Educatia – între pasiune şi entuziasm


de Alina-Valentina Onofrei
     Profesor Limba română, gradul I
     Liceul cu Program Sportiv, Botosani
                                                      
      
                                                       
                                                       Motto:  „Scopul educaţiei este transferul  de flacără”
                                                                                                       (Vasile Ghica)

            A educa un viitor cetăţean european nu însemnă doar a-i  transmite un mesaj educaţional. Este ideal ca noi, dascălii, purtătorii luminii, să fim pasionaţi de munca noastră pentru a-i putea determina pe elevi să fie entuziaşti în a se informa şi a se forma pentru viaţă. O minte deschisă absoarbe un volum enorm de cunoştinţe dacă este stimulată permanent.
         Inteligenţa tinerei generaţii este ca apa unui izvor; menţinută limpede şi pură ea sculptează profilul noului cetăţean european, profil conturat pe trei dimensiuni: RESPECT, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE.
         Nerespectându-ţi semenii, nu te respecţi nici pe tine însuţi.
         Prin cultură ştii să apreciezi valorile unui popor căruia, dacă îi cunoşti limba, îi înţelegi mai mult mentalitatea şi aspiraţiile.
         Civilizaţia unei ţări are la temelie un sistem educaţional echilibrat în care oamenii sunt formaţi în spiritul integrării sociale şi al toleranţei. Un tânăr, indiferent de etnie, rasă sau religie este educabil în a se forma ca OM. Dându-şi mâna, tinerii de pretutindeni devin mai uniţi şi mai atenţi la ce se întâmplă în jurul lor. Ei pot preveni suferinţa şi pot spune nu războaielor.
         Elevii se pot bucura de cultură prin creaţiile literare şi artistice care ţin de patrimoniul spiritual al unui popor, dar şi prin promovarea tradiţiilor culturale.
         Calea spre cunoaştere este presărată cu pasiune şi entuziasm, două dimensiuni spirituale care îl atrag ca un magnet pe orice tânăr în descoperirea misterelor Universului. Pasiunea presupune dăruire şi sacrificiu dar bucuria reuşitei este incomensurabilă. Prin entuziasm elevii se implică sufleteşte în aflarea adevăratului sens al cunoaşterii. Astfel, ei îşi făuresc o personalitate independentă, responsabilă şi creativă în societatea în care trăiesc, devenind adevăraţi transmiţători ai luminii.
         John Locke afirma că marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii, sădind în elevul său principiile virtuţii şi ale înţelepciunii, pentru a-i da treptat o viziune asupra omenirii de a iubi frumosul şi adevărul.
         Educaţia înalţă spiritul, formează caracterul unui tânăr şi îi dă forţa de a trece cu demnitate prin viaţă.
                              postat de Pr. Liviu Botezatu                                     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu