – Tudor şi Călin. Apoi vestea conferirii titlului de onoare al Academiei Române. Apoi, propunerea candidaturii mele, de către aceeaşi Academie, la Premium Nobel. Te rog să mă crezi că acest gest mă bucură mai mult chiar decât m-ar bucura minunea unei întâmplări de-a stăpâni un asemenea premiu.“[7] spunea el într-un interviu.
În 1993, poetul este ales membru corespondent al Academiei Române. La împlinirea vîrstei de 60 de ani, în 1995, Vieru este sărbătorit oficial la Bucureşti, Iaşi şi la Uniunea Scriitorilor din Chişinău. În acelaşi an, poetul este ales membru al Consiliului de administraţie pentru Societatea Română de Radiodifuziune. În 1996 este decorat cu Ordinul Republicii. În 1997, Editura Litera din Chişinău lansează volumul antologic Acum şi în veac, iar 3 ani mai tîrziu este decorat cu Medalia guvernamentală a României Eminescu - 150 de ani de la naştere. În 2005, când împlineşte 70 de ani, Universitatea pedagogică “Ion Creangă” din Chişinău îi conferă titlul de Doctor Honoris Causa, iar la celebrarea zilelor Basarabiei şi Bucovinei, ediţia I, din 24-27 martie, Primăria şi Consiliul Local Craiova îi acordă Omului şi Poetului Grigore Vieru titlul de Cetăţean de Onoare. În 2007 primeşte din partea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova titlul de Doctor Honoris Causa, ocazie cu care poetul, omul şi tribunul Grigore Vieru rosteşte primul discurs cu valoare testamentară, în care identifică limba română cu oastea naţională. În acelaşi an Organizaţia Mondială de la Geneva pentru Proprietate Intelectuală îi conferă Medalia de Aur, iar în 2008 în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie Poesis din Satu Mare i se acordă premiul Opera Omnia, eveniment urmat de conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Vasile Goldiş din Oradea.
La 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulaţie, în apropiere de Chişinău. La 48 de ore după accident, inima lui Grigore Vieru a încetat să bată, pe fondul unor politraumatisme multiple şi al unei poliinsuficienţe a sistemelor şi organelor. Grigore Vieru a fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009 la Chişinău, în cimitirul central din strada Armeană. La înmormîntare au asistat cîteva zeci de mii de oameni. Chişinăul nu mai cunoscuse funeralii de asemenea proporţii de la înmormântarea soţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu în Republica Moldova, la ora 10:00 întreaga republică ţinând un moment de reculegere. Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce. Cîteva şcoli din Republica Moldova, un bulevard din Chişinău şi o stradă din Iaşi, iar alta din Buzău poartă numele lui Grigore Vieru. Pe 11 februarie 2010, cu trei zile înainte de ziua sa de naştere, a fost instalat bustul poetului în Aleea Clasicilor din Chişinău.
Deosebită este imaginea pe care Andrei Strâmbeanu i-o creionează lui Grigore Vieru: “Plăpând, bătut de vânt ca o trestie, s-a dovedit a avea un caracter de cremene, din care sar scântei când îl atingi. De aceea, văzând că a cucerit dragostea celor mici, realist ca orice fiu de ţăran, Vieru şi-a zis: Eu am să-mi cresc cititorii mei. Vieru nu place, de regulă, acelora cărora un le place Eminescu. Vieru place tututror copiilor din lume. Place tututror celor de sex feminin. Duioşia cu care era înzestrat, prezenţa lui Dumnezeiască, a zilei de Dumunică, a bisericii, a mamei, a iubitei, a albinei, a florilor în cele mai multe din poeziile sale cuceresc sufletul…”

Bibliografie:
1. Grigore Vieru,  “Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poziei române”, în Revista de ştiinţă şi cultură 2.Limba Română, nr.1-4 (163-166), Chişinău, 2009
2. Mihai Cimpoi, Itinerar biografic: Grigore Vieru, în monografia colectivă Grigore Vieru, Poetul, Col Academica, vol. VI;
3. Sava Bogasiu, Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române, Ed Alpha, Buzău;
4. Stelian Gruia,  Poet pe golgota Basarabiei, Editura Eminescu, 1995;
[1] Gruia, Stelian, Poet pe golgota Basarabiei, Editura Eminescu, 1995, p.14
[2] Ibidem, p.13
[3] Vieru, Grigore, “Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poziei române”, în Revista de ştiinţă şi cultură Limba Română, nr.1-4 (163-166), 2009, Chişinău, p-351
[4] Bogasiu, Sava, Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române, Editura Alpha MDN, Buzău, 2009, p.12
[5] Ibidem, p.13
[6] Cimpoi, Mihai, Itinerar biografic: Grigore Vieru, în monografia colectivă Grigore Vieru, Poetul, Col Academica, vol. VI, Ch:Î.E.P.Ştiinţa. Chişinău, p.10
[7] Vieru, Grigore, Norocul poeţilor basarabeni a fost poezia română, Interviu cu Adrian Păunescu în Revista de Ştiinţă şi cultură Limba Română, nr 1-4, 2009, Chişinău, p. 324

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu