Grigore Vieru şi visul reîntregirii

 

Bojin Nicoleta-Maria, Profesor de Limba Franceză, Gradul I,

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeş, Caraş-Severin

 

            Literatura a fost şi va fi o punte între nații şi între generații. Prin opera sa, Grigore Vieru a pătruns adânc în sufletul neamului, el fiind vocea rezistenței prin intermediul literaturii, care a încercat să asigure continuitatea spiritului românesc în mijlocul românilor de pe cele două maluri ale Prutului. A promovat valorile sacre, opera sa, de o frumusețe unică, trezind în sufletul cititorului conștiința limbii. Scopul operei sale a fost reîntregirea națională, prin promovarea limbii române şi a valorilor culturii românești.

            Grigore Vieru a văzut lumina zile în ziua de 14 februarie 1935, în localitatea Pererîta, fostul județ Hotin din România, dar care astăzi face parte din Republica Moldova. Poetul spunea: „Sunt născut pe malul stâng al Prutului, în preajma Cernăuților, vis-a-vis de Miorcanii lui Ion Pillat. Satele noastre - și-al meu Pererâta, și-al marelui poet - , sunt ca o comună mai mare despărțită de o apă; pe un mal se află părinții, pe celălalt – copiii lor, bătrâni și ei de-acum; pe un mal sora, pe celălalt fratele”.


            A fost un poet liric de o mare sensibilitate, care a scris poezii pentru a aduce bucurie sufletului celui care le va citi. S-a remarcat prin simplitate şi profunzime: ,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. Şi-a iubit nespus de mult limba, țara şi poporul în mijlocul căruia s-a născut şi a crescut. A trăit mereu cu dorul întregirii, al unităţii lingvistice, culturale şi geografice. A fost un artist al cuvântului caracterizat de o mare cultură, un far al culturii basarabene, un simbol al patriotismului care se regăseşte în poeziile sale. Opera sa a fost un omagiu adus poporului şi limbii române, pe care le-a iubit profund şi infinit, după cum mărturiseşte chiar el: „Două lucruri în astă lume au fost zidite până la capăt: Biblia şi Limba Română”. În viziunea lui, unicitatea şi frumuseţea limbii române e opera Creatorului. Una dintre profesiunile sale de credință este răspândirea limbii române în locurile care au fost rupte din trupul ţării-mamă. Aceste idei le regăsim în opere cum ar fi: ,,Limba noastră cea română”, ,,Trei culori”, ,,Doina”, ,,În limba ta”, ,,Cântare scrisului român”, ,,Ridică-te”, ,,Pentru ea”.

            Poezia lui Grigore Vieru se adresează cititorilor din diverse clase sociale, trezind în sufletul acestora conştiinţa valorii inestimabile a limbii. Nu poţi aparţine unui neam, unei ţări, unui crez, unui trecut, fără să aparţii limbii române. Până şi cartea dedicată copiilor poartă denumirea de „Frumoasă-i limba romanescă”-preluând titlul uneia dintre poezii: „ Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag și cu mirare/ Ascultă limba noastră./ De-ar spune și cuvinte/ Când cântă la fereastră,/ Ea le-ar lua, știu bine,/ Din limba sfântă-a noastră”.

            Limba reprezintă calea prin care se exprimă cele mai profunde sentimente, dar şi o punte între oameni, între ţări, între simţiri: „limba română este întâia graniță a țării mele, care trebuie păzită, apărată și fortificată”. Iubirea faţă de limbă este o expresie a patriotismului, care l-a caracterizat cu onoare pe Grigore Vieru, poetul unei ţări reîntregite prin limbă şi simţire literară. Ca mărturii ale sentimentelor sale patriotice stau poeziile dedicate patriei-mamă: Patria este identificată cu mama („Mamă tu eşti”), cu Moldova/ pământul străvechi („De la tine”), cu vatra satului („Satul meu”, „Acasă”), cu personalităţile de frunte ale neamului nostru şi  cu oamenii acestui pământ, plugarului revenindu-i rolul principal („Către plugar”). În versuri se revarsă dragostea faţă de locurile natale, de casa părintească, de natură, de istorie, de împlinirile şi neîmplinirile poporului cântat. Pentru marele poet ”Patria este ca un copil: dacă uiți de ea, poate să plece de acasă!”.

            Fiind caracterizat de un profund patriotism, poetul dă o definiție poetică la întrebarea „Ce e patria?”, fără măcar să amintească acest cuvânt, apelând la elementele naturii: „Piatra este pâine caldă./ Vântul ăsta e vin domnesc./ Și pelinul-busuioc sălbatic”(...)„Vine ziua aurindu-mi pâinea/ Vine seara aromându-mi vinul./ Vine mama îndulcindu-mi gândul”. Grigore Vieru se aseamănă în conştiinţa românilor cu Vârful de Dor în lumina Bucegilor, cu mireasma pelinului în câmpia Bărăganului, cu strugurii în viile Moldovei întregi, dar și cu miraculoasa noapte a colindelor în fereastra copilăriei, tot timpul inspirat și blând, plin de furtunile ce domină povestea Nistrului, înscriindu-și durerea în Marea Neagră (Fănuș Neagu).

            România era, pentru Grigore Vieru, adevărata patrie, în timp ce Republica Moldova era o parte din trupul ţării-mamă. Reîntregirea acestora a fost visul său sfânt, cântat în opera care va dăinui peste timp şi peste timpuri: „Cred că nu putem fi o cultură, o ştiinţă şi o istorie naţională fără Eminescu(…). Cred, cu toată inima, că Reunirea cu Ţara mamă este inevitabilă”.

            Din oda închinată locurilor natale reiese acelaşi etern sentiment-iubirea de patrie: ,,Sunt multe ţări pe lume/ Ce-ncântă şi te-atrag,/ Dar plaiul meu anume/ Îmi este cel mai drag./ Dragule, meleagule,/ Duiosul nostru cânt,/ Smolitule, truditule,/ Frumosul meu pământ! ”(„Plaiul meu”). Dorul de părinţi, de satul natal, de izvor, de natură, de pâinea coaptă în cuptorul copilăriei sale, devin dorul de patrie, fiindcă „Acasă/ Patria mai liniştită este”. Această patrie, care îi va rămâne poetului chiar şi atunci când mama va trece la cele veşnice („Mi-a rămas Patria”), este patria cea mare, e România pe care o visează neîncetat. Pentru ea înalță rugăciuni în ciclul „Dumnezeu şi Patria”. Acestei patrii reîntregite îi cere el iertare, pentru că a trăit în minciuna celor care în 1812 „au aşezat piatră de hotar la Prut şi au rupt biata noastră Moldovă în două”: „Cu vorba-mi strâmbă şi pripită/  Eu ştiu că te-am rănit spunând / Că mi-ai luat şi grai şi pită / Şi-ai năvălit pe-acest pământ”; ,,Credeam că un noroc e plaga,/ Un bine graiul cel sluţit,/ Citesc azi pe Arghezi, Blaga,/ Ce tare, Doamne-am fost minţiţi!”

            În Basarabia a găsit izvorul care i-a astâmpărat setea de unitate. Poezia „Ars poetica” ilustrează crezul artistului care se arată rod al neamului său. Prin poeziile sale a dat glas bucuriilor și suferințelor poporului său, prin ele a ieşit la suprafață vibrația sa și a cântat durerile Basarabiei ce veșnic a suferit din cauza ruperii de patria mamă. În poeziile sale se evidenţiază chinul înăbușit și rostește strigătul neamului său. „Scrisoare din Basarabia” transmite suferința acestui popor. Totul este caracterizat de resemnare, de credință în Dumnezeu și în iubire: „Mi-e dor și vă sărut.”  ''Cuvântul lui tună, ca să strălumineze bolți, și plouă, pentru ca lanul să lege rod și mugurul să scoată frunze și flori'', spunea scriitorul Nicolae Dabija.

              Opera poetică a lui Grigore Vieru, asemenea pieselor muzicale care îi cântă versurile, va dăinui nu doar în conştiinţa locuitorilor din Republica Moldova, ci şi în conştiinţa tuturor românilor, din întreaga lume, pentru eternitate, deoarece Grigore Vieru a fost poetul român de dincolo de Prut pentru care trecerea peste Podul de flori a fost cea mai mare bucurie. Grigore Vieru şi-a dedicat creaţiile literare în special copiilor cu suflet de înger, ei fiind darul suprem al familiei. A scris literatură pentru copii pentru a creşte copii cu suflet român încă de mici, ca atunci când vor fi mari, aceştia să devină români adevăraţi. Astfel, suma de valori a copiilor va deveni o naţiune mare, pentru că sufletul copilului este curat, românismul intrând în sufletul lui de mic, va deveni temelia, talpa românismului veşnic şi sfânt.

            În concluzie, poetul care şi-a închinat opera unui vis- visul reintregirii- a fost unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepție, și, în același timp, o impecabilă conștiință a națiunii sale. Ne-a lăsat ca zestre inestimabilă poeziile sale, în care adesea îl aşază pe Mihai Eminescu mai presus chiar decât zeii. Plecarea lui Grigore Vieru din lumea aceasta a fost mută, ca o lebădă, discretă şi tăcută.   S-a stins visând la o singură ţară pentru toţi românii, pentru care a luptat ca nimeni altul din generaţia sa. Unitatea neamului, iubirea şi înţelegerea dintre popoare, precum şi promovarea unei istorii reale în detrimentul celei imposibile, au fost temele pe care Grigore Vieru le-a evidenţiat în opera sa.  A fost unul dintre aştrii literaturii române, un veritabil erou național, care a avut curajul să mărturisească nedreptatea la care a fost supus el și poporul său. „Acest om plăpând cu suflet de copil a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun. Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate şi iubire de aproape. Astăzi visul lui pare mai aproape ca niciodată pentru că oamenii din diferite ţări, de diferite naţionalităţi de crezuri religioase îl pomenesc, apropiindu-se unul de celălalt, amintindu-şi de omul care a locuit la marginea unei iubiri. Am pierdut un poet pe pământ, dar avem un înger în ceruri…Ne mândrim mult cu Grigore Vieru, cred că moştenirea care ne-a lăsat-o o vor admira multe generaţii mângâindu-şi sufletele cu versurile lui. El a fost poetul Dragostei de viaţă, Dragostei de Ţară, Dragostei de neam, Dragostei de Adevăr, să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie” (Zaltur Victoria). 

 

 

 

Bibliografie:  

 

 Dolgan, Mihail, „Grigore Vieru, adevăratul”, Chișinău, Editura pentru literatură şi artă,  2003

 Simion, Eugen ,,Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi”, în Caiete critice, Nr.1-3, 1974

 Țopa, Tudor, „Condamnați la zbucium”, Chișinău. Editura Universul, 2003

  Vieru, Grigore, „Taina care mă apără”, Iaşi, Editura Princeps, 2008

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu