Sfântul Grigorie Palama-întemeietorul isihasmului

 


 CATEHEZĂ

       ÎN CADRUL CONCURSULUI  NAȚIONAL CATEHETIC

„RUGĂCIUNEA ÎN VIAȚA MEA”

 În „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog,        Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”

Sfântul Grigorie Palama-întemeietorul isihasmului

Sf. Grigorie Palama


Sfântul Paisie de la Neamț-ctitorul Filocaliei în limba română și slavonă

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț - Portret din secolul al XVII-lea al sfântului Paisie de la Neamț

Propunător: prof. Timofti Maria-Valentina

Data: 3 aprilie 2022

Locația: biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”-Botoșani

Grup țintă: copiii și tinerii parohiei, cu vârste cuprinse între 7-18 ani

Durata: o oră

Competența generală: Manifestarea unui comportament moral-religios, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase, având ca modele identitare viețile sfinților

Competențe specifice:

-să asculte viețile sfinților Grigore Palama și Paisie de la Neamț, sfinți isihaști, ca modele identitare;

-să analizeze scrierile și unele cuvinte duhovnicești de mare folos sufletesc, scrise de cei doi sfinți;

-să desprindă virtuțile sfinților, în urma analizării vieților, icoanelor și a troparelor;

-să rezolve unele sarcini de lucru, concrete, pentru formarea și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinii de bun creștin.

RUGĂCIUNE ȘI IERTARE- SFÂNTUL ISIHAST SIMEON NOUL TEOLOG

 


CATEHEZĂ

     ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL CATEHETIC

„RUGĂCIUNEA ÎN VIAȚA MEA”


RUGĂCIUNE ȘI IERTARE- 

        SFÂNTUL ISIHAST SIMEON NOUL TEOLOG


Propunători: prof. Timofti Maria-Valentina, prof. Fortoeș Mariana

Data: 12 martie 2022

Locația: biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”-Botoșani

Grup țintă: copiii și tinerii parohiei, cu vârste cuprinse între 7-18 ani

Durata: o oră

Competența generală: Manifestarea unui comportament moral-religios, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase, având ca modele identitare viețile sfinților

Competențe specifice:

-ascultrea vieții Sfântului Simeon Noul Teolog, sfânt isihast, ca model identitar;

-analizarea scrierilor și ale unor cuvinte duhovnicești de mare folos sufletesc, scrise de Sfântul Simeon Noul Teolog;

-desprinderea virtuților sfântului, în urma analizării vieții, icoanei și a troparului;

-rezolvarea unor sarcini de lucru, concrete, pentru formarea și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinii de bun creștin.

ACTIVITĂŢILE NON- FORMALE ALE CERCULUI DE RELIGIE- FACTOR DETERMINANT ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELORProf. Timofti Maria-Valentina

Şcoala Gimnazială „Elena Rareş”- Botoşani


Întrucât religia este o disciplină complexă, este necesară desfăşurarea unor activităţi suplimentare, non-formale prin cercul de religie, activităţi care formează şi dezvoltă competenţe. Activităţile de la cerc îmbunătăţesc calitatea educaţiei religioase realizate la ore, iar lecţia se constituie în suportul pe care se sprijină activităţile cercului.

Cunoaşterea realităţii religioase reprezintă cunoaşterea (căutarea) lui Dumnezeu. Într-o societate atât de tulbure, este necesară apropierea elevilor de divinitate. Abordarea hermeneutică presupune demersuri psiho-pedagogice clare şi coerente, utilizându-se metode şi modalităţi concrete, strategii de formare şi dezvoltare a competenţelor în învăţământul religios. Voi prezenta, în continuare, câteva activităţi non-formale moderne de cunoaştere a realităţii  religioase folosite la cercul de religie.