Proiectul Educativ Național  „Sărbătorile românilor de pretutindeni”    


ŞCOALA GIMNAZIALA “OCTAV BĂNCILĂ”

COM. CORNI – JUDEŢUL BOTOŞANI

TEL / FAX  0231588205 e-mail scoalacorni@yahoo.com

În parteneriat cu :

Casa Corpului Didactic Botoşani

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani

Palatul Copiilor Botoşani

Primăria  comunei Corni, judeţul Botoşani

Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” Corni

                                                             

Vă prezintă 

Proiectul Educativ Național

 „Sărbătorile românilor de pretutindeni”                                                                                                                                         

Ediţia a Va   CORNI – BOTOŞANI , 23  DECEMBRIE  2016

 „Sărbătorile românilor de pretutindeni”

Cuprins în CAERI 2016 la poz.344, avizat de MENCS cu Nr. 25981/28.01.2016 „Tradiţiile culturale ale zonei s-au păstrat şi transmis de la o generaţie la alta prin grija şi dragostea  faţă de folclor a unor rapsozi populari, iar de la înfiinţarea şcolilor, a unor învăţători şi profesori.” Constantin Cojocariu – Comuna Corni. Elemente de geografie şi istorie locală, Botoşani, 2000.


            Şcolile implicate în această colaborare dispun de resurse materiale şi umane ce se pot adapta la cerinţele societăţii româneşti actuale. În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti.

            Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.

Proiectul  vizează  organizarea  unui  simpozion pentru  cadrele didactice,  concurs     pentru elevii  pasionaţi  de  folclor  şi  înzestraţi  cu  talent,   dar  şi  întâlniri  cu  păstrători  de  tradiţie  şi  iubitori  de  folclor  care    le  vorbească  despre valorile  culturale  incontestabile  ale  poporului  român.

Regulament de participareA.   Concursuri1.      Concurs de interpretare pentru copii „Vremea Colindelor”

Coordonatorii pot înscrie soliştii/formaţiile până pe data de 18 dec.2016 pe adresa vremeacolindelor@yahoo.com pentru următoarele secţiuni:

-         Grupuri vocale/solişti

-         Teatru folcloric

-         Datini şi obiceiuri

Concursul se va desfăşura prin evaluarea filmărilor trimise de instructori la Centrul de Documentare și Informare din localitatea Corni. Evoluţia în concurs va fi limitată în timp (maxim 10 minute), conform regulamentului, organizatorii rezervându-şi dreptul de a întrerupe „momentul”  prin oprirea sunetului.

Acompaniamentul se poate realiza fie prin prestaţia unui grup instrumental, fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru originalitatea şi specificitatea dansului şi a costumului popular.

Juriul va fi format din  specialişti în folclor muzical, coregrafie, etnografie care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a formaţiilor şi a interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate, respectarea cu stricteţe a specificului local dar şi numărul formaţiilor şi interpreţilor prezenţi în concurs.

Membrii juriului vor acorda premii şi menţiuni pentru originalitate.

- Mediatizarea se va face pe site-ul www.didactic.ro şi în Revista on-line cu ISSN Flux Botosani

Concursul va avea loc pe data de 23 dec. 2016, orele 10,00 la Centrul de Documentare și Informare în localitatea Corni, judeţul Botoşani

               2. „Sărbătorile românilor de pretutindeni” tema „Vremea colindelor”

·      Creație plastică, creație literară, fotografie –elevi – concurs gratuitØ                 Secțiunea creație plastică – Se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele pregătitoare, clasa I și clasa a II a. Creaţiile artistice şi colajele vor fi realizate în tehnică de lucru şi pe suport la alegere, încadrându-se la una din categorii : desen/pictură, colaj.

Etichetarea lucrărilor se face în colţul din partea dreaptă jos a lucrării  cu titlul creaţiei, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.

Ø                 Secțiunea fotografie – Se adresează elevilor din clasele III – XII. Fotografiile în format A5 (pe hârtie fotografică) vor surprinde aspecte legate de tema propusă - colindele,  specifice zonei partenerilor . Fiecare fotografie va  fi  însoţită de o scurtă descriere.

Etichetarea lucrărilor se face în colţul din partea dreaptă jos a lucrării  cu titlul fotografiei, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.  Ø             Secţiunea creație literară– Se adresează elevilor din clasele a VII-a  – a XII a. Fiecare elev se va înscrie în concurs cu o creație literară în versuri – de cel puțin 4 strofe -  sau în proză - maximum 2 pagini, pe tema concursului: „Vremea colindelor”.  Sub titlu vor fi înscrise datele de identificare ale elevului (numele şi prenumele, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, profesorul coordonator); numele şi funcţia/specializarea îndrumătorului. . Titlul lucrării trebuie să fie centrat, cu Times New Roman 14, scris cu caractere aldine(bold), iar numele autorului, al profesorului coordonator şi al instituţiei trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu Times New Roman14, bold. Lucrarea se va scrie cu diacritice,  font Times New Roman 12, cu 1.5 spaţiu între rânduri.  

     

Expedierea lucrărilor :

                                                             Secțiunea creație literară:

 Lucrările, fişa de înscriere, acordul de parteneriat vor fi trimise în format letric și electronic, astfel:

Ø   Lucrările în format letric, fişa de înscriere, acordul de parteneriat și plicul autoadresat – obligatoriu – pentru primirea diplomelor pentru elevi și a adeverințelor pentru cadrele didactice coordonatoare vor fi expediate pe adresa: Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni, jud. Botoșani, precizând pe plic: „Pentru concursul -Sărbătorile românilor de pretutindeni”, până la data de 18 decembrie 2016.

Ø   Creațiile elevilor, în format electronic, pe adresa de email vremeacolindelor@yahoo.com, până la 18.dec.2016, în vederea publicării acestora.                                                             Secțiunea creație plastică:

 Lucrările, fişa de înscriere, acordul de parteneriat vor fi trimise:

Ø      pe adresa: Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni, jud. Botoșani, precizând pe plic: „Pentru concursul - Sărbătorile românilor de pretutindeni”, până la data de 18 decembrie 2016. În plicul cu lucrările se vor regăsi obligatoriu: fișa de înscriere, acordul de parteneriat  și un plic autoadresat pentru primirea diplomelor elevilor și adeverințelor cadrelor didactice coordonatoare.                                                             Secțiunea fotografie:

Ø      Lucrările vor fi trimise pe adresa Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni, jud. Botoșani, precizând pe plic: „Pentru concursul -Sărbătorile românilor de pretutindeni”, până la data de 18 decembrie 2016 . În plicul cu lucrările se vor regăsi obligatoriu: fișa de înscriere, acordul de parteneriat  și un plic autoadresat pentru primirea diplomelor elevilor și adeverințelor cadrelor didactice coordonatoare.v        Fiecare cadru didactic îndrumător va participa în concurs cu maximum 5 lucrări, indiferent de secțiune (fotografii, colaje, desene, creații literare). Nu se percepe taxă pentru concursul dedicat elevilor!

     - Jurizarea lucrărilor se va face ȋn perioadele: 28-31 decembrie 2016       

- Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel, 25% din numărul participanților, și diplomă de participare:

§         învăţământ preşcolar şi clasa pregătitoare

§         Clasele I şi a II-a

§         clasele  III  - IV

§         clasele  V-VI

§         clasele VII – VIII

§         clasele IX - XII

§         premii speciale, în funcţie de opţiunile juriului, presei, sponsorilor etc.

Membrii juriului vor acorda premii şi menţiuni pentru originalitate.

- Mediatizarea se va face pe site-ul www.didactic.ro şi în Revista on-line cu ISSN Flux Botosani

-          Persoane de contact:

o       Prof. Pînzaru Mihaela tel.0761100163. email mihaelapinzaru@yahoo.com  

o       Prof. Oboroceanu Constantin tel. 0746258464 costyk_oboro@yahoo.com

o       Prof. Vasiliu Alexandru tel. 0741582729  email sanduvasiliu2005@yahoo.com

o       Prof. Muraru Amalia, tel. 0755549626, email amaliamuraru@yahoo.comEticheta

Numele  şi prenumele elevului/ei

Şcoala de proveniență

Cadru didactic coordonator

Titlul lucrării

Clasa


FIŞĂ  DE  INSCRIERE

Concurs desene, colaje, fotografii,creații literare

„Vremea colindelor”Numele  şi  prenumele cadrului didactic coordonator :____________________

Adresa    ___________________________________________________

Telefonul :__________________________________________________

Adresa  de  e-mail: ___________________________________________

Unitatea  şcolară: ____________________________________________

Telefon școală: ______________________________________________

Localitatea: _________________________________________________

Judeţul: ____________________________________________________

Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
1.2.3.4.5.
FIŞĂ  DE  INSCRIERE

 Concurs folcloric - înregistrări

Tradiţii  şi  obiceiuri  de  iarnă „Vremea colindelor”

Unitatea  şcolară _________________________________

Localitatea:______________________________________

 Judeţul:  _______________________________________

Adresa  unităţii  şcolare ____________________________

Telefonul  unităţii  şcolare: _________________________

Numele  formaţiei  participante:______________________

Numele  cadrului  didactic  îndrumător: ________________

Secţiunea /secţiunile la  care  se  încadrează  ____________

-         Grupuri vocale/solişti

-         Teatru folcloric

-         Datini şi obiceiuri

Numărul membrilor formației (inclusiv cadrul/cadrele didactic/didactice coordonator/oare)_______

 Rugăm  formaţiile  participante    se  încadreze  în  timpul  afectat  fiecărei  secţiuni:

              - solişti  vocali.....3 min/ solist

              - grup   vocal........5  min.

              - dans  popular......5 min.

              - obicei  popular/ teatru folcloric....10 min.    

B.     SIMPOZION REGIONAL

 „SĂRBĂTORILE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI”, ediția a V-a

Secţiuni  SIMPOZION: Exemple de bune practici în valorificarea și promovarea sărbătorilor românilor de pretutindeniStimaţi colegi,

Vă invităm să participaţi la simpozionul „SĂRBĂTORILE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI”, convinşi fiind că tematica propusă se regăseşte, şi în acest an, în registrul preocupărilor şi intereselor dumneavoastră de lectură, studiu, cercetare și conservare a valorilor autentic românești.

Participarea la simpozion se va concretiza prin redactarea unei comunicări ştiinţifice, originale, rezultat al efortului constant şi meritoriu de promovare a valorilor şi tradiţiilor locale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În perioada desfăşurării evenimentului, 19-23  decembrie 2016,  se va organiza o expoziţie cu lucrările elevilor selectate la secţiunea Creaţii ale elevilor.Regulamentul Simpozionului:

§    Lucrările simpozionului se vor desfăşura în ziua de 22 decembrie 2016.

               Lucrările se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail vremeacolindelor@yahoo.com în intervalul 1-21 decembrie 2016

§    Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:

ü     Tip fişier Document Word 2003 (doc)

ü     Tip portret

ü     Dimensiune hârtie A4

ü     Caracter font Times New Roman

ü     Dimensiune font 12

ü     Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm

ü     Paragraf 1 rând.

§    Conţinutul lucrării maxim 6 pagini, inclusiv bibliografia.

§    Participarea este indirectă; fiecare participant își asumă responsabilitatea originalității lucrării prezentate. Aceasta se va verifica de organizatori împotriva plagiatului.

§    Fiecare participant cu lucrare va primi o mapă cu documentele evenimentului - o diplomă de participare cu specificarea lucrării prezentate, un certificat/ adeverință de participare şi o carte cu ISBN conținând lucrările încrise la simpozion.

§    Înscrierile se fac on-line începând cu data de 01.12.2016, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www. didactic.ro sau din prezentul document.

§      Taxa de participare la simpozion este de 20 de lei și este necesară pentru realizarea volumului cu lucrările prezentate. Aceasta se va depune în contul RO10CRCOX070119000719366 pe numele  VĂRVĂRUC MIHAELA-RODICA, cu mențiunea „Taxă simpozion”. Dovada achitării taxei, scanată, se trimite odată cu fișa de înscriere. În cazul a doi sau mai mulți autori, taxa se plătește individual. Excepție fac doar cadrele didactice coautori soț-soție, care vor primi un singur volum.FIŞĂ  DE  INSCRIERE

SIMPOZION  REGIONAL Sărbătorile românilor de pretutindeni

CU  TEMA

Exemple de bune practici în valorificarea și promovarea

sărbătorilor românilor de pretutindeniNumele  şi  prenumele :________________________________________

Adresa    ___________________________________________________

Telefonul :__________________________________________________

Adresa  de  e-mail: ___________________________________________

Unitatea  şcolară: ____________________________________________

Localitatea: _________________________________________________

Judeţul: ____________________________________________________

Adresa  unităţii  şcolare:_______________________________________

Telefonul  unităţii  şcolare:_____________________________________

 Titlul  lucrării:______________________________________________

Chitanța nr. _________________________________________________

Numărul  de  autori  pe  lucrare :______

                  

Adresa  pe  care  doriţi    primiţi  materialele:_______________________

§    Locaţie: Şcoala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni, judeţul Botoşani, tel/fax: 0231588105,  e-mail: scoalacorni@yahoo.com


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu