INTERCULTURALITATE: MOLDOVA ŞI ROMÂN


IA


Prof. înv. primar Mirescu Corina,
Gr. I,
Şcoala Gimnazială Nr. 117,
Bucureşti, Sector 6

,,Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.’’

            Acestea au fostcuvintelepoetuluiGrigoreVieru, care a inspirit şiechipaşcoliinoastre de a neînfrăţiînproiecteeducaţionale cu Republica Moldova. Şi, ceputeasă fie mai bine decât o legătură cu poetaRenataVerejanu, colegă cu poetul,,puişorilor’’, care dăsenzaţiade firavşiputernicînacelaşitimp.
Aşezarea învăţământului românesc pe coordonatele calităţii şi eficienţei presupune crearea unor şcoli prietenoase, capabile să pregătească toţi elevii pentru o societate democratică. Realizarea acestui deziderat implică elaborarea unor proiecte apte să răspundă atât rigorilor proiectării moderne, cât şi specificul schimbărilor educaţionale.
            În buna tradiţie a şcolii noastre, aceea de a realiza proiecte educaţionale, am gândit un parteneriat de tip ,,Şcoli Surori din Ţări Surori’’subproiect al macroproiectului intitulat ,,UNITATE PRIN CULTURĂ ŞI TRADIŢII’’, organizat ca un parteneriat educaţional între Şcoala gimnazială Nr. 117, sector 6, Bucureşti şi Academia Europeană a Societăţii Civile, cu sediul la Chişinău, Republica Moldova, proiect lansat la Bucureşti în data de 4 mai 2017.
            Elevii au susţinut un program artistic inspirat din poeziile acestei poete din Republica Moldova, din volumul ,,Iubirea pe toate le vede’’ sau din volumul ,,Eu am dreptul’’. Scriitoarea le-a adresat cuvinte de laudă pentru surpriza oferită, şi împreună cu fiul dumneaei, Daniel Verejanu, doctorand la Cluj, au fost plăcut surprinşi de primirea ospitalieră a Şcolii noastre.
            Acest proiect are ca obiectiv strategic: educarea elevilor prin valori culturale şi tradiţii artistice româneşti, deschise către cultura universală.
            Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1 aprilie 2017 – 30 august 2019, cu posibilitatea de a fi prelungit cu acordul scris al partenerilor. În anul şcolar 2017-2018, proiectul a fost dedicat sărbătoririi Centenarului Unirii şi s-a implementat sub diverse forme: schimburi de delegaţii formate din profesori, acest lucru realizându-se în toamnă, la începutul lui septembrie, când o delegaţie a Şcolii Nr. 117 a fost primită la Chişinău, de Şcoala Primară nr. 12, respectiv, Gimnaziul ,,Alexandru Ioan Cuza’’, din oraşul Bălţi, când s-au perfectat datele parteneriatelor; delegaţii formate din profesori şi elevi, expoziţii de artă plastică şi artă fotografică, participarea unor delegaţii de elevi şi profesori la unele evenimente oficiale dedicate centenarului unirii, concursuri pe diverse teme legate de Marea Unire, spectacole dedicate, întâlniri cu oameni de cultură, ştiinţe şi arte etc.

Echipa de proiect: dir. adj. prof. Mirescu Corina,
dl. prof. coordonator Hărăbor Constantin, dna dir. Adj. Prof. Chiţă Camelia şi dna dir. Prof. Stoica Adriana
Elevii şcolii noastre au participat şi la Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, ediţia a IV-a, de la Chişinău, Republica Moldova. Acest festival are mai multe secţiuni, astfel: ,,Poezie de autor’’, ,,Eseu - Interviu’’, ,,Traduceri’’, ,,Compoziţie’’, ,,Recital’’, ,,Poezia în viziunea artiştilor plastici’’. La secţiunea ,,Creaţie poezie’’, doi elevi au fost premiaţi, Alexia Ghergan şi Alexandru Copaci. Elevii clasei a III- a C, ai clasei mele, vor trimite anul viitor scurte eseuri pe marginea poeziilor Renatei Verejanu, precum şi traduceri ale unor poezii. S-au adăugat şi recitări din poeziile lui Grigore Vieru.
Prin aceasta s-a realizat un schimb educaţional deosebit între elevii români şi elevii moldoveni, care simt româneşte şi scriu româneşte!

Bibliografie:
1. forum.portal.edu.ro/ -,,Elaborarea proiectului educaţional’’ ;
2. Hărăbor, Constantin - ,,Unitate prin cultură’’ – Proiect Educaţional European dedicat sărbătoririi Centenarului Unirii - Ziarul Curierul Naţional, luni, 8 mai 2017;
3. Verejanu, Renata - ,,Iubirea le vede pe toate’’ – Chişinău, 2016.
           
REZUMAT
,,Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.’’

            Acestea au fostcuvintelepoetuluiGrigoreVieru, care a inspirit şiechipaşcoliinoastre de a neînfrăţiînproiecteeducaţionale cu Republica Moldova. Şi, ceputeasă fie mai bine decât o legătură cu poetaRenataVerejanu, colegă cu poetul,,puişorilor’’, care dăsenzaţia de firavşiputernicînacelaşitimp.
Aşezarea învăţământului românesc pe coordonatele calităţii şi eficienţei presupune crearea unor şcoli prietenoase, capabile să pregătească toţi elevii pentru o societate democratică. Realizarea acestui deziderat implică elaborarea unor proiecte apte să răspundă atât rigorilor proiectării moderne, cât şi specificul schimbărilor educaţionale.
            În buna tradiţie a şcolii noastre, aceea de a realiza proiecte educaţionale, am gândit un parteneriat de tip ,,Şcoli Surori din Ţări Surori’’subproiect al macroproiectului intitulat ,,UNITATE PRIN CULTURĂ ŞI TRADIŢII’’, organizat ca un parteneriat educaţional între Şcoala gimnazială Nr. 117, sector 6, Bucureşti şi Academia Europeană a Societăţii Civile, cu sediul la Chişinău, Republica Moldova, proiect lansat la Bucureşti în data de 4 mai 2017.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu