Grigore Vieru, între Basarabia și România
Zamfir Elena-Daniela, Limba Engleză, Gr.II
Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Botoșani


Grigore Vieru este un poet între două lumi ale aceluiași univers, o punte între doruri negrăite, vibrând la emoții tainic ascunse vremelniciei si materializându-le în imagini atât de realist pictate încât cititorul se transpune, fără să vrea, in tumultul cosmosului său poetic, devenind părtaș al visului său de unire.   Prin întreaga sa operă, prin activitatea literară și publică, Grigore Vieru a promovat conștiința unității spațiului cultural românesc, fiind un activ apărător  al înfrățirii si al evenimentelor însemnate desfășurate pe ambele maluri ale Prutului. Poetul a reprezentat un model de patriotism şi un simbol care şi-a câștigat de drept un loc de cinste în cultura si istoria României.
 Este un fapt arhicunoscut că poetul a resimțit că România este adevărata sa patrie, deși născut în Basarabia, și nu se ferea să-și susțină această convingere adâncă:  Nu am nimic împotriva Republicii Moldova, pe care am susținut-o de la bun început şi o susțin, dar nu altfel decât ca o treaptă spre Reîntregire”. 
Speranța reîntregirii a reprezentat o motivație dogorâtoare pentru poet pe tot parcursul vieții sale.  Fie că s-a ascuns in poezii precum ,,Curcubeul”, fie ca a țâșnit ca un vulcan, așa cum a făcut-o în ,,Glontele internaționalist”    dragostea de ,,Țara mea” l-a străbătut și l-a întărit , l-a făcut scut al nemuririi neamului românesc, oriunde s-ar afla. 
Cuvintele sale stau mărturie vie :„Cred în restabilirea hotarelor strămoșești şi doresc această legitimă restabilire. Pentru că, dincolo de patriotismul meu local, basarabean, știu că Miorița s-a născut în Vrancea, că mănăstirea noastră cea mare şi adâncă este Putna (…), că stâncile din Pererîta mea natală, pe care le port în sufletul copilăriei mele, nu au tăria Carpaților; că nu putem fi o cultură, o știință şi o istorie națională fără Eminescu şi Creangă (…). Cred, cu toată inima, că Reunirea cu Țara mamă este inevitabilă”. 
Citind poeziile lui Grigore Vieru ai impresia că poetul îți vorbește într-un prezent etern, de parcă versurile ar striga la tine, s-ar imprima pe suflet și-n gândire, atât de puternic și convingător este  ecoul lor. Un limbaj atât de simplu și accesibil dar care ascunde un tremur aparte, o desfășurare lăuntrică furtunoasă de amintiri și dorințe ce-și caută pământul nemuririi strămoșesc.
O poezie ca o dojană de părinte iubitor este ,,Basarabie cu jale”. Poetul îi mustră pe basarabeni că, deși ,,lacrimi în piept frământă:â” atunci când aceștia au contact cu cultura de peste Prut, vibrând la tot ce este românesc, tot ei sunt precum ,,grâul ce-l bate gheața”, îndoiți sub povara necredinței. Folosirea acestei comparații metaforice, reiterând un simbol omniprezent în opera poetului: spicul de grâu, este una extrem de sugestivă mai ales din punctul de vedere al dublului simbolism reprezentat de spicul de grâu, amintind de influențele rusești dar și de acel simbol cheie al culturii noastre în care grâul stă la baza pâinii de bun venit, al pâinii coapte pe vatra străbună, un element reprezentativ al tradițiilor și culturii românești.  Pâinea este materializarea, forma finală mult dorită a spiritului basarabean reîntregit cu patria mamă, pe care poetul o râvnește cu atâta patos , dar pe care basarabenii încă nu sunt capabili să o perceapă într-o manieră la fel de motivantă.  El le plânge soarta, delimitându-se astfel de concepții triste, strigându-și  încă o dată dorința arzătoare de a crea punți și legături, acolo unde frica îi oprește pe oameni să fie ceea ce au fost mereu: români.
Cântec Basarabean este un alt exemplu ilustrativ, un poem în care dincolo de reliefarea calităților românului, poetul Grigore Vieru instiga pașnic la luptă: ,,Că ești pașnic este bine/ Dar tu mori și eu tot mor/ Ce-avem noi din pacea lor?!”  Semnificative sunt semnele de punctuație de la sfârșitul  poeziei. Semnul întrebării pare a lansa o provocare la introspecție, la analiză atentă asupra faptelor poporului român dar alăturarea semnului exclamării e strigătul de luptă al vechilor domnitori ce porneau în bătălie alături de supușii lor, este chemarea cornului de peste munți și văi. Forma aceasta de luptă poetică este o dovadă a originalității poeziei lui Grigore Vieru, un poet menit să se nască departe de tara mamă tocmai pentru a-i purta bătălii victorioase.
Menirea aceasta însă a resimțit-o uneori ca pe o povară. În ,,Descrierea Lacrimii”, poetul folosește din nou combinația celor două semne de punctuație: ,,Atât de singuri, / Atât de la marginea lumii”  și cuvintele înseși par lacrimi.  Interogația adresată Domnului demonstrează de fapt nevoia de confirmare a negării acestui orizont sumbru de izolare, de pierdere într-un spațiu străin și nefiresc, într-un moment de rătăcire sufletească, de pierdere temporară a drumului. Dar si așa poetul găsește puterea iertării: ,, Doamne nu pedepsi România / Pentru păcatele fiilor ei”- o rugă fierbinte, izvorâtă din nemărginita dragoste de patria mamă. Suferința este pentru orice poet o cale de atingere a izbăvirii supreme, a atingerii idealului spiritual, iar Grigore Vieru surprinde aceasta stare cutremurătoare lansând o promisiune către eter: ,,Ne uitară frați, tovarăși,/ Înviat-am . Iar și iar”
Lupta pentru reîntregire va rămâne o poartă deschisă, iar și iar, căci din negura vremurilor va renaște mereu un luptător care să duca mai departe moștenirea grea a poporului român de a trăi neîntregit, ca o mamă ce-și așteaptă-n prag copilul demult plecat printre străini. 
           BIBLIOGRAFIE
Ilie Șandru, Patria şi Mama – două teme majore în creaţia poetică a lui Grigore Vieru,Revista ”Națiunea”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu