Grigore Vieru –flacără vie peste ani
Asofronie Doinița,Învățător, Gradul I
Școala Gimn.„Gh. Popovici”Lozna,
    Județul Botoșani

Nu poți atinge cu ochii un ideal dacă nu ești luminat de aura suferinței”-Grigore Vieru- În dulcele grai românesc
În anul 1935, luna februarie, ziua 14, vedea lumina zilei copilul Grigore Vieru, în satul Pererîta, în familia lui Pavel și Evdochia Vieru.Nimeni însă nu bănuia că acel copil avea să devină emblema Basarabiei peste ani.Dumnezeu a urzit acest destin împreună cu cuvântul, cu slova, care i-au fost acestuia ca o pecete a darului sfânt.
                Încă din vremea studenției debutează într-un editorial cu o plachetă de versuri pentru copii „ Alarma”care a fost foarte apreciată de critica literară.Fiind un om destinat cărților, Grigore Vieru devine redactor la editura „Cartea Moldovenească”,iar într-un timp foarte scurt scrie emblematica carte pentru copii „Albinuța”.        
                  Marele român și-a dedicat scierile în primul rând copiilor cu suflet îngeresc, aceștia fiind darul cel mai de preț al familiei.Poetul a scris literatură pentru copii deoarece, spunea el- „dacă copilul începe de mic să fie român el va fi mare român când va crește, iar în felul acesta, suma de valori a copiilor va deveni o națiune mare, pentru că sufletul copiilor este curat, românismul intrând în sufletul lor de mici, devine temelia, talpa românismului veșnic și sfânt”.
                   Poezia lui Grigore Vieru, la fel ca piesele muzicale scrise pe versurile lui, rămân nu doar în patrimoniul literaturii sau al muzicii din Republica Moldova, ci și în memoria tuturor românilor, pentru că Vieru a fost poetul român de dincolo de Prut  pentru care trecerea peste Podul de flori a fost cea mai mare bucurie.
                   Grigore Vieru este definit poet al mamei, al dorului, al dragostei, al izvorului, al naturii, poet al lucrurilor sacre.A fost mai mult decât un poet, însuși sufletul Basarabiei.Pentru poet dispoziția fizică nu înseamnă moarte, el trăiește prin poezia sa, prin frumosul semănat în inimile copiilor. A fost, este și va rămâne pilonul de rezistență ai  culturii naționale. Tot ce e mai frumos astăzi poartă numele lui. Și cerul cu stelele și al străvechii slove bucium, și ochii măicuței nu sunt mai aproape, „ fiindcă iubesc și am o taină sus care ne apără”.Așa a fost Grigore Vieru- poet al neamului, care a știut cel mai bine să așeze cuvintele grai, mamă patrie,iubire și de aceea merită cununa recunoștințeinoastre Acest om plăpând cu suflet de copil, a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului basarabean spre un viitor mai bun.
                    Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate și iubire de aproape.Moștenirea pe care a lăsat-o este netrecătoare și multe generații îi vor duce dorul, mângâindu-și sufletul cu versurile lui.
                      El a fost poetul dragostei de viață, al dragostei de țară, al dragostei de neam, al dragostei de adevăr, să-l aducem copiilor și nepoților noștri ca pe un tezaur , prin care vom rămâne și noi prin valorile pe care le ceează și le păstrează cu sfințenie.(Victoria Zaltur)
                     Grigore Vieru face parte din generația poetică 60, al cărei buzdugan e considerat Nicolae Labiș, din care fac parte Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Ioanid Romanescu, Cezar Baltag- poeți care au reușit să refacă fiecare cu pecetea personalității sale, punțile de legătură cu poezia românească interbelică.Împreună cu alți intelectuali, Grigore Vieru a fost o prezență înflăcărată în bătălia pentru impunerea limbii române ca limbă oficială și revenirea la alfabetul latin.
                      Într-un interviu acordat AGERPRES. În februarie 2008, marele patriot spunea:
„În viața mea am trecut prin multe cumpene. Bunul Dumnezeu m-a ajutat să ies din ele.(...)Pentru prima oară, poate, am luat în serios moartea și am căutat să dialoghez cu ea, pe un ton destul de senin. Gândurile însă mi  s-au îndreptat mai mult spre Dumnezeu.(...)Mă bucur că s-a redeschis biserica din satul meu de pe malul Prutului. Prin anii 50 – 80 glasul clopotului fusese înăbușit.Sătenii noștri sfințeau pasca în zvonul clopotului bisericii de pe malul drept al Prutului- din Miorcanii  lui Ion Pilat, Zvon care zbura peste sârma ghimpată.(...)Teoretic și constituțional suntem închiși în țarcul limbii moldovenești.Practic însă ne mișcăm în interiorul limbii lui Eminescu, în spațiul limbii române, pe care, prin voia lui Dumnezeu,suntem datori s-o apărăm.La ora actuală principalul obiectiv moral și politic este apărarea Bisericii naționale, a limbii române și a istoriei românilor.Nu putem zbura peste Prut fără aceste aripi esențiale”.
                     Cât de frumos îl descria academicianul Eugen Simion: „Singuratic, cu plete lungi, romantic, cu capul puțin aplecat într-o parte, cu fața suptă, ușor resemnată, cu privirile vii, curioase și neliniștite, cu vorba înceată, moale, bine cumpănită, dar care poate căpăta tonuri aspre, biblice”.
                     Poetul Adrian Păunescu declara: „Puterea sa venea din credință. Era profund credincios și credea că are o datorie și o misie în nația sa. Și s-a purtat ca atare, ca purtător al unui mesaj divin.(...)Pentru el mama a fost și mama adevărată, dar și România întreagă.Grigore Vieru a reușit să ne sensibilizeze și asupra ideii de mamă și asupra ideii de  țară. El a fost și rămâne în literatura română poetul mamei.Lacrima mea pentru el pică pe o întreagă substanță umană care ne-a legat”.
                  Grigore Vieru se cuprinde în inima românilor ca Vârful de Dor în lumina Bucegilor, ca mireasma pelinului în câmpia Bărăganului, ca strugurii în viile Moldovei întregi și ca miraculoasa noapte a colindelor în fereastra copilăriei. Tot timpul inspirat și blând, plin de furtunile ce domină povestea Nistrului, înscriindu-și durerea în Marea Neagră”.(Fănuș Neagu)
                    Grigore Vieru întrupează în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor  cu o înzestrare spirituală de excepție și, în același timp, o impecabilă conștiință a națiunii sale. O conștiință ce a dat seamă, de fiecare dată, de realitățile convulsive ale unei istorii adesea vitregi,de trecutul națiunii sale, de amprenta tragică pe care a căpătat-o adesea limba română, amputată, interzisă, pusă sub semnul întrebării de atâtea ori.
                      Grigore Vieru a fost decorat post –mortem cu Ordinul Național „Steaua României”în grad de Mare Cruce „în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru dragostea și talentul cu care a militat de-a lungul întregii sale vieți, prin puterea cuvântului, pentru conviețuirea oamenilor în pace și înțelegere rămânând în sufletul tuturor românilor ca un simbol al legăturilor dintre frații de aceeași limbă”.

  Bibliografie:
  Eugen Simion,„Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi” ,în Caiete critice, Nr.1-3, 1974;
  Ioana Emanuela Petrescu,„ Eminescu și mutațiile poeziei românești”,Editura Dacia, Cluj-            ,Napoca, 1989.

                                                                                                                                                      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu