Şezătoare de CrăciunProf. Zaharia Garofita
Scenariul didactic

Elevii vor fi îmbrăcaţi în costume populare şi vor fi aşezaţi în semicerc.Fiecare va avea  ceva de confecţionat.Clasa va fi ornată specific unei şezători. Invitatii vor fi primiti cu colac si sare asa cum este traditia. Profesorul de religie va juca rolul de bunica in aceasta sceneta.

Elev 1 Bună ziua şi bine aţi venit la şezătoarea noastră! Sperăm să vă simţiţi bine alături de noi la această şezătoare unde băieţi şi fete s-au adunat pentru a lucra, pentru a cânta, dar şi pentru a se simţi bine.
Elev 2 Cum ne este obiceiul în fiecare miercuri, ne adunăm la bunica pentru a ne învăţa anumite tehnici de lucru: împletit, cusut, croşetat, pentru a mai împărtăşi din cunoştinţele asimilate, dar în primul rând pentru a petrece cât mai mult timp împreună.
Bunica: Dragii bunicii, v-aţi adus lucrul?

Toţi:daaaaaaa...
Bunica: În timp ce lucrăm, despre ce vreţi să vorbim?
Elev 3. Astăzi vrem să discutăm despre religie.
Bunica:  Ei, dacă voi vreţi acest lucru, haideţi mai întâi să facem o rugăciune pentru a avea şi mai mult spor.
Se rosteşte "Tatăl nostru"...
Bunica: Acum ne putem vedea de treabă!........................ Ce sărbătoare mare se apropie?
Toţi :Crăciunul!!!!!!!!!!!!!
Elev 4. Noi am învăţat că Iisus S-a născut în Betleemul Iudeii, din Fecioara Maria. Iosif şi cu Fecioara Maria au plecat din Nazaret la Betleem ca să se inscrie. Dar când erau ei acolo, Fecioarei Maria i-a sosit ceasul să nască. Dar pentru că nu mai era loc de găzduire, Fecioara L-a născut pe pruncul Iisus Într-un grajd, l-a înfăşat, iar căldură Ii faceau pruncului animalele.
Elev 5 Adevărat. În apropiere de locul naşterii erau nişte păstori care păzeau turmele . Un înger li s-a arătat şi văzându-i înfricoşaţi, le-a zis să nu se teamă pentru că le va binevesti o bucurie mare şi anume că S-a născut Mântuitorul. În acel moment Îngerii au început să cânte primul colind.Păstorii au alergat la locul indicat de înger şi s-au închinat Pruncului de Împărat.
Elev 6 Eu ştiu că pe cer a apărut o stea mare şi luminoasă care a fost văzută de cei trei crai de la Răsărit.Ei şi-au dat seama că S-a născut un mare împărat. Aşa că, cei trei cititori în stele au pornit spre locul unde locuia acel Împărat, fiind ghidaţi în drumul lor de stea. Când au ajuns în ţara lui Iisus, s-au oprit la palatul lui Irod, cerându-i să le arate Pruncul de-Impărat. Irod a fost foarte surprins de această veste, iar sufletul lui a fost cuprins de o ură imensă. Aşa că a recurs la un vicleşug şi anume, i-a rugat pe cei trei Crai să meargă să se închine, iar când se întorc în ţara lor, să treacă şi pe la el pentru a-l înştiinţa unde se află si pentru a merge el -însuşi să se inchine.
Elev 7 Adevărat, dar el nu dorea să se inchine, ci căuta să-L omoare. Cei trei Crai au găsit pe pruncul Iisus în grajdul din Betleemul Iudeii şi i-au adus daruri :aur, smirnă şi tămâie.
Bunica : Bravo copii, se vede că aţi învăţat multe lucruri!
Elev 8 Dar nu am zis că Irod a aşteptat reîntoarcerea celor trei crai, dar ei au fost înştiinţaţi să plece în ţara lor pe altă cale. Văzând Irod că magii nu mai trec pe la el, a dat o poruncă cumplită şi anume să fie ucişi toţi copiii de la doi an în jos.
Elev 9. Dar lui Iisus şi mamei Sale nu i s-a întâmplat nimic, deoarece un înger i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis să o ia pe Maica Domnului şi pe Pruncul Iisus şi să fugă în Egipt, până ce Irod moare.
Elev 10. Eu ştiu că după opt zile de la Naştere i-au pus numele Îisus, cum a fost numit de înger, înainte de a fi zămislit. Iar la 40 de zile de la naşterea Sa, Fecioara Maria cu pruncul Iisus şi Iosif au mers la Ierusalim ca să-L închine Domnului. Aici a fost întâmpinat Pruncul Iisus de bătrânul Simeon care primise promisiune din partea lui Dumnezeu că nu va muri până ce nu-L va ţine pe Mântuitor în braţe. Când i-a văzut pe cei trei intrând în templu, Bătrânul Simeon s-a umplut de duh sfânt şi a zis că de acum poate să moară deoarece a văzut pe Mântuitorul lumii.
Bunica: Văd că ştiţi în detaliu aceste evenimente legate de Naşterea Măntuitorului....Mi-aţi spus că Îngerii au cântat primul colind... Voi ştiţi să colindaţi?
Toţi:da!!!!!!
Bunica:Ia să auzim cum veţi vesti voi Naşterea Măntuitorului lumii!
Se cântă: Bună vreme, bună seara, În seara Crăciunului, O ce veste minunată, Colindam din toata tara, Veste va aduc, Colindita.
Bunica: Bravo, dragii mei, când veţi pleca acasă, bunica o să vă dea câte ceva pentru frumuseţea cu care aţi intonat aceste minunate colinde. ..................................Niciunul dintre voi nu mi-a spus cum trebuie să ne pregătim pentru această mare sărbătoare creştină?
Elev 11Eu cred că în primul rînd, trebuie să postim. A posti nu înseamnă numai a renunţa la anumite alimente, ci a renunţa la tot ce e rău. Deci postul e de două feluri: trupesc şi sufletesc.
Elev 12 Ce înseamnă post trupesc şi sufletesc?
Elev 13 Postul trupesc  înseamnă să te abţii de la carne, lapte. brânză, ouă şi tot ceea ce provine de la animale, iar postul sufletesc  înseamnă: milostenie, rugăciune, grija deosebită de a nu săvârşi păcate: minciuna, cearta, invidia, bârfa, zgârcenia
Elev 14. Dar după ce postim, trebuie să ne spovedim şi să ne împărtăşim, pentru a-L primi pe Marele Împărat în sufletele noastre, pentru a participa atat spiritual cât şi fizic la acest mare praznic Împărătesc.
Bunica: Ce înţelegeţi voi prin magia Crăciunului?
Elev 15. Prin magia Crăciunului eu înţeleg, că în această zi cu toţii trebuie să dăruim şi să facem fericiţi pe cei care nu au posibilităţi materiale la fel ca noi.

Bunica: Ştiţi că nu avem voie să ne lăudăm cu faptele bune, căci Dumnezeu ştie toate câte aţi făcut şi veţi fi răsplătiţi pe măsură. Acum, pentu a vă răsplăti pentru dragostea voastră de a petrece împreună câteva clipe, o să vă citesc nişte întâmplări din care avem multe de invătat.Se va citi povestea  CRIMINALUL.

Ce învăţăm din această întâmplare?

Elev 16PentruDumnezeunoitoţisuntemegalişi El nu caută la faţaomului( frumuseţe, avere, inteligenţă) ci la sufletulsău,
-să nu rămânemindiferenţiatuncicândvedempecinevaaflatînsuferinţă.
-sădămdinpuţinulnostrucelor ce nu au nimic, săajutămpeceilalţipentrucăDumnezeu va rămânedatorînlocullorşi ne va răsplătiînsutit.

Elev 17. Mai vremsă ne citeşticeva!

Bunica : Se citesteAl patruleaMag.

Ceînvăţămdinaceastăîntâmplare?

Elev 18Căîiputemarăta lui Dumnezeucă-Liubim, iubindu-ne aproapeleşicădacădăruimcevaunuinevoiaş, lui Hristosîidăruim.

Bunica : Dragiibunicii, voiurăturiaţiînvăţat?

Toţi: Sigurcă da!

Bunica: Cineîmispune o urătură?

Elev 19 In seara lui VasileSfântu

Bunica: Alteurături mai ştiţi?

Nr 20. Şi eu ştiu o urăturăfoartefrumoasă

Bunica: Iasăauzim!

" Domnulsăvăocrotească
Maica lui săvăpăzească,
S-aveţi pace şi credinţă
Şi în inimi stăruinţă.
Calea lui Hristosurmaţi
Şiveţi fi mereubogaţi.
Doamneajută, tu ,creştine
Sătrăieştifrumosşi bine
Şi urarea mea să-ţi fie,
Dar de harşibucurie."
Ia mai mânaţimăişistrigaşicutoţii: hăi, hăi!

Bunica: Foartefrumos, dragiimei....
Pentrucopiideştepţişicuminţi, iatăcăbunica a pregătitcâteun dar care săvărăplăteascăpentruefortulvostru.

Vreţisă ne distrăm un pic?
Jocul se numeşte"Trăistuţamagică"

Elevii vor extragedintraistăcâte un bilet ce va cuprindecâte o ghicitoare

1. Ce mi-streinedespărţiţi ,
Cu-acelaşinumenumiţi?

2.Taina-n care omulspune
Câte a făcutpelume!


3 Ce mi-snouă, rugătoare,
Cete-n ceruristătătoare?

4 Ce mi-sdoisprezecesfinţi ,
Înicoane-ntipăriţi?

5.Cel de proorocivestit
şiIisusHristosnumit
S-a născut, precumvedem
DinScripturi, la …


6) În ce ţară i-a trimis
Îngeru-apărutînvis
PeIosifşipe Maria,
Ca să-L scape peMesia,
CândIrod, îngrabă mare,
Voiaprunciisă-iomoare?


7.Care preot, cândslujea, 
De un îngerfuvestit
Ca un fiu el va avea,
Ce Ioan va fi numit?8.Cui promis-a DuhulSfânt
Să nu moarăpânacând
Va vedeacuochii lui
PeHristosulDomnului?


9.În Templu un copilvorbea
Cu-nţelepciuneminunată…
Câtianipe-atunciIisusavea
Şicine-L cautăpringloată?


10) Cineînpustiustriga
Cu glas mare şi-ndemna:
„Pocăiţi-vă, că vine 
Cel mai mare decât mine!”?


11. Om cuinimacurată,
Tata-a fostşi n-a fosttată,
9) Iar ce treaz nu pricepea,
Noaptea-n vis se lămurea


12. Cine-icelîntâichemat
Ce peDomnul L-a urmat
Şi-a adus al Lui cuvânt
Şipe-al geţilorpământ?
13.Bătutcupietre, cineoare
Cereapentrucălăiiertare
Şipânăsă fi fostucis,
Văzu cum cerul s-a deschis?

14. )Cinepunedarulsău,
Înghetuţe la copii?
Este sfântşi este bun,
Spune-i numeleacum

15„Cine de sus ne priveşte
Şitoate le dăruieşte
Celor care Îivorbesc
Şi din inimă-L iubesc?”

16. „Care-i ziua minunată
Când colindele răsună
Şi copiii, primind daruri,
Duc în case vestea bună?”

17. „CineschimbăAnulVechi,
Obositşi-albit de zile
Şi ne-aducenoisperanţe
De pace şifericire?”

18. „Undeclopotul ne cheamă
Sămergem la rugăciune
Şipreoţiisfinţi ne-ndeamnă
Sălucrămdoarfaptebune?”

19„S-a născut un Împărat.
Trei la număr au aflat.
Şiporninddinrăsărit
Să I Se-nchine au venit.”

20.„Fără vin, fărăfriptură,
Fărălaptesauuntură,
Faptebunesăvârşim
Şivremsă ne-mpărtăşim.”

21.Dintre slujbe-i cea mare.
Creştinii, cu mic, cu mare
Se roagă-mpreună şi cântă.
Şi-n biserică-o ascultă.”

22. Născătoare Preacurată
Odrăslită-ntre evrei,
Ioachim îi fusese tată,
Iară Ana- mama ei.


23. Râu-n care botezat 
Fu Cel fără de păcat
De către sfântul Ioan
Ştim că se numea ...


24. Peseară, spreIerihon,
Ostenitmergea un om;
Jefuitîndrum de hoţi,
Părăsit a fost de toţi,
Numaiunu-i făcu bine,
Ce erastrăin. Ştiicine?


25.Peperete ne veghează,
Oridinsticlă, oridinlemn,
Şisubeaades se-aşează
Candela cuuntdelemn.


Bunica:   DespreNaştereaDomnuluiamvorbit, de cântatcolinde-amcântat, ghicitoriamrostit. Dar iasăîmispuneţivoi: iubiţimuzicapopulară?
Toţi:Da!!!!!!!!!!!Nouă ne place tare multmuzicapopulară
Dragilebunicii, nu-iaşacă o sămăînveseliţicu un cântec, pentrucădejamăgândesc la plecareavoastrăşisufletu` mi-i tare trist !
Elev21 Sigurbunica....eu o sa-ticântBundiţănouă !
Iasă te auzim, dragabunicii!
Elev22 Bunică, şi eu ştiusăcântfrumos.Iar cânteculmeu,cusiguranţă te va înveseli.
Bunica : Abiaaşteptsă te ascult !..............Bravo !Frumoasabunicii, mi-aiadusaminte de tineretelemele !

Acumtrebuiesăplecaţiacasă, căciimediat se înserează, iarvoitrebuiesăvăpregătiţipentru o nouăzi de şcoală.

Materialbibliografic:
1.      .*** BibliasauSfântaScriptură, EdituraInstitutuluiBiblicşi de Misiune al BisericiiOrtodoxeRomâne, Bucureşti, 1988.

2.      Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
3.      Pilde şi povestiri pentru copii,editura Credinţa Strămoşească, 1998


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu