SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 2015

SCOALA GIMNAZIALA NR. 12, BOTOSANI
SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 2015
PUTERE IN CUVAT- SFANTUL APOSTOL ANDREI- APOSTOLUL ROMANILOR

PROIECTUL se desfasoara la ScoalaGimnaziala nr. 12 ,Botosani

TEMA PROIECTULUI :Putere in cuvant - SfantulApostol Andrei – Apostolulromanilor’’

ARGUMENT :Ce ii poate lega mai multpecopii de obiceiurile si traditiilepoporului roman practicate in ziuaSf, Andrei , decatparticipareadirecta la aceastasarbatoare ?

S-a avut in vedere si necesitateaintegrariicusucces a elevilor de clasa II si a colaborareadintrecadreledidacticedinaceeasiunitate de invatamant.

SCOPUL PROIECTULUI este reducereaimpactuluicucerintelescolii ,antrenarearesurselorumane in scopunitar , antrenareaelevilor de varstascolaradiferita in activitaticomune.


OBIECTIVE :

1.Promovareadialogului si a comunicariiintreeleviidinclasa II si a-V-a dinaceeasiinstitutie de invatamantimplicati in proiect ;dezvoltareacooperarii si a colaborariiintrecadreledidactice

2.Atragereaefectiva a elevilor in organizareaunoractivitati cu caracterextracurri-

cular ,conducand la crestereacalitativa si cantitativa a acestoractivitati.

3.Constientizareaafectivitatii de grup , ca suport al prieteniei .

4.Cunoasterea si respectareaobiceiurilor , traditiilorromanesti

legate de ziuaSf.Andrei .

5.Stimulareasipromovareacapacitatilorcreatoare ale elevilorprindramatizare,

prinrealizareaunordeseneavandcasubiecttemaactivitatii

6.Stimulareainteresuluiparintilorcopiilorprinimplicareadirectasiindirecta in acesteactivitati.

DURATA PROIECTULUI:18.11.2015

GRUP TINTA:

-eleviiclasei a II a A

-eleviiclaseia-V-a B


RESURSE UMANE:

-inv. GuraliucGeorgeta

-dir. Prof. PoleucaLiliana

- prof. Prescornita Diana

-eleviiclaselor a II a Asia-V-a B

-parintiRESURSE MATERIALE:

-icoanecuSf.Andrei

-stergarepopulare,broboada rosie

-coli albe

-markerecolorate

-casetofon

-CD cucolinde de Sf Andrei

-boabe de grau,seminte de mar

-grau incoltitACTIVITATI PROPUSE :

-dialogintreelevii de varstascolaradiferita, petemapropusa

-dramatizare

-interpretareaunorcolinde

-realizareaunoricoane

- punereala incoltit a boabelor de grau

-desen

-expozitiecudesene1. Cum s-a desfășurat proiectul?

Elevii celor două clase au pregătit în avans câte o creație literară (eseu/ poezie) pe tema sarbatorilor si traditiilor de toamna, punand accent pe Sfantul Apostol Andrei, Apostolul romanilor. Unii au prezentat aspecte din viataSfantului, altii au recitat Balada PesteraSfantului Andrei , un grup de copii a intonat colindul SfantuluiAndrei.In timpul acesta , ceilalti copii colorau in tehnici diverse , icoane ce-l reprezentau pe Sfant.2. Cum s-au distrat copiii?

După fiecare creație literară prezentată, elevii spectatori au formulat aprecieri , completand cu informatiileobtinute de ei . Nu au lipsit traditiileromanesti legate de sarbatoareaSfantului Andrei, ce au facut deliciul elevilor, nici aplauzele.3. Care sunt rezultatele?

Copiii au înțeles cât de important este să prezintiinformatiile frumos, tare și cu intonație pentru a capta și a menține atenția publicului. De asemenea, elevii au învățat să asculte cu atenție și să formuleze o părere critică obiectivă.Evaluareaproiectului :Proiectul a avut un real succesprinatingerea in totalitate a scopuluipropus.S-a realizat un album cupozedintimpulactivitatiidesfasurate.Activitatea a fostprezentata in cadrulconcursuluiOlimpiadeleKaufland, pe site ulscolii si pe pagina de facebookScoalaGimnaziala nr. 12.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu