Grigore Vieru, între Basarabia şi România
                                                              Instit. Gheorghiu Aurora, Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi

           Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos,eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul,scria Grigore Vieru cu ceva timp în urmă.
          Născut la 14 februarie 1935 în satul Pereriţa,judeţul Hotin,poetul a fost fiul lui Pavel Vieru-ţaran şi al Eudochiei.
          A absolvit şcoala primară în 1950 în satul natal, liceul în 1953 în oraşul Lipcani şi în 1958, Facultatea de Filologie şi Istorie a institutului Ion Creangă din Chişinău.
          A debitat în 1957 cu placheta de versuri pentru copii Alarma şi a devenit în 1958 redactor la revista pentru copii Scânteia leninistă. În 1960 devine redactor la Ziarul Nistru, în 1961 –referend la Uniunea Scriitorilor din Moldova, iar în 1991 - membru al Comisiei de stat pentru problemele limbii –Chişinău.
          În România vine în 1973 şi în 1974 la invitaţia Uniunii Scriitorilor.
          În 1990 devine membru al Academiei Romane. Au urmat culegeri lirice 1968- Muzicuţa, 1961 –Bună ziua, fulgilor,1963 – Mulţămim pentru pace, 1963 –Figuraşi,1965 – Poezii, 1968 –Poezii de sama voastră, 1969 – Duminica cuvintelor, 1974 – Aproape,   1976 –Un verde ne vede, 1978 – Steaua de vineri, 1980 – Fiindcă iubesc, 1993 – Curăţire a fântânii, 1994 – Rugăciune pentru mama.
            ’’ Prin iarba verde de acasă
             Cu lanţul de rouă la glezne,’’
          ’’Grigore Vieru, poetul cunoscut si necunoscut nouă, dar care merită cea mai mare atenţie, lasă o dâră proaspătă ca lacrima de copil.’’ Marin Sorescu
           Aşa cum pe copii câinii nu-i muşcă şi frigul nu-i taie, aşa cum pe somnambulul îi ţine aerul, artiştii umblă pe muchia dealului şi muntelui din cuvinte, cu lira sub braţ nepedepsiţi cu prăbuşirea. Căci şi acolo sus este pământul natal, ce nu te poate lăsa să cazi. Şi cerul de deasupra este tot cer natal şi nu te poate lăsa să te prăbuşeşti.
         Temele poetului sunt obârşiile de toate felurile izvoarele,tradiţia populară şi cea clasică, limba în care te exprimi.
’’Şi doar în limba ta
Poţi râde singur
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns,
casa, pământul. Simbolul central va fi mama, latură a creaţiei sale ce ar putea purta drept motto eminescian O mamă, dulce mamă, din negura de vremi.’’
           Pământul apare şi el în multe şi frumos şlefuite  variante.
          Ca să poţi săruta acest atât de generos pământ sfânt, ca să ai acest drept, trebuie să fii doină, sămânţă, sunet, duminică, ploaie.
           Dincolo de cuvinte, mai e ceva...poezia. Şi dincolo de poezie mai e ceva.....filozofie.
           Vieru scrie o poezie de legământ, el neputându-se  dărui decât total.
           Iată legământul poetului cu Mihai Eminescu......
             ’’ Ştiu...cândva la miez de noapte
               Ori la răsărit de soare
               Stinge-mi-s-ar ochii mie
              Tot deasupra cărţii sale.
              Am s-ajung atuncea poate
              La mijlocul ei aproape.
              Ci să nu închideţi cartea
              Ca pe recile-mi pleoape.
              S-o lăsaţi aşa , deschisă
              Ca băiatul meu sau fata
              Să citească mai departe
              Ce n-a dovedit nici tata.
              Iar de n-au s- auză dânşii
              Al străvechii slove bucium
              Aşezaţi-mi-o ca pernă
              Cu toţi codrii ei în zbucium.’’
                       Legământ mai face autorul şi cu tradiţia, pe care o cultivă în versurile sale delicate, făcute cu acul.
                      Discret, dar ferm şi precis în gusturi şi artist în nuanţe, el îşi clădeşte o lirică trainică sub cupola adevărului.
                     Privind în urmă, aşa cum spunea, cu atâta fermecătoare tandreţe şi credinţă, Grigore Vieru, priveşte de fapt, înainte. Aceasta este şi menirea poeziei de a fi punte unică – un curcubeu de aur suspendat între doua veşnicii.
                    Compunând versuri pentru copii, poetul mărturisea că scriindu-le aude şi melodia, pe care o comunică apoi unui compozitor. Toate versurile sale au, de fapt, o melodie unică, inconfundabilă şi nu este de mirare că  în spaţiul natal această creaţie este atât de populară şi îndrăgită.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu