GrigoreVierușiliricaviereană

Mîndrescu Iuliana Magdalena
Prof. înv. primar, Gr. didactic I, Școala Gimnazială ,,Spiru Haret’’ Dorohoi, jud. Botoșani


            GrigoreVieru, supranumit de către Lazăr Lădariu ,,Orfeul de peste Prut”, reprezintă o personalitate semnificativă în istoria literaturii românești, remarcându-se prin textele ce abordează subiectul iubirii față de patrie și față de mamă. De asemenea, Grigore Vieru este dedicat în aceeași măsură și copiilor, scriind poezii ludice, opere ce conturează motivele animalelor, naturii și jocului. Născut în data de 14 februarie 1935 în satul Pererîta, actual Republica Moldova, atunci Regatul României, Grigore Vieru a avut cetățenie dublă. Acest fapt a determinat mai târziu, atât în viața sa, cât și în scrierile sale, să se regăsească teme ca dorul și iubirea față de patrie și față de reîntregirea națională. A participat în cadrul Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, iar viziunea sa asupra locului natal, cum că ,,Basarabiaeste un copilînfășurat în sârmă ghimpată”,ilustrează o puternicădorință de libertate. Înacelașitimp, liricaviereană se concentreazășiasupraimaginiisacre a mamei, văzută ca o prezențăonmiscientă, cu trăsăturirealistice, opereîn care GrigoreVieruîșimanifestăsentimentelede adorațieîntr-un stil de scrierecâtmai minimalist șirelativușor de interpretat. Moarteapoetuluiîn data de 18 ianuarie 2009 aducetristețeînsufletelemultorartiști, câtșiînsufleteleoamenilorsimpli, fiindomagiatînfiecare an pentruimportanțasaînliteraturaromâneascăcontemporană.
            LiricaluiGrigoreVieruse caracterizeazăprinlaitmotivulpatriei, alături de motive ca limba română și România. ,,Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul spunea Grigore Vieru, secvență ce portretizează dorința de a trăi în țara pe care el o vede ca ,,plină de câmpii, munți, ape, cântece, istorie și granițe”. Printreoperele care trateazătemapatrotismului se enumeră,,Basarabie cu jale”, unde eul poetic își evidențiază indignarea pentru comportamentul moldovenilor față de moldovenii ,,de peste Prut”, ,,Dar încolțitu-m-au bezmetici/ Și moldovenii./ Că nu suntem români străinul/ Pe-a lui o ține.. Poezia ,,Scrisoare din Basarabiacreionează sentimentele profunde de regret pentru cuvintele spuse împotriva românilor, operă prin care eul poetic își lamentează precedentul comportament, ,,Cu vorba-mi strâmbă și pripită/ Eu știu că te-am rănit, spunând/ Că mi-ai luat și grai, și pită,/ Și-ai năvălit pe-al meu pământ./ În vremea putredă și goală/ Pe mine, frate, cum să-ți spun,/ Pe mine m-au mințit la școală/ Că-mi ești dușman, nu frate bun./ Din Basarabia vă scriu,/ Dulci frați de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot și prea târziu,/ Mi-e dor de voi și vă sărut.. În adăugare, limba română a avut un impactasupra poetului, el însuși mărturisind: ,,Întotdeauna m-am mirat cum poți să rămâi un prost în mijlocul unei limbi atât de frumoase și înțelepte cum este limba română?”. Opera literară,,Limbanoastră cea română este un exemplu potrivit adus temei patrotismului, aceasta evidențiind calea parcursă, în viziunea eului liric,,,în suferință înspre crearea acestei limbi. ,,S-arputea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea limbii române.afirmă Grigore Vieru în cadrul lucrării ,,Mișcarea în infinit”. Strofa,,În a limbilor tezaur/ Pururea o să rămână/ Limba doinelor de aur,/ Limba noastră cea română. reprezintă măreția cu care eul poetic tratează această limbă, simțindu-se onorat de vorbirea acesteia.
            O altă temă reprezentativă scriitorului este iubirea pentru ființa sacră a mamei. Grigore Vieru afirmă că ,,Dintretoatereligiile, ceamai frumoasă este mama., citat ce întărește caracterul sfânt al portretului moralpentru ființa ce i-a dăruit viață. Operele literare ,,Buzelemamei”, ,,Făptura mamei, „Mâinile mamei, ,,Mama, tuești, surprind acest motiv, iar repetiția cuvântului ,,mama” evidențiază iubirea și necesitatea prezenței fizice a acesteia lângă poet. Totodată, titlurile poeziilor citate mai sus creionează elementele principale ale portretului fizic,  nedetaliate însă, portretul unei persoane obișnuite, dar cu o însemnătate fără preț pentru poet. Versurile ,,Așa o știm, e mama:/ Se mulțumește cu puțin/ […] / Și-atât și eu mă odihnesc/ Cât mai aud cuvântul mumei/ Și cât în ochii ei privesc.” șirepetițiile,,Nesupărămpeea”, ,,Ne bucurăm/ Că nu vede bine/ […] / Că n-aude bine”, ,,Mi-e dor de tine mamă ilustrează stadiile evoluției însemnătății mamei în viața omului, din momentul nașterii până în ultimul ceas. Astfel, pe parcursul vieții, mama își pierde valoarea în ochii propriului copil și revine atunci când moartea ei își face simțită prezența.
În egală măsură, Grigore Vieru își îndreaptă atenția și înspre tinerii cititori care intră în lumea lecturii prin intermediul jocului. Poeziile sale cuprind astfel motivul animalelor și naturii, scriitorul exprimându-se printr-o manieră ludică ce permite înțelegerea textelor de către cei mici. Aceste opere sunt succinte, cu o exprimare simplistă și deschisă, potrivite vârstei copilăriei. Cea mai cunoscută carte în acest sens a sa, ,,Albinuța”, se bucură de o mare popularitate în rândul mai multor generații de preșcolari pe care îi invită astfel să-și manifeste și îmbogățească abilitățile prin mai multe mijloace, ca: reprezentărigrafice, sonore, proverbe, ghicitori,numărători, cântece.Poetulîiînvațăpecopiisă-șiprețuiască mama prinintermediulpoeziei,,Mama”, după cum sugerează chiar titlul: ,,Mama ne mângâie,/ Soarele lucește,/ Soarele e unul,/ Mama una este. De asemenea, autorul îi inserează micului cititor ideea iubirii patriei, limbii materne și magia cuvintelor cu ajutorul poeziilor ,,Frumoasă-i limba noastră, ,,Puiul orb, ,,Acoloundelacrimi/ Simți-veică-țivor da,/ Acolo, măicopile,/ Vastapădurea ta”, ,,O pasăre măiastră,/ Cu drag și cu mirare/ Ascult limba noastră./ De-a spune și cuvinte/ […] / Ea le-ar lua, știu bine,/ Din limba sfântă-a noastră.”.
Înaltăordine de idei, poetulscrieopereliterare cu o frecvențămairedusădespreiubire, muzică, moarteînantiteză cu viața.Poeziile,,A căzut cerul din ochii tăi, ,,Ah, tot mai liniștitmi-e verbul, ,,Cât de frumoasă ești, ,,De ce ai fi tristă, ,,Trandafirul din vază”ilustreazătemaiubiriiși,înacelașitimp,tematristețiieului poetic pentrupersoanaadorată. Sentimentelesunttransmiseînprofunzime, GrigoreVierureușindsăemoționezelectorul. Totodată, moarteaînantiteză cu viațareprezintă o altătemăpe care autorul o abordează, poezia,,Nu am, moarte, cu tinenimic” , ,,Se ducartiștii”, ,,Morțiisunt ca niștecopii”, undepoetul se adreseazămorții, ,,Eunicimăcar nu teurăsc”, acceptând ideea ireversibilității timpului și sfârșitului.
            După toate cele scrise și analizate, este lesne de înțeles faptul că Grigore Vieru este unul dintre cei mai semnificativi autori ai literaturii române, oferindu-ne constant din creativitatea sa exprimată prin intermediul poeziilor și textelor pentru copii ce mai târziu au devenit cântece interpretate de mari artiști, inspirați de scrierile sale. Lirica viereană dăinuie în inimile cititorilor, întinzându-se de-a lungul mai multor generații de suflete.

Bibliografie⁚

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu