,, Grigore Vieru , între Basarabia și Romania ,,

                     
 prof.înv.primar Marusac  Livia
                                                                             Școala Profesională ,,Gheorghe Burac,,Vlăsinești,, Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos,eu viața întreagă am visat să trec Prutul ,,  

,, Respirația Basarabiei în pericol,, scria un ziar in dimineața zilei de 17 ianuarie 2007și continua ,,.....înainte ca soarele să apună peste ziua lui Eminescu, un grav accident de circulaţie pune respiraţiaBasarabiei in pericol. Poetul Grigore Vieru se află în stare gravă la Spitalul de Urgenţă din Chişinău. El se află internat la Secţia de Reanimare a Spitalului de Urgenţă din Chişinău şi conectat la aparatul de respiraţie artificială,,.
Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935 în satul Pererîta, județul Hotin, Regatul României (actualmente raionul Briceni, Republica Moldova), pe malul stâng al Prutului, într-o familie de plugari români, Pavel și Evdochia Vieru . A absolvit  șapte clase în satul natal, apoi  devine absolvent al Școlii Medii nr. 2 din orașul Lipcani – „ani desculți și flămânzi”, după cum se menționează într-un tabel cronolog despre viața sa.
Anul 1968 aduce o cotitură în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice ,,Numele tău,, cu o prefață de Ion Druță. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică. În chiar anul apariției devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu. Asemenea dedicații apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică .
Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet. El a fost un simbol al Basarabiei înstrăinate.
Trece Prutul pentru prima dată în 1973 în cadrul unei delegații de scriitori și vizitează cu această ocazie mai multe mănăstiri din nordul Moldovei, întorcându-se acasă cu un sac de cărți. În legătură cu această vizită avea să facă mai târziu mărturisirea: „Dacă visul unora era ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”
În 1974, Zaharia Stancu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, îi face o invitaţie oficială din partea Uniunii Scriitorilor, căreia poetul îi dă curs.
 Până în decembrie 1989 revine de câteva ori pe pământul românesc, unde îi sunt publicate mai multe volume de versuri, primul în 1978 cu sprijinul lui Nichita Stănescu.
Când revenea de la Bucureşti, compartimentul trenului era plin cu saci cu cărţi. Cărţile aduse de el Iorga, Blaga, Preda, Stănescu  le-a citit aproape un sfert de Chişinău. Nu era zgârcit, le împărțea  tuturor . Într-o perioadă de deznaţionalizare feroce a Basarabiei, de la el, dar şi din acele cărţi, cititorii au înțeles adevăratele sensuri ale noţiunilor de ,,patrie, neam, limbă, istorie, El a crescut generaţii de cititori în spirit românesc.
       A alcătuit abecedare, manuale pentru şcoală, a compus cântece . Poeziile lui Vieru odată scrise nu mai erau ale lui. Ele erau ale tuturor.
 Implicat cu adâncă simţire şi deplină dăruie în mişcarea de redeşteptare a conştiinţei naţionale în teritoriul dintre Prut şi Nistru, Grigore Vieru a jucat un rol esenţial în „românizarea” sentimentului naţional, militând pentru introducerea limbii române, ca limbă oficială, şi a grafiei latine.,,Poţi trăi,respira, crea, râde şi plânge numai în limbata,,spunea poetul  în memorabila poezie ,,În limba ta,, în vremuri în care era un act de mare curaj să afirmi aşa ceva. Strangulat de opreliştile utilizării limbii materne, poetul se retrăgea, răzvrătitor, în zguduitoarele tăceri ale limbii părinteşti: „Iar când nu poţi nici plânge şi nici râde, / Când nu poţi mângâia şi nici cânta, / Cu-al tău pământ, / Cu cerul tău în faţă / Tu taci atunce / Tot în limba ta”. Poezia sa reţine foarte bine multe aspecte dintr-o istorie zbuciumată. Poetul a devenit o cutie de rezonanţă a sentimentului naţional, de aceea versurile sale au pătruns adânc în sufletul oamenilor, cu  sinceritate şi multă căldură în mesaje memorabile .
Impresionantă este la Grigore Vieru iubirea valorilor culturale româneşti, între care Eminescu este suprema recunoaşterea . Vieru nutreşte faţă de autorul „Luceafărului” un sentiment de veneraţie, regăsind în aceasta aspiraţia curată şi înălțătoare a simţământului naţional, dincolo de timpuri şi conjuncturi.”Scriitorul se considera  parte din cea mai nenorocită generaţie de români basarabeni”, fiindcă l-a cunoscut pe Eminescu abia târziu, în anii studiilor superioare, când a ajuns să-i descopere creaţia poetică şi chiar articolele politice, care i-au servit oarecum şi ca „manual de istorie”. Ataşamentul a fost pe măsura nevoii de a cunoaşte cât mai bine trecutul, valorile culturale, năzuinţa regenerării. Asimila discret, pe furiş, cu teamă, ceea ce lumea românească de peste Prut pierduse prin ocupaţia sovietică . Poemele dedicate mamei evocă de fapt patria râvnită, „ţara” de dincolo de sârma ghimpată care îi sfâşia, implacabil, grădina casei natale.
În paralel cu această poezie de respiraţie naţională şi culturală, de românism şi românitate, Grigore Vieru a cultivat şi lirismul de reflexivităţi grave, în care se regăsesc teme atât de îndrăgite sufletului său înlăcrimat şi însetat de dreptate, de demnitate şi frumos, de bine şi adevăr. Icoană a unui sentiment naţional atât de profund şi organic, în fixarea lui pe elemente reale de istorie, cultură, limbă, specificitate etnică, opera lui Grigore Vieru rămâne şi un document literar de mare valoare, vorbind atât de direct şi semnificativ în conţinuturile sale grave şi importante, dincolo de vremuri, cu bătaie lungă în timp şi spaţiu.
         Opera sa, trecând de mult granițele impuse de vitregiile istorice, a devenit un bun al culturii şi spiritualităţii româneşti.
,,Moştenirea pe care a lăsat-o în urma sa este netrecătoare şi multe generaţii îi vor duce dorul, mângâindu-şi sufletele cu versurile lui. El a fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de ţară, dragostei de neam, dragostei de adevăr . Să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie” (Zaltur Victoria)
Grigore Vieru vine din suferinţa neamului său, iar visul său măreţ a fost  ca Basarabia să se integreze în lumea românească şi să nu mai fie o provincie rătăcită . A speratcă va veni vremea când românii din Basarabia vor fi liberi, nu vor mai fi ameninţaţi şi înfricoşaţi de Siberia de gheaţă, vor veni, într-o zi mare și înălțătoare, definitiv acasă, la ţara lor, România. Dragostea pentru  români a fost viaţa acestui mare român.
Grigore Vieru nu a murit. El va dăinui cât va dăinui neamul românesc.Bibliografie (surse):
www.grigorevieru.md;
Grigore Vieru. Taina care mă apara. Iasi, Ed. Princeps Edit. 2008;
www.ro.wikipedia.org;
Grigore Vieru, Acum și în veac, editura Litersa, ed.III.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu