Grigore Vieru- o petală în buchetul nemuririi
Profesor Cojocaru Ramona, limba engleză, grad didactic I,
Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani
Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuşi sufletul Basarabiei. Despre el nu putem totuşi vorbi la trecut, fiindcă trăieşte şi astăzi prin poezia sa, prin frumosul semănat în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi citit. Grigore Vieru este un pilon de rezistenţă al culturii naţionale române în Moldova de dincolo de Prut. Născut la 14 februarie 1935 în comuna Pererîta, din raionul Briceni, Grigore Vieru lasă o urmă de ne­şters, ca lacrima de copil, în istoria literaturii române. Trei lucruri sunt definitorii în lirica lui Vieru: ţara, mama şi limba. Legătura dintre cele trei este atât de profundă, încât ai impresia uneori că ele se confundă.Timpul se scurge constant şi implacabil, măcinând imperii, destine, averi. Doar valoarea nu are frică de timp. Valoarea se înscrie cu litere de aur pe tablele vremii şi rămâne să domine în amintirea generaţiilor ce se perindă, până la sfârşitul lumii. A ajunge să poţi să redai istoria neamului în poezie, să poţi să aperi ce-i al tău prin vers şi să crezi că eşti auzit de Dumnezeu prin el înseamnă să fii un ales. Aşa a fost Grigore Vieru – poet naţional, care a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele ca Mamă, Patrie, Iubire, Limbă.
Un divin al neamului nostru, un mare nume al literaturii române, Grigore Vieru, a cărui poezie se va eterniza prin străfulgerările de geniu care o să susţină şi o să lumineze pe dinăuntru orice suflare, orice susur de izvor sau o simplă adiere de vânt, va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație pentru toți cei ce iubesc poezia și spiritul liber.Nu a cîntat nimeni ca el limba şi nu a scris nimeni mai frumos de dragul mamei, chipul şi sufletul ei. Lucrare are la bază o plachetă de versuri destul de variată care face trimitere atât la natură, la grai, suflet şi limbă, care a fost pentru el tot ce avea mai scump.
Grigore Vieru a rămas în memoria românilor din stânga și dreapta Prutului ca poetul care și-a iubit mama, care l-a iubit pe Eminescu și care și-a iubit patria românească și scrisul ei latin. Mai târziu mărturisea că pentru el iubirea de neam era un dat întipărit în ființa sa:
„Dragostea mea pentru cuvântul românesc, pentru cântecul nostru, pentru tot ce este național, am moștenit‑o prin instinct. Mie nu mi‑a spus nimeni la școală că sunt român, toți îmi spuneau că vorbesc altă limbă. Instinctiv, glasul sângelui mi‑a spus că limba mea este cea română”.
Un chip blând, o minte strălucită, un om bun şi iubitor de oameni, iubitor de ţară. Aşa era Grigore Vieru, poetul român născut dincolo de Prut. Aşa l-au perceput nu doar apropiaţii, ci şi aceia care şi-au intersectat drumul cu al său. ''Există trei prilejuri de a te cunoaşte pe tine însuţi: munca, iubirea şi cumpăna''. ''Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece de acasă''. Sunt două dintre credinţele poetului de la a cărui plecare în veşnicie s-au împlinitunsprezece ani la 18 ianuarie 2020.
Suflet bun, sălășluind într-un trup sensibil, frământat de trăiri, sensibil la arta adevărată, poetul , Grigore Vieru, a lăsat moștenire românilor de pretutindeni o operă excepțională, plină de credință în Dumnezeu, de iubire de oameni, de dor de mamă, de durere de țară. Poetul își ”cântă” sufletul în versuri de o muzicalitate profundă care se simte de la prima vorbire și prima audiție, fiecare poezie vieriană fiind o adevărată „rapsodie”.
Poetul mărturisea că dacă din întreaga sa operă, cititorul l-ar identifica cu o poezie, atunci s-ar considera un om împlinit. ”Cine ştie, poate că din întreaga mea trudă se va alege un poem sau un cîntec. Dar nu a rămas oare Meteevici cu un singur poem?“. Întreaga operă-i este marcată de chipul sfînt al mamei şi de dragostea profundă pentru Patrie. A scris o mulţime de poezii pentru copii, el fiind numit şi Marele copil al Neamului. Harul marelui poet este acela de a deţine seva interesului în toate vremurile şi de a rezista esenţial în pofida unor metamorfoze conceptuale ale epocii. Poezia sa rezistă şi îmbină cu succes tradiţiile naţionale (clasice şi moderne ) cu cele universale, a particularului cu general-umanul, a unei alese culturi spirituale cu o înaltă măiestrie artistică.
Versurile sale sunt cunoscute cititorilor din Bulgaria, Ungaria, Polonia, fosta Republică Democrată Germană, Finlanda, Franţa, Statele Unite ale Americii. Chiar dacă în ultimii săi ani a scris mai mult pentru maturi, mereu va fi considerat cel mai bun poet ce a muncit pentru copii, învrednicindu-se în 1988 cu Diploma Andersen pentru ciclul de poezii pentru copii. Poetul mărturisea, că atunci cînd obosea de cei maturi se întorcea la cei mici.
Grigore Vieru, un mare poet, apreciat de critica literară cel mai tipic reprezentant al orientării tradiţional-clasice în poezia postbelică. Este şi cel mai popular şi îndrăgit poet din Republica Moldova. Poet al maturităţii şi dragostei, al copilăriei şi plaiului natalVieru se impune printr-o viziune specifică, printr-un stil particular şi o tonalitate lirică aparte, graţie căruia fapt ”chiar la nivelul primului contact cu poezia simţim suflul arzător al vieţii”.
Vieru s-a impus ca o personalitate artistică încă din studenţie, când frecventa cenaclul universitar, iar mai târziu ca un talent literar de excepţie şi un spirit civic angajat, ca promotor consecvent al idealurilor naţionale ale românilor din stânga Prutului în cele mai importante manifestări culturale, sociale şi politice ale intelectualilor basarabeni, luptând pentru oficializarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin, pentru independenţa şi suveranitatea Basarabiei (1987-1991), pentru reunirea ei cu Patria-mamă. În publicistică a abordat probleme spinoase ale actualităţii şi a meditat asupra destinelor neamului, ale artei, limbii şi literaturii române.El este eminamente un poet al satului conceput ca sălaş al veşniciei, microunivers autarhic ce trăieşte după legi implacabile, spaţiu al originilor şi al sacrului.
Cultul copilului şi al copilăriei, al mamei şi al maternităţii, al pământului cu valoare mitică universală sau – mai particulară – de plai mioritic domină poezia şi mitopoetica lui Vieru. Caracterele esenţiale ale creaţiei sale sunt organic legate de lupta pentru afirmarea românismului: mesianism, cantabilitate clasicistă şi folclorizantă, simplitate a formulelor, dramatism de esenţă baladescă, eminescianism transplantat pe solul modernităţiiPăstrând proporţiile, el şi generaţia sa reprezintă pentru această provincie românească năpăstuită mereu de istorie ceea ce a fost, la începutul secolului, generaţia lui Goga pentru Transilvania. Similitudinea de destin are şi o prelungire în plan poetic. Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoarce la un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mesianism naţional pe care, în condiţii normale, lirismul pur îl evită.
În opera sa poetică – „Numele tău” (1968), „Aproape” (1974), „Un verde ne vede”, „Fiindcă iubesc” (1980), „Izvorul şi clipa” (1981), „Taina care mă apără” (1983), „Cel care sunt” (1987), „Rădăcina de foc” (1988), „Hristos nu are nici o vină” (1991), „Curăţirea fântânii” (1993), „Rugăciune pentru mama” (1994), „Văd şi mărturisesc” (1996) etc. – Vieru a preferat comunicarea deschisă, colocvială, sentimentală (recurgând şi la mijloace publicistice) cu cititorul, încheindu-şi poeziile cu poante dens emoţionale„El atacă poezia frontal şi cu cea mai mare simplitate, cu candoarea şi nevinovăţia celor care umblă pe acoperişuri” după cum spunea un alt geniu al literaturii române, marele Marin Sorescu.
Printre calităţile scrisului lui Grigore Vieru sunt unitatea stilistică, de vorbire, dublată de o mare iubire pentru limba care ne uneşte, un simţământ ce se revendică de la eminesciana simţire românească şi un acut sentiment al valorilor naţionale pe care niciun Prut nu-l poate şterge. Grigore Vieru este o rugăciune şi o rugăminte la reconstituirea ideii de unitate naţională sub egida limbii române.
Grigore Vieru rămâne o valoare pe care, dacă vrem să o apreciem cum se cuvine, trebuie să o integrăm organic în cursul istoriei noastre literare. Altfel, rămânem cu lozinci de ocazie și nu realizăm nimic. E un mare păcat ca un asemenea poet să nu fie hrană spirituală pentru toți românii. Grigore Vieru a fost și rămâne un poet important, un poet militant, un poet care a făcut mult pentru înțelegerea României și a Basarabiei. A fost omul din luptele pentru cunoașterea exactă a valorilor și a istoriei noastre.
Grigore Vieru rămâne a fi unul dintre poeții de profundă originalitate, un sentimental incurabil, unul dintre cei care a făcut din numele mamă o adevărată icoană la care să se închine toți copiii plecați peste cele 4 zări ale lumii. Grigore Vieru a fost nu numai un poet de profundă afecțiune, ci și un om de o calitate superioară un adevărat patriot – cuvânt care i-a supărat pe mulți care astăzi au uitat vibrațiile profunde ale acestei silabe.
Portretul de creator al lui Grigore Vieru nu poate fi încheiat fără a lua în seamă poeziile patriotice ale scriitorului, unul dintre principalii participanți la miș­carea de eliberare națională a românilor de la est de Prut. În această calitate, el și-a câștigat o dragoste imensă din partea cona­ționalilor săi, dar și o ură de moarte din partea neprietenilor.
Acesta a fost Grigore Vieru, poet al neamului, care merită recunoştinţa noastră. Visul său a fost de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate şi iubire de aproape. Astăzi, acest vis pare mai aproape ca niciodată. Ne mândrim mult cu Grigore Vieru. Moştenirea pe care ne-a lăsat-o va fi admirată de multe generaţii, mângâindu-şi sufletele cu versurile lui. A fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de țară, dragostei de neam, dragostei de adevăr. Să-l facem cunoscut copiilor şi tinerilor de astăzi ca pe un tezaur care va rămâne veşnic peste vremuri.
Grigore Vieru nu a murit, ­fiindcă chipul preaslăvit al mamei din poeziile sale va zâmbi mereu cititorilor, casa părintească nu va fi vândută niciodată, limba română îl va slăvi multe veacuri de acum înainte, iar Eminescu, pe care atât de mult l-a iubit, îl va primi în sălaşul geniilor. El va rămâne mereu în inimile noastre. Grigore Vieru este unul dintre părinţii limbii române.

Bibliografie:

·         Voievozii inspirației. Chișinău, Tudor Țopa, 2007, p. 256–262.
·         Grigore Vieru - Când sunt adevărați, poeții nu au moarte, 19 ianuarie 2009, Roxana Ioana Ancuta, Oana-Maria Baltoc, Maria Sarbu, Jurnalul Național
·          Pe cer a mai urcat o stea,Valerian Ciobanu-Vieru:poezie.ro
·         Canonicul Vieru -- web site-ul editurii Cartier, eseu de Gheorghe Erizanul


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu