„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”                                    
           
            Acestui îndemn, lăsat nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, i-au răspuns cu drag şi elevii Şcolii Gimnaziale „Elena Rareş” din Botoşani, conduşi de profesorii lor. Ei şi-au însuşit acest îndemn testamentar şi au trecut concret la fapte, mai ales că Ortodoxia românească se află  în Postul Sfintelor Paşti, moment foarte potrivit pentru cultivarea virtuţilor creştine.