GRIGORE VIERU, ÎNTRE BASARABIA ȘI ROMÂNIA

 

 

 

Zamfirescu Elena-Simona,prof.pt.înv.primar,grad didactic I, Școala Gimnazială Nr.10 Botoșani

 

 

     „Grigore Vieru este un Mare şi Adevărat poet. El transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui de inimă pulsează şi îmi influenţează versul plin de dor, de curată şi pură limpezire” (Nichita Stănescu).

            Poezia lui Grigore Vieru are un ton şi un univers propriu. Poetul s-a prezentat adesea pe sine ca purtător al mărturisirii unei suferinţe nespuse şi a unei lacrimi imense, care a spălat sufletele chinuite ale concetăţenilor săi: „Puternic nu sunt./ Nu pot fi de faţă / Cu sângele meu/ Când este rănit./ Nu îndrăznesc/ Să calc în picioare/ Vipera care m-a încolţit./ Nu pot duce până la capăt/ Nu pot până la capăt/ Cântecul dulce./ Scriind,/ Parcă-aş ara cu o cruce…”.


             Grigore Vieru e definit ca fiind poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre. „Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuşi sufletul Basarabiei. Pentru poet dispariţia fizică nu înseamnă moarte, el trăieşte prin poezia sa, prin frumosul semănat în inimile copiilor. A fost, este şi va rămâne Pilonul de rezistenţă al culturii naţionale. Tot ce e mai frumos astăzi poartă numele lui. Şi cerul cu stelele, şi al străvechii slave bucium, şi ochii măicuţei ne sunt mai aproape, fiindcă iubesc şi au o taină sus care ne apără. A ajunge să poţi să redai istoria neamului în poezie, să poţi să aperi ce-i al tău prin poezie şi să crezi că eşti auzit de Dumnezeu prin poezie înseamnă să fii un poet ales. Aşa a fost Grigore Vieru – poet al neamului, care a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele ca Grai, Mamă, Patrie, Iubire şi de aceea merită cununa recunoştinţei noastre. Acest om plăpând cu suflet de copil a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun. Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate şi iubire de aproape. Astăzi visul lui pare mai aproape ca niciodată pentru că oamenii din diferite ţări, de diferite naţionalităţi de crezuri religioase îl pomenesc, apropiindu-se unul de celălalt, amintindu-şi de omul care a locuit la marginea unei iubiri. Am pierdut un poet pe pământ, dar avem un înger în ceruri.  Moştenirea pe care a lăsat-o în urma sa este netrecătoare şi multe generaţii îi vor duce dorul, mângâindu-şi sufletele cu versurile lui. El a fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de ţară, dragostei de neam, dragostei de adevăr, să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie”.

            Marile teme prezente în creaţia sa: Mama, Iubirea, Copilăria, Graiul vor fi mereu actuale, fiindcă acestea izvorăsc din divinitate şi nu pot fi mişcate de nimeni şi de nimic. Acesta este Grigore Vieru, poetul, care o viaţă de om serveşte cu dăruire poezia. Contemporan cu noi, el este şi un exponent al ideilor dominante în conştiinţa noastră naţională pe care le exprimă artistic şi le îmbogăţeşte cu sufletul său. E un poet fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii şi la zbuciumul timpului, e poetul epocii noastre. Un cuvânt despre poetul Grigore Vieru produce emoţie, trăire firească impusă dincolo de toate ce se produc în viaţă, împreună cu alţi creatori iluştri, reprezintă o şcoală poetică, în care poezia este chiar viaţa şi sufletul omului. Opera marelui poet ne-a menţinut demnitatea de neam, ne-a hrănit-o cu speranţă, cu adevăr şi cu puterea de a continua mereu cu fruntea sus: „ Ne-am ţinut veşnic de limba română într-un deşert aprins în care singura umbră era- umbra ecoului”- zicea poetul Grigore Vieru. Ca nimeni altul dintre contemporani, poetul stăpâneşte cuvântul adică, limba română „pe care a învăţat- o o viaţă şi a sacralizat-o. Iată ce mărturiseşte însuşi autorul: „Două lucruri în astă lume au fost zidite până la capăt: Biblia şi Limba Română”. Perfecţiunea, frumuseţea Limbii Române e lucrarea lui Dumnezeu, crede Poetul. Secolul nostru are pretenţia de a regăsi în firea literaturii o esenţializare a faptelor din întregul nostru univers, de sublimare a originalităţii în orizontul de aşteptare al omului de azi, atras de esenţe primordiale. Totuşi, harul de poet sau scriitor nu se subscrie acestei idei atâta timp cât deţine seva interesului în toate vremurile şi rezistă esenţialmente în pofida unor metamorfozări conceptuale din epocă.

            A fost ales de Dumnezeu şi trimis pe pământ, ca o pasăre măiastră, să ne lase drept avere „limba noastră ce-i comoară”, ca noi s-o luăm, s-o păstrăm, s-o cultivăm şi s-o transmitem generaţiilor ce urmează, fiindcă, noi prin grai suntem popor şi existăm prin neam ca limbă”.Părintele limbii române, pe care neamul l-a îndrăgit nu numai ca poet, ci ca şi pe un om simplu, sincer, bun, fermecător, plin de taine, de legăminte, blând şi viteaz, tradiţionalist şi modern a fost poetul care a trecut graiul prin inima sa, încărcându-l cu răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, ca mai apoi să-l întoarcă semenilor săi, care-i deschid de voie bună inima să-l primească. Un asemenea poet va rămâne „suflet din sufletul neamului său”.

            În ciuda simplităţii versului său, el se numără prin acei poeţi „ce-au scris o limbă ca un fagure de miere”.Opera lui ne-a menţinut demnutatea de neam, ne-a hrănit-o cu speranţă şi cu putere de a continua cu frunte-a sus. „Ne-am ţinut veşnic de limba română într-un deşert aprins în care singura umbră era – umbra ecoului”, zicea Poetul. Creaţia viereană a fost şi rămâne umbra ecoului care ne-a apărat limba română şi demnitatea de neam.

            Ne mândrim mult cu Grigore Vieru. Moştenirea ce ne-a lăsat-o o vor admira-o multe generaţii, mângâindu-şi sufletul cu versurile lui.Noi, generaţia crescută şi legănată de versul blând şi dulce al Poetului, suntem datori să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vreme, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie.

            Vieru a lăsat cel mai de preţ testament pe care l-ar fi putut lăsa cineva vreodată omenirii – POEZIA

 

 

            Bibliografie:

 

Eugen Simion, ,,Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi”, în Caiete critice, Nr.1-3, 1974

Ioana Emanuela Petrescu, „Eminescu și mutațiile poeziei românești”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989

Florentina Narcisa Boldeanu, ,,Grigore Vieru, poetul dimineții şi al bucuriei’’, în Revista Știința literară Nr.2 (25), 2012

Grigore Vieru, „Taina care mă apără”, Iaşi, Editura Princeps, 2008

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu