Grigore Vieru-între Basarabia și Bucovina
Nume: Secu Cristina-Roxana
                 Disciplina: Limba și Literatura Română
Gradul I
                                                    Școala: C.N.P. Ștefan Odobleja
                                                    Județ: Mehedinți
                                                    Localitatea: Dr. Tr.-Severin

Grigore Vieru s-a născut în ziua de 14 februarie 1935, la Pererita, în fostul judeţ Hotin (România Mare), azi Republica Moldova, din părinţii români Pavel şi Eudochia Vieru, născută Didic. A fost o familie modestă de agricultori. Moare în ziua de 18 ianuarie 2009, în urma unui accident grav de circulaţie. Accidentul a avut loc în noaptea de 15/16 ianuarie 2009, la orele 01.30. Se întorcea de la Cahul, unde participase la manifestările dedicate poetului naţional Mihai Eminescu.
Este absolvent al Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, Facultatea de Filologie-Istorie din Chişinău. În ziua de 8 iunie 1960, se căsătoreşte cu Raisa (născută Nacu), profesoară de limbă şi literatură română şi limbă latină.
Debutează editorial (fiind student) cu o plachetă de versuri pentru copii. Anul 1968 aduce o cotitură în creaţia poetului. Publică volumul de versuri „Numele tău”, cu o prefaţă de Ion Druţă. În anul 1973 trece pentru prima oară Prutul în Ţara Mamă.
Este unul dintre marii poeţi ai literaturii române.
 Poezia lui Grigore Vieru capătă un acut tragism uman, un accent de revoltă, de refuz violent în acceptarea unei realităţi care loveşte în fiinţa românească. Tragicii ani, cumpliţi pentru intelectualitatea română basarabeană, i-au făcut pe mulţi români să-şi piardă speranţa într-o viaţă mai bună, liberă şi creatoare. Noua intelectualitate, în frunte cu Grigore Vieru, a readus cultura românească şi poezia pe făgaşul normal al culturii dintre Prut şi Nistru. Grigore Vieru se afirmă ca o voce originală în poezie. Poezia a fost întotdeauna pentru el modul de a evada de sub strânsoarea ocupaţiei sovietice.
 După cum aprecia criticul Adrian Dinu Rachieru, „dacă ar fi să se dea Premiul Nobel pentru poezie scrisă despre mamă, Grigore Vieru l-ar merita”.
Prin tot ce a scris și a gândit, Grigore Vieru s-a dovedit, incontestabil, o voce unică, de o plasticitate uluitoare, în peisajul poeziei românești. Stihurile sale au împodobit, într-un registru ales al limbajului poetic, stări de spirit de o rară autenticitate. Nimic nu este țipător, îndoielnic sau iluzoriu în lirica lui Grigore Vieru. Chiar și atunci când a ridicat glasul împotriva dușmanilor românismului, scriitorul a mustrat cu demnitate și atitudine creștinească. 
Aruncând o succintă privire pe creația sa lirică, cu adevărat realizezi că poetul Vieru a plâns amarul și lupta pentru unitatea românilor, despărțiți de vicisitudinile istoriei și orgoliile cârmuitorilor lumești; a jelit izgonirea lui Dumnezeu din mintea și viața poporului român; a năzuit după tot ce este sfânt și curat, plămădit de geniul neamului ce l-a odrăslit. Te impresionează să observi în creațiile sale că ochii lui Dumnezeu veghează permanent viața – opera mâinilor Sale. Cineva l-a întrebat odată: „De unde veniți domnule Grigorie Vieru?”. A răspuns poetul: „Vin din Basarabia, unde românii sunt săraci de mângâiere. Mângâierea noastră e Limba Română. Mângâierea noastră e iubirea. Mângâierea noastră e credinţa în Dumnezeu”. Pe toate le vedea raportate la Cerescul Părinte și la veșnicie. Viața însăși o considera împlinită dacă îl ai ca prieten pe Dumnezeu.
Grigore Vieru a fost cel mai cântat poet în viata pe ambele maluri ale Prutului. În versurile lui ne-am regasit, probabil, fiecare dintre noi, atunci când ne-a fost dor de mama, când am iubit sau când ne-am simtit români:
„Pe pamânt stravechi si magic / Numai dânsa ni-i stapâna / Limba neamului meu dacic / Limba noastra cea româna”.
A plecat, dar ne-a lasat poeziile si un exemplu de verticalitate, curaj si demnitate. A luptat întreaga viata pentru limba româna si a visat la tara în care sa încapa toti românii. Când i-a fost greu, i-a scris o scrisoare fratelui de peste Prut – o “Scrisoare din Basarabia”:
“Din Basarabia va scriu / Dulci frati de dincolo de Prut / Va scriu cum pot / Si prea târziu / Mi-e dor de voi si va sarut”.
Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuși sufletul Basarabiei. Pentru poet dispariția fizică nu înseamnă moarte, el trăiește prin poezia sa, prin frumosul semănat în inimile copiilor. A fost, este și va rămâne Pilonul de rezistență a culturii naționale.
Acest om plăpând cu suflet de copil a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun. Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate și iubirea de aproape. Astăzi visul lui pare mai aproape ca niciodată pentru că oamenii din diferite țări, de de diferite naționalități, de crezuri religioase îl pomenesc apropiindu-se unul de celălalt, amintindu-și de omul care a locuit la marginea unei iubiri.
Grigore Vieru a fost comparat pe bună dreptate cu Eminescu, Coșbuc, Goga, Blaga, dar această comparație nu trebuie oprită la nivelul exprimării artistice.
Exemplaritatea destinului poetic al lui Grigore Vieru este dincolo de orice îndoială. După cum e dincolo de orice îndoială expresivitatea gravă a versurilor sale, solemnitatea muzicală a enunţurilor lirice, armonia frazei, precum în poezia intitulată sugestiv Ars poetica: „Merg eu dimineaţa, în frunte, / Cu spicele albe în braţe / Ale părului mamei. / Mergi tu după mine, iubito, / Cu spicul fierbinte la piept / Al lacrimii tale. / Vine moartea din urmă / Cu spicele roşii în braţe / Ale sângelui meu – / Ea care nimic niciodată / Nu înapoiază. / Şi toţi suntem luminaţi / De-o bucurie neînţeleasă”.
Grigore Vieru rămâne a fi un poet model în cultura română, dar în același timp și extraordinar, de neîntrecut. El este asemenea unui satelit al ”Luceafărului”. Poeziile sale stau la baza excelenței și originei bunei înțelegeri, compoziției armonioase și creației autentice. Prin prisma melodioasă și desebitei limbi române, Grigore Vieru a reușit să ilustreze cele mai distinse idealuri ale spiritualității neamului
Valoarea, adevărul şi reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru fac din regretatul poet o prezenţă emblematică a literaturii române contemporane.
BIBLIOGRAFIE:1.      www.grigorievieru.md
2.      Grigorie Vieru, Taina care mă apără, Iași, Ed. Princeps Edit 2008
3.      www.ro.wuikipedia.org.
4.      Grigore Vieru, Acum și în veac, editura Litera, ed. III.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu