GRIGORE VIERU, RĂDĂCINĂ INTRE NEAMURI

 

 

 


ANUȚĂ ANGELICA, profesor învățământ primar, grad didactic I, Școala Gimnazială nr. 1 Răchiți, județul Botoșani

Moto: „O, neamule, tu,/adunat grămăjoară,/ai putea să încapi/într-o singură icoană”  (Grigore Vieru)

               Născut la 14 februarie 1935 în comuna Pererâta din raionul Briceni, Grigore Vieru este poetul  care ne mângâie sufletul prin poezia sa.Un poet care şi-a asumat greul unui grai trecîndu-l prin inima sa, incărcat de răbdare şi înţelepciune. Atunci cînd povesteşte despre copilăria şi dulceața literaturii romîne, nu ne gîndim la un băiat  născut într-un sat pe celălalt mal al Prutului,  ci la un popor care-şi pierduse speranţa, la o generaţie desfigurată în fiinţa ei naţională

Într-o societate complexă prin diversitate, creația lui Grigore Vieru ne oferă un suport imens întru formarea unor valori veridice și opinii corecte despre identitatea de neam și țară.

Însuși poetul afirma:“Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul” Viața întreagă a militat pentru acest deziderat, pentru a nu-și pierde rădăcinilie.   

Marile teme prezente în creaţia sa: Mama, Iubirea, Copilăria, Graiul vor fi mereu actuale, fiindcă acestea izvorăsc din divinitate şi nu pot fi mişcate de nimeni şi de nimic.


Poeziile lui Grigore Vieru au o valoare educativă incontestabilă. Prin lectura

operelor sale el te învaţă să iubeşti plaiul, să preţuieşti părinţii, să admiri minunata natură a patriei, altoind în conştiinţa cititorilor valori general-umane.

            Opera marelui poet ne-a menţinut demnitatea de neam, ne-a hrănit-o cu speranţă, cu adevăr şi cu puterea de a continua mereu cu fruntea sus: „ Ne-am ţinut veşnic de limba română într-un deşert aprins în care singura umbră era- umbra ecoului”- zicea poetul Grigore Vieru. Ca nimeni altul, poetul stăpâneşte cuvântul, limba română „pe care a învăţat- o o viaţă şi a sacralizat-o.

Sacrilitatea lui Grigore Vieru constă în  faptul că el e unic prin felul său.Neamul l-a îndrăgit nu numai ca poet,ci ca un simplu om,care totodată simplitatea lui se subînţelege prin sinceritate,bunătate şi trăsături fermecătoare.El prelungeşte ecourile sensibilităţii etnice.A a fost şi este rădăcina  ce pune la bază:frumuseţea poeziei,ce descoperă bunătatea omenirii,dulceaţa copilăriei, creionează un peisaj miraculos plin de taine,de legăminte.Prin surîsul său el zideşte versul,ce noi îl reflectăm

A fost,este şi va rămîne poet al neamului,poetul versurilor şi frumuseţea enigmatică a sufletului.

            Constantin  Noica  spunea despre Grigore Vieru că este „ poet al bunătăţi şi al singurătăţii bucuroase”. .Este ceea , ce niciodata nu va dispărea, deoarece va fi prezent mereu în interiorul sufletului neamului român . A scris şi a venerat poezia românească, de la poezii pentru ce mici pînă la poezii de dragoste pentru adolescenţi.

Poezia lui Grigore Vieru este expresia unei sensibilităţi ieşite din comun, aproape dureroase. Dacă doreşti să afli adevarul despre istoria basarabiei citeşte istoria ei, dar pentru a simţi ce s-a întimplat trebuie să citeşti opera lui Vieru căci doar aşa vei simţi acea durere şi suferinţă prin care a trecut neamul roman”.

Limba română ,acea limbă pentru care marele poet a luptat și este folosită în opera lui cu mare grijă ca „apa în timp de secetă” .

"Sunt fericit că scriu în limba română. ..A scrie în română este ca şi cum Dumnezeu te-ar închide în ochiul său, de unde vezi întreg Universul, chiar daca Dumnezeu îl ţine închis, de teamă să nu te scape jos...

"Eu văd din interiorul limbii române întreaga lume, întregul Univers...întreaga mişcare a planetelor, chiar daca ea, limba română nu are o circulaţie universală.

Limba română este întâia graniţă a ţării mele care trebuie păzită, apărată şi fortificată".

„Din dragostea pentru limba maternă şi din manifestul pentru identitatea naţională, poate, s-au născut cele mai frumoase creaţii în limba română. Grigore Vieru toată viaţa a plâns, prin poezia sa de o încărcătură emoţională desăvârşită, pentru îmbrăţişarea României-Mamă. Toată creaţia sa s-a contemplat pe motivul patriotic, iar din acesta au izvorât şi alte valori. Chiar şi după moartea mamei sale, poetul smerit priveşte către cer cu inima liniştită: „Mi-a rămas Patria” (Caut umbra)[6, pag.93]. A reuşit să scrie şi să dedice poezii tuturor fraţilor de condei: Nichita Stănescu, Zaharia Stancu, Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, Ion Druţă etc., pe alţii i-a amintit chiar în titlurile poemelor: „Tudor Arghezi”, „Lucian Blaga”, „Brâncuşi”, „Ascultând pe Enescu” ş.a. Grigore Vieru conturează o vatră a românismului prin semnele latinităţii etnice a poporului nostru şi îndeamnă cititorul spre valorificarea poporului şi a comorilor identităţii naţionale, dacismul reprezentând chemarea la căutarea valorilor străbune (Poeziile de referire: „Limba noastră cea română”, „Cântarea scrisului nostru”). Poetul nu uită (şi) să sensibilizeze cititorul faţă de originea noastră, interpretând în poezie un mesaj antirăzboinic. Pentru harul cu care a fost înzestrat, astăzi lumea îl divinizează. (...) Îl plânge Nistru, codrul, Prutul, cerul, lumea, dar lacrimile aceastea nicicând nu ne vor şterge 3 amintirea despre poetul exponenţial. Unii scriitori spun că Grigore Vieru, poetul cetăţii, a fost furat de vânt şi dus într-o lume unde să se simtă acasă (Poezii de referinţă: „Casa părintească”, „Casa mea”, „Acasă” etc.). Grigore Vieru – destin re-întemeietor C.Ciopraga

A fost, este şi va rămâne pilonul de rezistenţă al culturii naţionale. Tot ce e mai frumos astăzi poartă numele lui. Şi cerul cu stelele, şi al străvechii slave bucium, şi ochii măicuţei ne sunt mai aproape, fiindcă iubesc şi au o taină sus care ne apără. A ajunge să poţi să redai istoria neamului în poezie, să poţi să aperi ce-i al tău prin poezie şi să crezi că eşti auzit de Dumnezeu prin poezie înseamnă să fii un poet ales. Aşa a fost Grigore Vieru – poet al neamului, care a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele ca Grai, Mamă, Patrie, Iubire şi de aceea merită cununa recunoştinţei noastre. Acest om plăpând cu suflet de copil a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului său spre un viitor mai bun.

            „Grigore Vieru se cuprinde în inima românilor ca Varful de Dor în lumina Bucegilor, ca mireasma pelinului în cîmpia Baraganului, ca strugurii în viile Moldovei întregi şi ca miraculoasa noapte a colindelor în fereastra copilăriei. Tot timpul inspirat şi blînd, şi plin de furtunile ce domină povestea Nistrului, înscriindu-şi durerea în Marea Neagra”
(Fănuş Neagu)

Când vorbim despre Limba română,  multiculturalism, trebuie să recunoaştem forţa de impact a poeziei lui Grigore  Vieru şi pe plan european, semn că Prutul nu are graniţe numai cu România, dar şi cu Sena, şi cu Tamisa.

 Discursul, deopotrivă liric şi publicistic al lui Grigore Vieru, nu s-a diferenţiat – niciodată – de activitatea socială a unui creator îngrijorat de tentativele de disipare a conştiinţei naţionale. Opera lui este expresia unui spirit incendiar, care a aprins cuvinte pentru a lumina limba și neamul românesc.

Grigore Vieru este poetul începuturilor, ființă pământeană și nepământeană deopotrivă, umedă de roua lacrimilor vărsate de-a lungul veacurilor de românii basarabeni. Sursa poeziei lui Grigore Vieru este viața în toată complexitatea ei: copilăria, bucuria tinerească, neliniștea și suferința iubirii absolute.

A dat dovadă de responsabilitate,civism,devotament, curaj, perseverenţă întru realizarea datoriei faţă de popor, întru împlinirea idealurilor şi a aspiraţiilor neamului nostru.

            Moştenirea pe care a lăsat-o în urma sa este netrecătoare şi multe generaţii îi vor duce dorul, mângâindu-şi sufletele cu versurile lui. El a fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de ţară, dragostei de neam, dragostei de adevăr, să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie” (Zaltur Victoria)

 

 

 

Bibliografie:

 

Eugen Simion, ,,Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi”, în Caiete critice, Nr.1-3, 1974

Ioana Emanuela Petrescu,Eminescu și mutațiile poeziei românești”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989

Florentina Narcisa Boldeanu, ,,Grigore Vieru, poetul dimineții şi al bucuriei’’, în Revista Știința literară Nr.2 (25), 2012

Grigore Vieru, „Taina care mă apără”, Iaşi, Editura Princeps, 2008

Matei Călinescu, „A citi,a reciti. Către o poetica a re(lecturii)”, Editura Polirom, București, 2007

Viorica Ela Caraman, ,,Grigore Vieru și Emil Cioran în circumferința ideilor comune”, în Revista Limba Română, Nr.1- 4, 2009

Ştefan Augustin Doinaș, „Orfeu şi tentația realului”, Editura Eminescu, București, 1974

Literatura şi Arta Moldovei, Enciclopedie, Chişinău, Red. ESM., 1985

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu