GRIGORE VIERU – copilul din adâncul fiinţei sale

Ambrosie Elena
Educatoare, grad didactic I
Şcoala Gimnazială Asău
Structura Ciobănuş


        Opera lui Grigore Vieru este foarte vastă, cuprinzând volume de versuri, povestiri şi cântece. O parte din creaţia sa şi anume cea dedicată copiilor de vârstă preşcolară, a adunat-o în volumul intitulat ,,Albinuţa”,volum de o valoare deosebită, conţinând pe lângă poezii şi cântece o mulţime de probleme în versuri, ghicitori, proverbe, litere şi cifrele însoţite de către un catren, precum şi versuri ale poeţilor români şi basarabeni adecvate vârstei celor mici. Ȋn cele ce urmează voi face referire la poezia lui Grigore Vieru dedicat copiilor şi copilul Vieru din poezia dedicată copiilor.

          Titlul acestui material este oarecum o parafrazare a unei afirmaţii a poetului Grigore Vieru: Trebuie să ai neapărat un copil in adâncul fiinţei tale, fără el n-ai făcut nimic, sau aceeaşi afirmaţie in versuri: Iar lui/ viaţa i-a dat/ lucru care-i mai greu:/să rămână copil mereu
          Şi să dovedească această afirmaţie, poetul aşterne pe hârtie o intreagă antologie de versuri adresate copiilor, pe care le inmănunchează in volumul Albinuţa, volum de o deosebită sensibilitate, dar in acelaşi timp şi cu un profund mesaj patriotic. Iată un exemplu: Frumoasă e ţara/ Când stai s-o priveşti,/ Cu munte, cu mare/ Cu văi ca-n poveşti/ Dar şi mai frumoasă-i/ Când ştii să citeşti.
           In cele câteva rânduri ce prefaţează culegerea Albinuta, Irina Petraşil numeşte poetullucrurilor simple si pure, al inceputurilor şi permanenţelor locuieşte limba română cu uluitoare nevinovăţie şi admirabilă răspundere.
           Cât despre Albinuţa, pot spune că este o carte ce se adresează copiilor de dincolo de Prut şi autorul s-a străduit, cu generozitate şi modestie, să adune laolaltă tot ceea ce putea să servească  recuperării demnităţii naţionale prin intermediul scrisului latin şi al literaturii române. Şi aş exemplifica aici poezia, Graiul meu:
 I-auzi, tu, ce sunet./ Plin de sărbătoare:/ Parcă zboară – albine,/ Parcă trec- izvoară./Graiul meu, graiul meu:/Pasăre măiastră!/Graiul meu, graiul meu:/ Nemurirea noastră, cu referire la frumuseţea limbii, iar ţara pentru poiet este caldă ca si lacrima in poezia,, Există o ţara’’ :
Există o ţara/ Ca din poveşti,/ Alta mai frumoasă/ Numai intâlneşti./ Există o ţara,/ A mea mereu/ Care ii place/ Şi lui Dumnezeu./ Ţara mea, ţara mea/ Caldă ca si lacrima .
          Dăruit şi copiilor din România volumul are o valuare de document sentimental. Poietul ştie să-şi aşeze versurile proprii in bune vecinătaţi, cartea fiind un abecedar şi o antologie lirică ce are totodată suficente calităţi pentru a deveni un original compozit şi ientuziast ghid de lectură şi nu numai, multe versuri fiind puse pe muzică, pentru copiii mici. Fiecare filă conţine un elogiu al limbii române. In acest sens aş exemplifica poezia ,, Frumoasă-i limba noastră : ´´
Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag şi cu mirare/ Ascultă limba noastră./ De-ar spuneşsi cuvinte/ Când cântă la fereastră/ Ea le-ar lua, ştiu bine,/ Din limba sfântă-a noastră.
              Poezia lui Grigore Vieru este exprimată printr-un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mecanism naţional pe care, în condiţii normale, lirismul pur îl evită, după afirmaţia lui Eugen Simion. Cu atât mai mult putem afirma despre poezia adresată copiilor pe care am putea să o clasificăm astfel:
-          poezia despre anotimpuri şi fenomene ale naturii:,, Cântecul soarelui,  Lunile anului, Plouă, plouă, Primii fulgi, Toamna, Zilele săptămânii.´´
-           poezia despre veţuitoare: ,,Albinuţa, Peştişorul, Pisicul la şcoală, Poezia cocoşului´´
-          poezia despre plante:,,Grâul, Ghiocelul´´
-          poezia despre familie, şcoală:,,Frumoasă-i limba noastră, Numărătoarea, Mulţumim pentru pace, Pâinea, Mama, Noroc c-a sosit bunica, Galeata bunicuţei´´
-          poezia despre muncă:,,La semănat, Pomul´´
-          poezii despre igienă:,,Sunt curat ca ghiocelul´´
        Cu toate acestea, poezia ,,Mai avem´´ este o îmbinare, o împletire de frumusaţe, bogăţie şi patriotism, vitejie, eroism:
Mai avem şi un Ştefan, Nu doar spice mari pe lan./Mai avem şi Brâncoveni,/ Nu doar vesele poieni./ Şi-un Mihai – pe cel Viteaz/ Nu doar mere, nu doar praj./Mai avem pe Iancu noi,/ Nu doar struguri dulci şi moi./ Mai avem şi Mărăşeşti,/ Nu doar jocuri şi poveşti.´´
         Irina Petraş, mai spunea că:,,Albinuţa este o carte de învăţătură, întors în anii-copii, poetul se copilăreşte cu graţie şi umor; dimensiunea ludică îi este la îndemână, însă nu pierde nici o clipă din vedere menirea educativă de veritabil manifest patriotic a cărţii sale.
          Gesticulaţia lirică este mereu blajină, înfiorat- melancolică şi legănată de ritmuri eterne- centripetă:
Departe nu alerg ca râul,/ Căci cine uită se destramă.
Memoria, ne-uitarea sunt îndatoriri de la care fiu al neamului, Grigore Vieru nu a abdicat vreodată.
           Această apropiere a poetului de micii săi cititori este una reuşită deoarece aici, în spaţiul imaculat al poeziei pentru copii, poetul se regăseşte pe sine, ea constituie pentru acesta ploaia curată care îl spală de colbul zilei, îl înseninează şi îl întăreşte pentruplug, spre deosebire de poezia pentru maturi, care reprezintă în cazul lui Vieru aratul pe arşiţă într-un pământ uscat. Mai reuşeşte această apropiere şi pentru că, aşa cum spune Mihai Cimpoi, poetul dispune de toate calităţile necesare în acest sens: bunătate, tact, inteligenţă, fantezie vie, dragoste faţă de toată fiinţa fragedă. Atât de multă bunătate şi naivitate firească nu a mai nutrit-o nici un alt poet.
              Poeziile pentru copii ale lui Grigore Vieru au un vădit caracter educativ. Majoritatea lor dezvăluie capacităţile de pedagog înnăscut ale artistului. Prin catrenele sale pe care copiii le pot memora cu uşurinţă datorită ludicului şi muzicalităţii din ele, poetul sădeşte în conştiinţa micilor cititori valori general-umane, respectul faţăde părinţi, dragostea pentru patrie şi limba maternă. Important e că reuşeşte să facă acest lucru fără a fi plictisitor, ba chiar jucăuş şi vesel, posedând o artă deosebită a laconicului, a concisului încărcat de semnificaţii profunde, îi spune micului cititor: Mama ne mângâie,/ Soarele luceşte,/ Soarele e unul, / Mama una este, / şi aceste patru versuri, care constituie o metaforă revelatorie ce plasează mama, ca simbol al genezei, în centrul existenţei umane, aşa cum soarele este centrul universului şi dătător de viaţă, vor înrădăcina în conştiinţa micuţilor această imagine a mamei-soare, imagine ce se va păstra, peste ani, în dimensiunile subconştientului personalităţii care îşi va aduce aminte, probabil, numai poezioara, fără a mai şti cine este părintele ei, aşa cum se întâmplă nu de puţine ori.
Bibliografie:
1.      Revista Ȋnvăţământ Preşcolar, Bucureşti -  1995 LUMEA COPIILORAntologie de poezii pentru copii;
2.      Editura Didactica şi Pedagogică, R.A. Bucureşti 1994 ALBINUŢA
3.      Eugen Simion, ,,Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi” ,în Caiete critice,Nr.1-3,1974

4.      Cimpoi Mihai ,,Metafore asemeni pâinii”, prefaţă la Vieru Grigore - POEZII Editura Literatura artistică, Chişinău, 1983.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu