Simplitatea lui Grigore Vieru
Hăineală Andreea- Patricia, Limba engleză, Definitivat, 
Școala Gimnazială Plopu, Dărmănești


„Ca un copil aştept dimineaţa,/ Până la lacrimi mi-e dragă viaţa!”

''Singuratic, cu plete lungi, romantice, cu capul puțin aplecat într-o parte, cu fața suptă, ușor resemnată, cu privirile vii, curioase și neliniștite, cu vorba înceată, moale, bine cumpănită, dar care poate căpăta tonuri aspre, biblice'', îl descria academicianul Eugen Simion. Scriitorul basarabean avea o înfăţişare de poet romantic, cu fruntea înaltă, cu plete lungi, căzute pe umeri, cu privirea visătoare îndreptată spre un punct inaccesibil oamenilor de rand, toate acestea fac parte dintr-un tipar fizionomic consacrat de istoria literaturii. La acestea se adaugă, ca trăsături speciale, un zâmbet timid şi o fragilitate care ne fac să ne gândim la poet cu admiraţie și emoție.
,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi” – aşa se definea poetul Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă şi de neam. A iubit poporul român până la lacrimi şi şi-a consacrat întreaga sa viaţă  pentru a ne lăsa o operă monumentală, de o muzicalitate şi-o frumuseţe rară. Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii sufletului omenesc. Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre, aşa e definit Grigore Vieru.
Una dintre calitățile poeziei lui Vieru este simplitatea, calitate care i-a și asigurat popularitatea. Spusele sale „Eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înţeles.” reprezintă o descifrare a complexității creației poetului. Născut in realitățile perioadei postbelice, copil al anilor treizeci, devine om de litere, purtând in scrisul său marca supraviețuirii în planul creației.
Vieru şi-a asumat dificila misiune de educator al cititorilor, scriind cele mai frumoase poezii dedicate limbii române. Versuri precum cele citate în continuare erau cunoscute de toată lumea: „Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră/ Cu drag şi cu mirare/ ascultă limba noastră...” sau „În aceeaşi limbă/ Toată lumea plânge./ În aceeaşi limbă/ Râde un pământ...”. Cu aceste versuri au crescut generaţiile care au repus în drepturile sale limba română şi alfabetul latin în Republica Moldova. Sensurile profunde ale operei lui Grigore Vieru se regăsesc în câteva momente importante care se desprind din creaţia sa, dar şi din atitudinea pe care a manifestat-o faţă de cele mai importante valori ale existenţei. De exemplu, la o întâlnire cu studenţii de la Universitatea din Moldova, prin anii ’70, Vieru le-a spus tinerilor prezenţi în sală că nu va vorbi mult, deoarece discursurile lungi nu se reţin şi a rostit următoarele cuvinte: „Să ţineţi minte un lucru: orice vi s-ar spune pe parcursul vieţii, să ştiţi că sufletul există!”. În contextul vremurilor de odinioară spusele poetului au însemnat un îndemn de a reveni la izvoarele normalităţii vieţii.
Grigore Vieru e tentat să creeze un univers primar, având la bază sufletul popular, prin intermediul căruia va releva conştiinţa de sine, precum şi un anumit sentiment al solidarităţii umane, axat pe valorile simple ale vieţii. Optimismul său dătător de libertate interioară face posibilă armonia originară spre care tinde autorul, nutrind nostalgia limbajului primordial. De acolo, din sfera profundă a trăirii simple, aproape arhaice, din exilul interior, poetul, aflat în căutarea rădăcinilor strămoşeşti, se pronunţă contra limbajului de lemn. Acesta este înlocuit de limbajul simţurilor, al simplităţii. Simplitatea versului lui Grigore Vieru e condiţionată şi de viziunea sa careoferă poeziei o dinamică aparte, capabilă să stimuleze atât redescoperirea rădăcinilor, cât şi a trăirilor autentice.
Vieru a scris, printre multe altele, versurile pentru coloana sonoră a filmului cu desene animate ''Maria Mirabela'', iar poezia lui Vieru ''Dragă Otee'' a fost pusă pe muzică și interpretată de Iurie Sadovnic. Ulterior, piesa a fost preluată și de Zdob si Zdub.
Mulți compozitori basarabeni s-au inspirat din poezia lui Grigore Vieru (culegeri de cântece "Poftim de intrați", "Cine crede"). Grigore Vieru însuși este autor al unor melodii de cântece pentru copii ("Să crești mare" ș.a.), fiind binecunoscută colaborare sa cu compozitoarea Iulia Țibulschi ("Soare, soare", "Clopoțeii", "Stea-stea, logostea", "Ramule-neamule", "Cântînd cu iubire") Poate cele mai cunoscute piese pe versurile lui Vieru sunt cele interpretate de soții Doina și Ion Aldea Teodorovici, iar cea mai îndrăgită este ''Eminescu''. La fel de cunoscută este și piesa ''Reaprindeți candela'', interpretată de Dida Drăgan.
Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național ''Steaua României'' în grad de Mare Cruce "în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru dragostea și talentul cu care a militat, de-a lungul întregii sale vieți, prin puterea cuvântului, pentru conviețuirea oamenilor în pace și înțelegere, rămânând în sufletul tuturor românilor ca un simbol al legăturilor dintre frații de aceeași limbă".
Bibliografie:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu