Grigore Vieru un simbol al romȃnismului

 

 

Novac Maricica,profesor de limba şi literatura romȃnӑ, grad didactic I, Şcoala                   Gimnazialӑ Pӑuneşti,jud.Vrancea

 

         Grigore Vieru a fost incontestabil un poet de un lirism aparte ,un spirit eminescian. Nӑscut ĩn plinӑ iarnӑ,ĩn februarie ,pe gerul nӑpraznic al lui fӑurar,Grigore Vieru avea sӑ fie ,cu sufletul lui cald şi mare,romȃnesc,un ĩmpӑrat al romȃnilor şi al limbii romȃne.

         Creația lui Grigore Vieru   e atȃt de cunoscutӑ ,ĩncȃt aproape trei generații de basarabeni s- au nӑscut cu poeziile lui.   Tot ce-a scris marele poet reprezintӑ patrimoniul de aur al literaturii basarabene ,din secolul xx. Marele poet şi-a dedicat scrierile ĩn primul rȃnd copiilor,pentru copiii cu suflet de ĩnger.Copilul este darul cel mai de preț al familiei .Grigore Vieru a scris literaturӑ  pentru copii,deoarece spunea poetul ,,dacӑ copilul ĩncepe de mic sӑ fie romȃn,el va fi romȃn cand va creşte,iar ĩn felul acesta  suma de valori pe  copii va deveni o națiune mare pentru cӑ sufletul copilului este curat ,romȃnismul intrȃnd ĩn sufletul lui  de mic ,va deveni temelia ,talpa romȃnismului  veşnic şi sfȃnt.’’Poeziile de dragoste,despre mamӑ,poezia-manifest,poezia-protest,poezia testament,toate au avut pecetea geniului literar al lui Grigore Vieru.Poetul a fost şi un textier neĩntrecut,explozia muzicii uşoare moldoveneşti din anii 80-90 avȃndu-l ca protagonist principal. A scris şi şi-a ĩnchinat scrisul neamului romȃnesc ,pentru cӑ asa i-a şoptit sufletul lui,nu i-a spus nimeni cӑ este romȃn ,ci moldovean,dar el  a simțit ĩn adȃncul sufletului lui cӑ este romȃn. Grigore Vieru s-a inspirat de la poeți naționali  care au cȃntat  şi ei suferința  neamului ,dar au arӑtat calea cea dreaptӑ  pe care poate merge romȃnimea.S-a dӑruit neamului sӑu romȃnesc,iar testamentul marelui poet Grigore Vieru este ca Prutul sӑ nu mai devinӑ niciodatӑ granița dintre frați. A scris despre ceea ce este fundamental pentru neamul romȃnesc ,despre mama,despre suferința neamului romȃnesc,despre cȃntecele populare romȃneşti,versuri

creştineşti,despre pӑmȃntul romȃnesc şi  mai ales despre sfȃnta noastrӑ  limbӑ romȃneascӑ pe care el dintotdeauna a ştiut-o romȃneascӑ şi nu moldoveneascӑ .S-a impus ca un promotor consecvent al idealurilor  naționale  ale romȃnilor din stȃnga Prutului ,luptȃnd pentru oficializarea limbii romȃne ĩn Basarabia,pentru reunirea ei cu Patria -mamӑ.  La sfȃrşitul anilor ’80 Grigore Vieru s-a aflat ĩn prima linie a Mişcӑrii de Eliberare  Naționale din Basarabia,textele sale(inclusiv cȃntecele pe versurile sale)avȃnd un mare rol ĩn deşteptarea conştiinței naționale a romȃnilor din Basarabia.Adrian Pӑunescu spunea despre Grigore Vieru cӑ a fost omul care cu toatӑ fragilitatea sa  ,a adus Basarabia aproape de patria -mumӑ şi cӑ poezia lui  a fӑcut mai mult pentru unitatea naționalӑ a tuturor romȃnilor decȃt toți politicienii  şi decȃt  toate armatele la un loc  iar Vieru e o ranӑ iar poezia lui e o dramӑ.Fiind ĩntrebat de cineva  cum e sӑ traӑeşti fiind un simbol ,domnia sa a rӑspuns :,,Nu ştiu dacӑ sunt sau nu cu adevӑrat un simbol ,ştiu ĩnsӑ cӑ am trӑit ĩntotdeauna  ĩn afara lui  acolo unde-i furtunӑ,viscol,tsunami…’’

           A visat de la ĩnceputul şi pȃnӑ  la sfȃrşitul vieții sale ca romȃnii sӑ trӑiascӑ  toți la un loc,a trӑit ĩntotdeauna cu Basarabia şi Romȃnia ĩn glasul versului sӑu,a fost un poet al lacrimilor,al luminii,a fost,este şi va rӑmȃne un simbol al romȃnismului  pe ambele maluri ale Prutului.

 

Bibliografie

https://bibliotecahaşdeu.

www.bncreanga.md/scriitor Vieru

Vieru Grigore,Acum şi ĩn veac,Editura Litera Internațional ,Bucureşti-Chişinӑu ,2001

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu