Grigore Vieru – un exemplu de patriotism

Borș-Humulescu Elena-Iulia, prof.înv.primar, gradul didactic I
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”
Localitatea Vînători-Neamț, județul Neamț, România


            Contemporan cu noi, prieten apropiat al scriitorilor şi poeţilor români, membru onorific al Academiei Române, propus de către aceasta la Premiul Nobel pentru pace, Grigore Vieru a rămas în conştiinţa tuturor ca un militant pentru reîntregire naţională, pentru limba română, pentru valorile culturii româneşti.
Puternicul sentiment de patriotism transpare astfel, nu numai din versurile scrise cu atâta dăruire ci, mai ales, din faptele şi acţiunile întreprinse de-a lungul vieţii. Astfel, lui i se datorează, în mare parte, introducerea limbii moldoveneşti ca limbă naţională şi trecerea de la scrierea cu literele din alfabetul chirilic la cele din alfabetul latin.
Astfel, Grigore Vieru este şi va rămâne un exemplu de patriotism pentru generaţiile viitoare.


            Despre personalitatea lui Grigore Vieru s-a scris destul de mult. Dar oare cât de multe persoane l-au cunoscut cu adevărat pe cel care a militat cu toată forța și puterea sa pentru promovarea valorilor culturale românești? Oare de unde a moștenit aceste forțe și ce anume l-a determinat să iubească limba română? De unde a izvorât și cine a cultivat în sufletul său această dragoste imensă pentru tot ceea ce era românesc?
La o parte dintre aceste întrebări am găsit răspunsul studiind atent biografia lui Grigore Vieru. Am aflat că s-a născut pe data de 14 februarie 1935, în satul Pererîta, judeţul Hotin, astăzi, parte componentă a Republicii Moldova. La acea vreme, a nașterii poetului, Hotinul făcea parte din România, conform organizării teritoriale de la acea dată. Părinții săi, Pavel şi Eudochia Vieru, erau simpli țărani, care munceau cu dăruire pământul, dar de la care a învățat să prețuiască tradițiile și obiceiurile românești, să respecte credința ortodoxă și folclorul moștenit din străbuni. Deși a rămas orfan de tată la nici un an, deci practic nu l-a cunoscut din punct de vedere fizic, știa despre tatăl său că era un om de bază al satului, un iubitor al folclorului, care știa să cânte la mai multe instrumente muzicale și avea un deosebit talent de povestitor. Muzicalitatea versurilor lui Grigore Vieru derivă deci din zestrea genetică și experiențele trăite în copilărie, când asculta ore în șir melodiile cântate de unchiul său, despre care mărturisea însuși poetul, în articolul “Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poziei române”, publicat în Revista de ştiinţă şi cultură Limba Română, nr.1-4 (163-166), 2009, Chişinău:  “Multe din rudele mele au fost muzicanţi – muzicanţi populari. S-ar putea spune că am crescut în casa unuia dintre cei mai mari şi autentici lăutari basarabeni, care este Dumitru Blajin. Mărturisesc că nici una din arte, afară de muzică nu mă face să mi se umezească ochii. Nicăieri în mijlocul naturii nu mă simt atât de bine ca în muzică”.
Deși nu avea foarte multă carte, mama poetului a ținut foarte mult ca fiul său să învețe, să aibă studii și pentru aceasta a făcut toate eforturile necesare, uneori supraomenești. Ea a fost cea care i-a insuflat viitorului poet dragostea de credinţă, de patrie, de natură, de ştiinţă, de oameni. La şcoală, micul Grig, așa cum era numit de către colegi, este obligat să înveţe din cărţi scrise în alfabetul chirilic şi că istoria Basarabiei începe cu 1812, dar el ştia încă din copilărie, de la unchiul Vlad, că Basarabia şi România sunt din acelaşi neam. Încă de la o vârstă fragedă s-a remarcat, ca elev, pentru creativitatea sa, modul în care știa să mânuiască sensurile cuvintelor. După absolvirea, în 1951 a celor șapte clase  din satul natal, trei ani mai târziu termină şi Şcoala medie nr.2 din orăşelul Lipcani. În toamna anului 1953 se înscrie la Facultatea de Istorie şi Filologie a Institutului Pedagogic ”Ion Creangă“ din Chişinău, dar este nemulţumit de faptul că era minţit mereu de profesorii vorbitori de limbă moldovenească și se angajează într-un demers autodidact. Încă de la acea vreme începuse să fie cunoscut, datorită articolelor şi a poemelor pentru copii publicate prin revistele literare. Primul volum, publicat în 1957, de poetul Grigore Vieru, „Alarma”, a fost primit foarte bine de moldoveni și de critica literară a vremii deoarece prin acele versuri pentru copii, autorul dădea dovadă de curaj civic, transmițând un semnal clar că limba moldovenească nu murise. Toate volumele care au urmat au fost bine recepționate de critici, o cotitură în destinul poetului, reprezentată de volumul de versuri lirice „Numele tău”, având loc în 1968, an în care cartea devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. În anul 1970, apare la Editura Lumina „Abecedarul”, semnat de Spiridon Vangheli, Grigore Vieru şi pictorul Igor Vieru. Pentru apariţia lui a urmat o luptă aprigă, de câţiva ani, luptă în care s-au angajat şi învăţătorii basarabeni, lucrarea fiind considerată naţionalistă de către autorităţi.
La sfîrşitul anilor '80, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe versurile sale) având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a basarabenilor. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular şi se află printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.) în care se votează limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia latină.
La vârsta de 38 de ani, pe 7 noiembrie 1973, ajunge pentru prima data în România. Această vizită avea să îi schimbe fundamental existenţa următorilor ani, precum şi dorinţa de a apropia cele două maluri ale Prutului. Ziua respectivă şi-o aminteşte ca pe o a doua naştere, ca pe o binecuvântată fecioară care i se arată în port tradiţional românesc : ”Am cunoscut România abia în 1973. Mergeam prin Herăstrău şi citeam inscripţiile cu litere româneşti : Nu rupeţi florile ! Nu călcaţi iarba ! Citeam cu lacrimi, ca pe nişte poeme ; atât de frumoasă e limba noastră. Mi-a încolţit gândul să rămân în România, să cer azil politic. Dar mi-am dat reama că nu sunt realist. M-ar fi returnat la Chişinău şi de acolo aş fi fost trimis în Siberia. Aşa era convenţia între cele două state, şi autorităţile româneşti erau obligate să mă extrădeze. Apoi m-a cuprins un alt gând tainic: să plec ca turist într-o ţară occidentală, să cer azil politic, să-mi schimb numele, să mă strecor în România, cu nume schimbat şi să mă aşez la o stână ca ajutor de cioban, să pot respira cerul ţării mele.“(Mihai Cimpoi, Itinerar biografic: Grigore Vieru, în monografia colectivă Grigore Vieru, Poetul, Col Academica, vol. VI). Grigore Vieru  întâlneşte majoritatea scriitorilor şaizecişti şi chiar are ocazia să-şi împărtăşescă ideile cu câţiva dintre tinerii scriitori care îşi pregăteau debuturile la editurile centrale. În perioada şederii în România îl vizitează pe Nichita Stănescu, poet cu care va lega o mare prietenie literară de frate.
În 1974, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Zaharia Stancu, îi face o invitaţie oficială din partea Uniunii Scriitorilor, căreia poetul îi dă curs. De această dată vizita prin munţii Carpaţi i-au săpat şi mai puternic setea de românesc.
Un an mai tîrziu, Grigore Vieru este ales Membru de Onoare al Academiei Române, în 1991 devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii, iar în 1992, Academia Română îl propune pentru premiul Nobel pentru Pace. Această numire din partea Academiei Române a însemnat pentru poet o bucurie imensă, pe care el a catalogat-o ca fiind una dintre cele mai frumoase bucurii ale vieţii lui : ”Am avut, nu o singură bucurie, ci tocmai şase, în toată viaţa mea. Mai întâi că scăpasem, peste trei ani, de blestemata boală din studenţie. Apoi a fost bucuria apariţiei primei mele cărţi Alarma –pentru copii. Să ştii că atunci, în 1957, m-am închis în casă şi am stat o întreagă zi cu cartea în faţă, ca şi cu prima dragoste. Apoi, naşterea celor doi feciori ai mei – Tudor şi Călin. Apoi vestea conferirii titlului de onoare al Academiei Române. Apoi, propunerea candidaturii mele, de către aceeaşi Academie, la Premium Nobel. Te rog să mă crezi că acest gest mă bucură mai mult chiar decât m-ar bucura minunea unei întâmplări de-a stăpâni un asemenea premiu.“ spunea el într-un interviu acordat lui Adrian Păunescu.
Grigore Vieru a fost unul dintre aceia care au iubit România Mare, cel care a sperat ca Țara să revină la vechile ei hotare, cât timp a trăit. După prima vizită în România, în anul 1973, întors la Chișinău, el a făcut următoarea mărturisire : ”Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.” Replica, devenită celebră, venea din inima unui român adevărat, care se adresa cu atâta căldură fraților de pe ambele maluri ale râului care și acum, nedrept și ilogic, ne desparte.
Implicarea lui în prima linie a Mișcării de Eliberare a Basarabiei, poeziile sale (multe devenite cântece) joacă un rol important în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din Basarabia. Este unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova și luptă pentru împlinirea unui alt vis: votarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Victoria aceasta îi aduce mare fericire, dar îi atrage și mulți dușmani, urmând ani de prigoană.
Prietenia cu Adrian Păunescu face posibile multe lucruri, inclusiv acela de a fi „acasă ” pe ambele maluri ale Prutului. Reușise ! A transpus în versuri ceea ce trăia: „Acum am și eu pe lume parte,/ Pot îmbrățișa măiastra-ți carte,/ Știu că frate-mi ești și-mi ești părinte,/ Acum nimeni nu mă poate minte.”
Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuşi sufletul Basarabiei. El a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele ca „mamă”, „grai”, „patrie”, „iubire” şi de aceea merită cununa recunoştinţei noastre. Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate şi iubire de aproape. El a fost poetul „dragostei de viaţă”, „dragostei de ţară”, „dragostei de neam”, „dragostei de adevăr”, să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creşte şi le păstrează cu sfinţenie.


Bibliografie:

1. Stelian Gruia,  Poet pe golgota Basarabiei, Editura Eminescu, 1995;
2. Mihai Cimpoi, Itinerar biografic: Grigore Vieru, în monografia colectivă Grigore Vieru, Poetul, Col Academica, vol. VI;
3. Sava Bogasiu, Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române, Ed Alpha, Buzău;
4. Grigore Vieru,  “Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poziei române”, în Revista de ştiinţă şi cultură 2.Limba Română, nr.1-4 (163-166), Chişinău, 2009
5. Grigore Vieru, Norocul poeţilor basarabeni a fost poezia română, Interviu cu Adrian Păunescu în Revista de Ştiinţă şi cultură Limba Română, nr 1-4, 2009, Chişinău


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu