GRIGORE VIERU POET AL NEAMULUI

 


 

Bota Ramona Carmen

Limba și literatura română

Grad I

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș

 

 

    Grigore Vieru s-a născut în satul Pererîta, în familia lui Pavel și Eudochia Vieru, plugari români, la data de 14 februarie1935. El a rămas orfan de tată datorită faptului că acesta a plecat la război și nu s-a mai întors acasă. Fiind crescut cu multă dragoste de mama sa, a reușit prin voință și prin muncă să obțină rezultate deosebite la acel moment. El s-a stins din viață la 18 ianuarie 2009, în urma unui tragic accident rutier.

    Acesta avea să fie ,cu sufletul lui cald, românesc, împăratul românilor și al limbii române alături de Mihai Eminescu.


    În cadrul unei delegații de scriitori sovietici marele poet trece Prutul în anul 1973. Acesta vizitează mănăstirile Văratec, Dragomirna, Voroneț și Putna, se întâlnește cu redactorii revistei ,, Secolul 20”    ( Ștefan Augustin Doinaș, Dan Hăulică, Ioanichie Olteanu  și Tatiana Nicolescu) și se întoarce la Chișinău cu un sac de cărți.

    În anul 1974, la invitația lui Zaharia Stancu, poetul vizitează Transilvania. În 1977 este invitat de către Uniunea Scriitorilor din România să participe la diverse activități. El vine împreună cu soția și vizitează mai multe orașe din țară: București, Iași, Cluj-Napoca.

    Grigore Vieru a fost erou al poporului pentru că s-a implicat alături de Ion și Doina Aldea Teodorovici, Ion Vatamanu și Adrian Păunescu în Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia. Acest lucru a dus la împlinirea visului marelui poet de a vorbi limba română și de a scrie latinește.

    Marele poet a lăsat în urma sa imaginea unui OM cu suflet mare, creația unui ,,visător” de dincolo de Prut care credea că locuitorii de pe ambele maluri aparțin aceluiași spațiu, aceluiași neam, au aceeași istorie, aceeași religie dar mai ales o singură limbă: limba română.

    Poezia lui Grigore Vieru stă sub semnul dorului: de viaţă, de tradiţie, de patrie, de dragoste, de mamă. Sentimentul dorului, unic în spiritualitatea românească, se suprapune autobiograficului, simplităţii omului legat de glie, al cărui noroc extraordinar în viaţă este mama, cea care „mi-a dat inima ei”, şi mâinile ei, şi steaua, şi izvorul, şi cuvântul. Întrebat ce înseamnă pentru el dragostea faţă de mamă, poetul mărturisea:„Înseamnă neuitarea casei părinteşti, a locului în care te-ai întemeiat, permanenţă, limbă - totul. Cine n-are mamă n-are nimic, glăsuieşte un proverb bengalez, vorbind parcă din gura Mioriţei. (...) Mama este copilăria noastră îmbătrânită”. Făptura neasemuită a mamei este pentru eul liric din poezia lui Grigore Vieru totul, este sărbătoarea continuă a vieţii sale, sărbătoare care s-a numit „mama”, căci „nici războiul cu urgiile sale, nici foamea necruţătoare n-au putut întuneca această Sărbătoare”.

   Prin tot ce a scris și a gândit, Grigore Vieru s-a dovedit, incontestabil, o voce unică, de o plasticitate uluitoare, în peisajul poeziei românești. Stihurile sale au împodobit, într-un registru ales al limbajului poetic, stări de spirit de o rară autenticitate. Nimic nu este țipător, îndoielnic sau iluzoriu în lirica lui Grigore Vieru. Chiar și atunci când a ridicat glasul împotriva dușmanilor românismului, scriitorul a mustrat cu  demnitate și atitudine creștinească. Grigore Vieru întrupează, în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepţie şi, în acelaşi timp, o impecabilă conştiinţă a naţiunii sale. O conştiinţă ce a dat seamă, de fiecare dată, de realităţile convulsive ale unei istorii adesea vitregi, de trecutul naţiunii sale, de amprenta tragică pe care a căpătat-o adesea limba română, amputată, interzisă, pusă sub semnul întrebării de atâtea ori. Exemplaritatea destinului poetic al lui Grigore Vieru este dincolo de orice îndoială.

 

Bibliografie:

1.      Eugen Simion, ,,Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi, în Caiete critice, Nr.1-3,1974;

2.      Florentina Narcisa Boldeanu, ,,Grigore Vieru, poetul dimineții și al bucuriei”, în Revista        Știința literară, Nr.2(25),2012;

3.      Ion Cristoiu, Grigore Vieru- poetul neamului 2011.

4.      https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=225

5.      https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ipostaze-ale-femeii-in-lirica-lui-grigore-vieru

 

 

 

                              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu