,,Grigore Vieru , între Basarabia și România”

 

 

  ,,Degeaba a venit libertatea ,dacă frații nu se cunosc între ei” ,( Grigore Vieru. )

         Când s-a născut,Dumnezeu l-a sărutat pe frunte.Mai târziu Grigore Vieru a devenit unul dintre scriitorii noștri cei mai îndrăgiți.L-a sărutat pe suflet.Grigore Vieru a devenit exemplu de omenie ,modestie,bunătate și cumsecădenie.Prefera să rostească poezia,,Casa mea”

....,,Și vei tace lung cu mine/Cu văz tulbur și durut,/Casă văduvă și tristă/De pe margine de Prut...

  Această casă ,,văduvă și tristă” e însăși Basarabia îngenuncheată,bucată de țară din stânga Prutului.Cu deosebită plăcere vede visul realizat și pleacă peste Prut .El vedea unirea cu Țara prin cuvânt.Patria lui era Limba română.A scris și a trăit prin Limba Română.Poezia lui e legătura dintre nem și timp,copac și frunze,iarbă și pământ,cer și stele..Poeziile Marelui Poet sunt ca un trăstet urmat de lumina unui fulger.Limba Română,Mama,Casa părintească Eminescu sunt temele vierene cu  profunde subtilități.   

                  

       A vorbi despre Grigore Vieru e ca și cum ai cuprinde Întreaga Patrie pe care a visat-o integră atât de mult poetul.Poezia Măriei sale ascunde istoria neamului victorios din care facem parte .Iubirea de Patrie este  interiorizată cu învăluiri gingașe ,aceste elemente capătă un nimb sacru ,o strălucire ,o aroma și un gust dulce.

      ,,Din Basarabia vă scriu,/Dulci frați de dincolo de Prut./Vă scriu cum pot și prea târziu,/Mi-e dor de voi și vă sărut.”(,,Scrisoare din Basarabia”)

    Grigore Vieru nu e un poet,Vieru e un  plai,un destin,o limbă.Poeziile sale ne-au veghet leagănul,tot ele ne mângâie sufletele;doinele sale vor fi cântări îngerilor,ale căror aripi acesta le-a împrumutat mamei. Marele poet cunoaște două ființe pe care le îmbrățișează în universul său poetic:Patria și Mama. Acestea seamănă atât de mult una cu alta,încât Vieru râde și plânge,strigă și tace într-un singur gând:,,Mamă ,tu ești Patria mea...”

     Poptretul creației vierene este reprezentat  prin poeziile patriotice.Grigore Vieru a fost unul din principalii participanți la mișcarea de eliberare națională a românilor de pretutindeni.În această calitate el a câștigat o dragoste imensă  din partea conaționalilor ,dar și o ură mare din partea dușmanilor.Au urmat:cuvântări,articole,eseuri,fără să uite de poezie.Așa își fac apariția versurile patriotice din poeziile:,,Inscripție pe stâlpul porții”,  ,,Glontele internaționalist”, ,,Sunt,” , ,,Scrisoare din Basarabia”, ,,Ascultă ”, ,,Cântare scrisului nostru”, ș.a. În toate aceste opere Grigore Vieru ,fără să ocolească particularitățile creației artistice ,recurge la discursuri directe ,tăioase și neiertătoare.

   ,,Ei ne hăcuiră graiul/Și doina ,și harta !/  Ei ,care astăzi vânează /,,Literatura și arta! (Poezia ,,13 strofe despre mancurți)

          El apără valorile noastre naționale :demnitatea de neam,limbă ,alfabetul latin și dorește să oprească acțiunile dușmanilor orbiți de ură ,,De codri cu izvor legați /Și frați planetei noastre-ntregi,/Suntem  cu rana aliați/Dar voi?Cu cine ?Cu ce legi?  (,,Inscripție pe stâlpul porții”) Ca să răspundă :,,Cu ura pentru al nostru grai,/Cu ura pentru al nostru plai?Ce v-a primit frumos –pe câți?-/Iar voi așa ne nulțumiți?”Cu fiecare strofă discursul poetic ia amploarea cerută de realitatea tristă în care s-au pomenit românii moldoveni dominați tiranic de cei ce se consideră eliberatori .

  ,,Tot cu baran și cu țigan/De parcă –ați fi de-ntâiul sort,/Iar ceilalți –pleavă sau ciurlan/Pătând al vostru falnic port/.Voi,care spuneți supărați/Că ne hrăniți și ne-mbrăcați,/Că-ați dus pe umeri un război,/De parcă nu l-am dus și noi?”

     Urmează asemenea gesturi din partea ,,eliberatorilor” care,de fapt,ne-au cotropit,ele sunt apreciate din perspectiva trezirii conștiinței noastre naționale:,,Răbdăm .Dar totul ,negreșit ,/Pe lume are un sfârșit ./Un capăt toate au sub cer:/Răbdare,umiliți,tăceri...//Da ,totul are un sfârșit./Suntem.Venim.Am răsărit!”

   Personajul liric al poeziei ,,Sunt”ni se dezvăluie prin mijlocirea unei permanente antiteze în toate.Pe de o parte sunt calitățile lui etice ca expresie a felului de a fi al omului acestui pământ rupt din rai ,însă oropsit în virtutea evenimentelor istorice,ani fatali pentru băștinași,iar pe de altă parte ura ocupanților-ale cozilor de topor,,naționale”

  ,,Sunt pomul cel cu mere roșii,/In vârf se leagănă luceferi”,  dar,,De trunchi se scarpină leproșii/Hulind pe oamenii cei teferi”.Cu fiecare vers scriitorul dezvăluie o stare de lucruri reală,exprimând sentimente,idei și atitudini a căror importanță și actualitate sunt în afara oricăror îndoieli.

  ,,Sunt ,poate, însuși  viitorul/Poporului cu chip de salce /Pe care-l mai învață chiorul /Pe unde și-n ce fel să calce”

 Ce bogăție de sentimente a personajului liric!Acesta este expresia concentrată a omului din popor sau a poporului însuși ,a fiecărui reprezentant demn al lui.

      În una din strofele poeziei ,,Sunt”,în care fiecare vers este o metaforă și exprimă durerea de veacuri a românilor est-pruteni,se dovedește a fi o sugestie :

,,Sunt dorul care zboară peste/Zăgaz și apă înspumată-/Un fel de tristă libertate /Cu lacrimi mari încoronată”.

Acesta este adevărul ,exprimat în mod cu adevărat poetic,dar scriitorul nu desperă.Grigore Vieru nu ne lasă dezamăgiți în fața adevărului cumplit,apelând,mai întâi, la o comparație:

  ,,Sunt Prutul singur și istoric,/Ghimpată sârma îl rănește ,/Îl suge de-o vecie marea ,/El de-o vecie izvorăște.Descoperim ideea de permanență a idealurilor personajului liric,iar în strofa finală el se identifică cu doina însăși ca expresie a spiritualității noastre naționale .

,,Sunt doina,taina ei,pe care/Nu poți s-o –năbuși ,nici s-o sperii/Chiar dacă ar fi acoperită/Cu –o mie una de Siberii”

  În această manieră ,cu revenirea la unele adevăruri pe care de mult și toți ar trebuit să le conștientizeze pe deplin și adânc ,este scrisă întreaga carte,,Curățirea fântânii”,comparabilă cu altă lucrare ,,Hristos nu are nici o vină”.Prin aceste opere Grigore Vieru își reafirmă vocația de luptător neânfricat și perseverent pentru idealurule noastre naționale,fără să părăsească miraculosul tărâm al artei autentice.

      Talentul viguros al scriitorului ,grija lui permanentă față de arta cuvântului ,atitudinea justă față de problemele vieții au ridicat într-o mare măsură prestigiul poeziei noastre patriotice.

       

        Multe și frumoase sunt versurile în care autorul pășește smerit alături de destinul celei dătătoare de viață:,,Ușoară ,maică ușoară,/C-ai putea să mergi călcând /Pe semințele ce zboară/Între ceruri și pământ.

    Poetul topește sensul cuvintelor ,lăsând lava să ne trezească gândirea ,unind ceru și pământul într-un singur vers.

     Grigore Vieru a încălzit cu versurile sale întreaga Basarabie și o bună parte din românime.El ne spunea ,,Să nu vă fie frică” să scrieți de dorul Limbii Române,să credem în Țara întregită și în marile valori umane.Tot ce a lăsat moștenire poetul va dăinui în timp,deoarece el a pus în fiecare operă creată tot sufletul,ca și cum după asta știa că urma să moară.Fiecare carte e un ,,testament”.Vieru n-a plecat,noi cei rămași suntem Vieru.

    ,,Si sunt dat cuvântului /Ca cerul pământului”. Acesta a fost crezul celui mai neobosit și îndrăgostit de frumos poet al neamului nostru –Grigore Vieru.Poezia lui e fereastră deschisă pentru aer proaspăt și lumină,atât de necesare revigorării noastre naționale.

Bibliografie:

1.Dinamica sacrului în poezia basarabeană,Ana Bantoș

2.,,Acum și în veac”,Grigore Vieru,poeme,confesiuni,Ediția a III, 2000.

3.,,Cel care sunt”,Grigore Vieru,1987.

4.,,Fiindcă iubesc”,Grigire Vieru,1980

5. Literatura română contemporană din Republica Moldova,Ion Ciocanu,Litera ,1998

 

Ceban Elena,profesoară de limba și literatura română,GDD,Gimnaziul ,,Grigore Vieru”,satul Pererita,raionul Briceni,R.Moldova.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu