Reflectie fata semenii defavorizati

https://docs.google.com/forms/d/1xuuuaXsSwKc9gmFXTexHO10-VLmE1G2nISR3rYm80MM/viewform

Edit this form

Reflecţie faţă de semenii defavorizaţi

Asociația IHTIS a considerat oportun ca – alături de celelalte acţiuni – să îndemne tinerii, pregătiţi in diferite profesii, la puţină reflecţie referitor la statutul social al semenilor cu dizabilităţi. Răspunsurile primite vor genera statistica necesară demarării unui nou proiect IHTIS, ce urmează a fi implementat în perioada noiembrie 2013 – mai 2014, acţiuni la care îi vom invita şi pe tinerii ce vor preciza numele, vârsta şi adresa de E-mail la sfârşitul Chestionarului.Vă rugăm termen de completare 7 iulie 2013.
* Required

  1 Ce reprezinta comunitatea în opinia dumneavoastră?

  2 Care sunt aspectele pe care le apreciaţi şi de care vă bucuraţi în mod deosebit în comunitatea în care trăiţi?

  3 Există şi aspecte care nu vă plac în comunitatea dumneavoastră? Care anume?

  4 Sunteţi dispus să vă implicaţi voluntar spre îmbunătăţirea aspectelor care nu vă plac?

  5 Cum vă simţiţi în prezenţa semenilor cu dizabilităţi din comunitatea dumneavoastră?

  6 Ce ştiţi despre acest segment de populaţie? Consideraţi că trăiesc într-un mediu suportiv, prietenos, constructiv?

  7 Care aţi observat că sunt valorile cele mai importante după care se orientează tinerii cu dizabilităţi?

  8 Din ceea ce exprimă ”glasul” societăţii prin mass-media, cum este percepută viaţa tinerilor cu dizabilităţi?

  9 Cunoaşteţi / respectaţi drepturile semenilor cu dizabilităţi? Conceptul “şanse egale” ce reprezintă în opinia dvs.?

  10 Discriminarea apare când oamenii sunt trataţi diferit. De ce credeţi ca dizabilitatea generează prejudecaţi discriminatorii?

  11 Cum credeţi că poate fi eliminată greşita tendinţă de a considera că orice dizabilitatea fizică implică obligatoriu şi un retard psihic?

  12 Sunt 1.621 copii cu dizabilităţi în Jud. Botoşani şi NU au dobândit în acest an statutul de elev, dintre aceştia peste 1000 având IQ normal. Cum poate fi îmbunătăţită realitatea existentă?

  13 Simţiţi că trăiţi într-o lume în care aveţi posibilitatea să vă dezvoltaţi continuu talentul şi abilităţile care vă reprezintă?

  14 Care sunt aspiraţiile, dorinţele, nevoile şi trebuinţele dumneavoastră în raport cu societatea în care locuiţi?

  15 Consideraţi că aspiraţiile, dorinţele, nevoile şi trebuinţele tinerilor cu dizabilităţi diferă de ale dumneavoastră? Justificaţi răspunsul.

  16 De ce anume consideraţi că este nevoie pentru crearea unui mediu propice evoluţiei pe toate planurile a tinerilor cu şi fără dizabilităţi?

  17 Instituţia în care va desfăşuraţi activitatea, este accesibilizată corespunzător?

  18 Dacă aţi avea şansa să transmiteţi un mesaj semenilor cu dizabilităţi, care ar fi acela?

  Numele dumneavoastră *

  Vârsta *
  ani

  Contact
  (opţional)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu