Grigore Vieru – flacăra Basarabiei
Sichitiu Margareta, limba și literatura română, gradul I, Colegiul Tehnic Motru, Gorj


Fiu al unei familii de plugari români, Pavel şi Eudochia, poetul Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, satul Pererâta, fostul judeţ Hotin, România, azi Republica Moldova. În anul 1950 a absolvit în satul natal şcoala de şapte clase, iar şcoala medie o încheie în orăşelul Lipcani, în 1953.
Urmează apoi Facultatea de Filologie şi Istoie a Institutului Pedagogic Ion Creangă din Chişinău, însă din cauza lipsurilor materiale abandonează periodic cursurile.
Student fiind, în anul 1957  debutează editorial cu o plachetă de versuri pentru copii, intitulată “Alarma”. În acelaşi an, îi apare a doua culegere de versuri “Muzicuţe”, după care se angajează ca redactor la revista pentru copii “Scânteia leninistă”. Activitate jurnalistică desfasoara şi la revista “Nistru” iar la editura “Cartea moldoveneasca”, îi apar alte două plachete, “Fât- frumos”, “Curcubeul” şi “Bună ziua fulgilor!”.
            În anul 1968, logica destinului poetului este consemnată în volumul de versuri lirice “Numele tău”, o carte apreciată de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică. Această carte devine obiect de studiu la cursurile universitare de literaură naţională contemporană, poetul închinând poeme şi unor mari scriitori români precum: “Tudor Arghezi”, “Lucian Blaga”, “Nicolae Labis” “ Marin Sorescu”. Printre personalităţile cultural venerate în acest volum, se numără şi renumitul sculptor, Constantin Brâncuşi.
            Un an mai târziu, la editura “Lumina” publică “Duminica cuvintelor”, o carte îndragită de preşcolari care a devenit “obligatorie” în orice gradiniţă de copii.
            In 1970 apare “Abecedarul” publicat la aceeaşi editură, lucrarea fiind considerată, însă nationalist, de către autorităţi.
Creaţia viereană izvorăşte limpede cu demnitate şi convingere în necesitatea dreptăţii sale.                   Poezia sa a schimbat, practic  a mişcat din loc valoarea poeziei ţării noastre. “Scriu nu pentru că sunt poet, ci pentru că am vazut în copilărie cum curgea Prutul”, spunea Grigore Vieru.      Marile teme care sunt prezente în creaţia sa: mama, iubirea, graiul, copilăria, vor fi mereu actuale, fiindcă acestea izvorăsc din divinitate şi nu pot fi mişcate de nimeni şi nimic.
            Putem spune că lirica sa , care a fost pietrificată cu ajutorul cuvintelor, poate nu e cea mai strălucită, dar este înălţătoare prin faptul că venerează versul matern, dragostea de neam. Cunoscut este faptul că izvoarele de inspiraţie a poetului sunt simple zile de Paşti şi de Crăciun, însă această simplitate înseamnă toată măreţia vieţii care alcătuieşte universul.
Deoarece copilăria care este reflectată în opera sa, este una nevinovată, Grigore Vieru poate fi numit un poet al copilului. Pentru el copilăria reprezintă o lume cu lucruri complexe, dar totodată simple, o perioadă din viaţa omului în care acesta este cel mai fericit, cel mai bucuros. Omul este copil, iar asta înseamnă că se bucură de orice rază de soare, de orice picatură de ploaie.
Dincolo de copilărie, se naşte iubirea care în creaţia lui Vieru este una ce „mişcă sori şi stele”. Este un sentiment divin dat nouă, oamenilor, un sentiment ce ar trebui să semene în sufletele noastre doar speranţă, bucurie şi desigur puterea de a ierta.
Astfel, opera poetului reflectează perfect iubirea împlinită, iar cea neîmplinită este redată ca o condiţie a omului de creaţie.
Grigore Vieru n-a uitat niciodată de cea mai importantă persoană din viaţa lui, mama. În acest sens, marele poet închină mai mult de jumătate din creaţia sa mamei, care pentru el reprezenta universul.
Din copliărie până la bătrâneţe, mama este mângâierea, alinarea şi dragostea supremă. Iubirea maternă străbate întreaga sa operă: mâinile mamei legănând copilul şi pe care le sărută poetul, ochii ei înăcrimaţi, pâinea mamei, nopţile ei albe. Demnitatea maternă este modestă şi tăcută ca natura-mamă. Munca sfântă a mamei este fructificată pin pâinea scoasă din cuptor aşa cum scria poetul: „Pâinea asta mult ce-mi place mie,/ Coaja ei, o, coaja ei îmi are/ Cu năsprite palme-asemănare”. Viaţa mamei e un nesfârşit chin al căutării, al zbuciumului care nu se alină niciodată. Dorul mamei nu este un sentiment de ocazie, vremelnic, ci o permanenţă mereu vie a sufletului omenesc.
Fiecare poezie a lui Grigore Vieru, închinată mamei, poate fi zugrăvită de pensula unui pictor asemenea unei icoane a Sfintei Născătoare. Relevante în acest sens sunt poeziile „Buzele mamei” şi „Făptura mamei”.
De fapt lirica lui Vieru este un imn închinat mamei, o odă nepieritoare prin simplitatea clasică a stilului, apropiat şi înţeles de orice generaţie.
Pe de altă parte, situată între tradiţie şi modernitate, poezia viereană se revigorează în permanenţă prin asimilarea creatoare a folclorului, fiind modelată şi de orientările stilistice. Vieru selectează din tezaurul nostru folcloric semnificaţii adânci, motive lirice, evoluând sub semnul unei regăsiri spirituale.
Mitul mioritic al integrării în natură şi mitul Meşterului Manole, imboldul spre cunoaşterea profunzimilor originale ale neamului şi motivul sacrificiului uman în numele unui ideal, ideea despre jertfa zidirii şi aspiraţia spre desăvârşire, constituie esenţa culturii noastre milenare.
Jerfta Meşterului Manole implică înălţarea omului la o dimensiune simbolică prin care se manifestă rosturile sale existenţiale, fapt ce asigură funcţionalitatea estetică a mai multor scrieri vierene.
Astfel, însufleţit de dorul creaţiei, cuprins de nostalgia „zidirii”, eroul liric dintr-o mică baladă râvneşte spre edificarea unei construcţii asemănătoare cu cea din creaţia populară, o construcţie „care să dăinuie veşnic”.
În opoziţie cu mitul folcloric, Grigore Vieru umanizează esenţa actului de creaţie prin faptul că  tristeţea coexistă cu bucuria, deznădejdea e înlocuită printr-o emanare luminiscentă a unei iubiri tulburătoare. Asemenea lui Manole,  „poetul zideşte edificiul” versului său şi înveşniceşte cipul mamei în turle de catedrală. Confesiunile lui Vieru despre mamă sunt în legătură directă cu mitul măicuţei bătrâne. Poetul îngenunchează în faţa mamei ca în faţa unui altar, creând în jurul ei o atmosferă sacră, din care, printr-o invocare ritualică, pornesc impulsurile vieţii. Şi mama, şi iubirea, şi creaţia sunt învăluite în poezia viereană într-o atmosferă de taină, poetul oscilând între fabulosul mitic şi reprezentările imginaţiei sale creatoare.
Analizând întreaga operă a lui Grigore Vieru, putem afirma că poezia sa este expresia unei sensibilităţi ieşite din comun, aproape dureroase. Criticul literar care vrea să analizeze simte o sfială, ca şi cum ar trebui să atingă o rană.
Duioşia, delicateţea feminină, dorul sfâşietor de casa părintească , adorarea mamei, apartenenţa sufletească irevocabilă la lumea satului, tonul tânguitor străbat întreaga poezie viereană.
            Dincolo de poetul Grigore Vieru, se afla „omul” Vieru, un om cu multe calităţi, cu o moralitate impecabilă, aşa cum au afirmat mai toţi care l-au cunoscut. Un român adevărat care niciodată nu s-a dezis de ideea reunirii  Basarabiei cu Ţara Mamă. Şi-a păstrat, în momentele cele mai critice, sângele rece şi a ştiut să adune mulţimea în jurul său. Atitudinea sa era, în linii mari, idealistă, de un idealism benefic pentru starea lui poetică. Era fascinat de creaţia eminesciană, Eminescu fiind poetul său preferat. Avea pasiunea lecturilor şi iubea cartea. Biblioteca sa numără peste 10.000 de volume. Era statornic în prietenie şi nu şi-ar fi trădat niciodată prietenii. Unul dintre cei mai devotaţi prieteni i-a fost poetul Adrian Păunescu, basarabean prin naştere. Şi unul şi altul s-au ajutat în momentele critice ale vieţii lor. Vieru avea un suflet mare şi nu era în stare să vorbească de rău poporul român, având un cult deosebit pentru limba română, pentru eroii neamului românesc. Alături de Adrian Păunescu, a avut momente înălţătoare pe culmile loriei literare, care a rămas neştirbită după  dispariţia lor.
            Ziua de 16 ianuarie 2009, zi în care s-a stins din viaţă marele poet, în urma unui accident de circulaţie, a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut şi celor care i-au cunoscut creaţia. Însă poezia sa a rămas posterităţii oferindu-i vesnicie în literatură.
            Prin urmare, putem spune că Grigore Vieru a trăit româneşte, a gândit şi a scris în limba română. Creaţia lui poetică o putem alătura poeziei eminesciene. Şi ne putem chiar întreba ce ar fi spus poetul la cei 87 de ani pe care ar fi trebuit să îi împlinească la 14 februarie anul acesta, şi care i-ar fi fost cuvântul de închinare în faţa limbii române...
            Bibliografie:
2.      Grigore, Vieru, Taina care mă apără, Iași, Ed. Princeps. Edit. 2008.
3.      Grigore Vieru, Acum și în veac, Editura Litera, ed. IIINiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu