De ce avem nevoie de Grigore Vieru?


Aionesă Ionela-Lăcrămioara, profesor de limba română, grad II,
Liceul Dimitrie Cantemir, Darabani, Botoşani

         Fără doar şi poate, mulţi dintre români nu ştiu cine este Grigore Vieru. Nu se învaţă în şcoală, nu este inclus în literatura română nici măcar printr-o încadrare într-o epocă literară. Nu se fac lecţii de istorie în care să se ilustreze prin literatură dorinţa de unificare a celor două patrii vecine ce au fost cândva o unitate. Lipsa de încadrare a acestui poet într-un curent literar sau epocă literară este o enigmă, el rămânând pentru Republica Moldova, înainte de toate, un clasic al poeziei din toate timpurile şi abia mai apoi un reprezentant al poeziei anilor ′60 . Despre acest aspect s-a polemizat, aşa cum se afirmă în Ştiinţa literară: „Un aspect care ne atrage atenţia sunt cele Zece argumente pentru intrarea în „canonul literar”, în care autorul monografei insistă argumentat asupra faptului că specialiştii, cititorii în genere trebuie să-l considere pe poetul basarabean ca făcând parte din adevărata istorie a literaturii române.” Trecerea Prutului pe care poetul o aseamănă unei revelaţii existenţiale, asemănătoare zborului în Cosmos, rămâne doar un aspect biografic al poetului, prin versuri devenind o experienţă literară, imaginară. Saltul de asimilare a lui în literatura română prin efasarea continuă a diferenţelor identitare dintre cele două ţări-surori nu a fost făcut nici măcar prin intermediul orelor de literatură universală.
           În aceste condiţii, generaţia tânără ar trebui să ştie că bardul de la Pererîta, Republica Moldova, reprezintă pentru români un frate pierdut care a reuşit să explice ca nimeni altul preocupările sufletului românesc. Mama, patria, moartea, copilăria, viaţa sunt teme universale îngânate de el în acelaşi registru ca şi acela al poetului latin Ovidiu în exilul său la Tomis. El pare mereu rupt de ele într-un mod brutal şi nedrept, astfel încât temele creaţiei lui par, de fapt, idealuri identificate cu acela al României Mari. În consecinţă, tonul poeziei nu poate fi decât elegiac, poetul aflându-se, în această arie semantică a operei sale, într-o tânguire continuă. Acest sentiment al alienării sufleteşti, al identităţii furate, este cu atât mai mare cu cât explorează  o mare dezamăgire şi faţă de greutăţile vieţii dure, aprige ce definesc pentru el neamul moldovenesc. Scopul prim al poeziei lui devine în aceste condiţii acela terapeutic, de a atenua aceste multiple deposedări: de identitate, de familie, de istorie, o marcantă lipsă de adevăr şi, în mod clar, de tovarăş. Se pare că propria alinare vine şi din faptul că poate trezi conştiinţa de neam a celor ce ignoră mersul istoriei, al celor neexperimentaţi: „Ciobani tinerei /Se uită în fluier /Ca în traista cea goală./ Ceaţa de pe vale. /Ceaţă în creieri” („Aşa este, frate…”). Mai apoi, spiritul cu adevărat combatant iese la iveală prin vocative susţinute, adresate unor persoane-simbol sau unor reprezentări personificate care ar putea avea rolul de tovarăş, de prieten cu care eul liric ar putea descoperi adevărul istoric sau personal, intim.( Din Basarabia vă scriu,/Dulci fraţi de dincolo de Prut.”- ,,Scrisoare din Basarabia; ,,Ridică-te, Basarabie” etc.)
         Deşi toate aceste drame individuale sunt, în mod clar, ale unui popor, totuşi, Grigore Vieru, prin naţionalismul său este o voce singulară. Este un poet de excepţie, fiecare critic literar văzând în el  de fiecare dată altceva. Faptul că el se află în contemporaneitate, ceea ce ar determina o oarecare subiectivitate a analizei,  faptul că poezia sa a fost considerată „inegală” ca valoare artistică (Mircea Radu Iacoban) nu determină impresia că nu se poate realiza o analiză obiectivă  operei sale. Dimpotrivă, lectura sau relectura poeziilor mi-a indus ideea că poetul acesta este o excepţie în peisajul literar românesc tocmai pentru că personalizează fiecare experienţă. Deşi adeseori s-a evidenţiat asemănarea lui cu poeţii tradiţionalişti sau naţionalişti români, diferenţele sunt marcante. Tradiţionaliştii erau „o trâmbiţă de alarmă  a neamului” (O. Goga), în sensul redescoperirii valorilor naţionale. Militantismul lor era predominant artistic, lipsit de riscuri politice majore. Mesianismul e asumat artistic în cazul poeţilor români, mai mult decât social şi politic. Pe când tradiţionalismul poate fi considerat un mod de conservare a unor repere identitare, de afirmare a originalităţii poporului (G. Ibrăileanu), de valorificare a unor coordonate existenţiale benefice traiului cotidian, poezia lui Grigore Vieru emană dragoste, strigăt, experienţă nemijlocită.  Ea nu foloseşte cuiva. E lipsită de program artistic, e prea plină de înţelesuri, inflexiuni şi sentimente, reunite toate de traseul existenţial al unui om. El se prezintă pe sine cu modestie, ca o verigă necesară între mama ca forţă aproape magică a vieţii şi fiii săi cărora le lasă moştenire idealurile sale. („Testament”).
         Sigur, despre valoarea operei lui Grigore Vieru s-a vorbit făcându-se raportare şi la literatura română. Am putea aminti despre comparaţii făcute de critica literară cu poezia eminesciană: se aseamănă cu Eminescu pentru că era „modelul său moral” (Eugen Simion), dar şi literar dacă vedem metrica simplă, populară, regăsită uneori şi la Lucian Blaga sau Marin Sorescu. O altă similitudine se poate face cu Lucian Blaga, lucru uşor de observat prin amestecul de puritate, de îmbinare nevinovată între principiul Binelui şi al Răului până ce ele se aplatizează, se definesc ca şi coordonate bogumilice interdependente (  poezia „Aceştia suntem noi…”).  De la Nichita Stănescu poate că a împrumutat repetiţia obsedantă care putea să sugereze mai puternic o nevoie de inefabil, de abstract („Albă şi minunată”). De altfel, de fiecare dintre aceşti autori a fost pasionat Grigore Vieru. Dar, ele nu sunt constante ale operei sale. Ele sunt corelaţii făcute de noi în vederea înţelegerii lui după prototipuri cu care ne-am obişnuit sau ne-am format.
       Ceea ce este esenţial de înţeles este că  Grigore Vieru rămâne un poet al marilor experienţe care fuge de cuvinte mari, sforăitoare. Pentru el cuvintele sunt simboluri mari sau unităţi creatoare de imagini în slujba cărora se mistuie pe sine cu avânt, dar şi plin de candoare sau sensibilitate. Eterne şi simple par plăsmuirile prin care te determină, ca cititor, să simţi că nu e nevoie de mult ca să trăieşti cu adevărat: „ Tu n-ai asemănare/ În cele pământeşti/ Născând, tu eşti un geniu/Un geniu, mamă, eşti”. Câteva reuşesc să asocieze poporul român cu creştinismul, arătând dualitatea omului sub sistem bolşevic; pe de o parte, el e nevoit să-şi ascundă opţiunea religioasă, pe de altă parte nu o poate înlocui, sentimental vorbind, cu nimic altceva: „Chiar dacă nu/ Există Dumnezeu/Nimeni/Nu-i poate ocupa locul” („Zăpăcirea lacrimii”). Vrând-nevrând, această poezie determină meditaţia profundă asupra frumuseţii acestor idealuri, dar şi asupra modului în care ele sunt înţelese astăzi. Fără vreun ton aprig de conduită morală, scopul educativ al poeziei mi se pare foarte eficient atunci când se evidenţiază prin exemplul personal rolul pe care şi-l asumă eul liric.
        Actualitatea operei lui Grigore Vieru constă, aşadar, mai ales prin apropierea individuală de opera acestuia, căci aceasta este marea miză a înţelegerii textului. Poetul propune o experienţa individuală, ca a sufletului aflat în rugăciune. Nu se poate spune nici măcar despre o repetiţie că e o figură de stil ce ar sugera rutina sau banalitatea. Totul e încărcat de suflet,de simboluri, de nuanţe, de dramatism sufletesc nemistificat care-şi aşteaptă descoperitorii. Partea aceasta sufletească este valorizată, intelectualizată prin câteva artificii structurale precum trimiteri la credinţe, obiceiuri din vechime sau tare sociale datorate unui sistem politic opresiv.
Bibliografie:
Boldeanu Narcisa Florentina- Metacritica poeziei vierene în exegeza prozei, diacronia.ro
Nicolae Codreanu, Grigore, Vieru: ultime lucrări exegetice, limbaromana.ro

Grigore Vieru, Poetul dimineţii şi al bucuriei solare, „Ştiinţa literară”, nr.2, 2012 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu