GRIGORE VIERU-POET AL NEAMULUI


                                 

 LEONTE CARMINA
   PROF. ÎNV. PRIMAR,GRADUL DIDACTIC I
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂVENI
,,Dacă visul unora a fost ori este să ajungăîn Cosmos,eu viața întreagă am visat să trec Prutul.”(Grigore Vieru)
          Când te hotărăști să scrii despre Grigore Vieru-,,Orfeul de peste Prut’’-nu se poate să nu-ți tremure mâna,fiindcă te  gândești la uriașa sa personalitate,atât ca patriot înfocat,cât mai ales unul dintre cei mai de seamă poeți români ai literaturii contemporane. 
El a fost mai mult decât un poet,a fost sufletul Basarabiei.Pentru poet despărțirea fizică nu înseamna moarte,el trăiește în poezia sa,prin frumosul semănat în inimile copiilor.  „ Scriu nu pentru că sunt poet,ci pentru că am văzut în copilărie cum curgea Prutul’’zicea  Grigore Vieru.Marile teme  care sunt prezentate în  creația sa: Mama,iubirea,graiul,copilăria vor  fi mereu actuale,fiindcă acestea izvorăsc din divinitate și nu pot fi mișcate de nimeni și nimic.
Grigore Vieru rămâne a fi un poet model în cultura română,dar în același timp și extraordinar, de neîntrecut. El este asemenea unui satelit al,,Luceafărului”.Poeziile sale stau la baza excelentei și originei bunei înțelegeri,compoziției armonioase și creației autentice. Opera lui Grigore Vieru este un dar național,pe care trebuie să-l prețuim și ori de câte ori vom avea nevoie de o alinare a sufletului,să-i recitim poezia.El poate fi numit poet al copiilor,deoarece copilăria este reflectatăîn opera sa.Aținut foarte mult la copii,dar și copiii l-au iubit,pentru căștia să se apropie de ei.Poeziile sale trebuie citite copiilor, căci creația sa îi va face mai frumoși,mai sensibili,mai deosebiți.
Creația sa  care a fost pietrificată cu ajutorul cuvintelor,este înălțătoare prin faptul că venerează verbul matern, dragostea de MAMĂ…Foarte multe poezii sunt dedicate ei,ființa spiritual sfântă pe care trebuie s-o slăvim,s-o iubim,s-o respectăm. Acest simbol transpare în poezie cu toatăîncărcătura de afecțiune pe care ființa mamei ne-o aduce în minte.Prezența mamei înseamnă pentru poet starea de bine,iar pierderea ei echivalează cu pierderea vârstei de aur a copilariei:,,Pierzând pe mama/Mi-a rămas Patria./Dar nu mai sunt copil”(,,Caut umbra “).                                    
Dragostea pentru plaiul natal ia de asemenea forme dintre cele mai diferite,de la o zicere ca cea din,,Cântec de dimineață”- ,,Cui i-e dor de-al sau pământ/Se ridică din pământ”.
Grigore Vieru poate fi numit poet al copilului deoarece copilăria care este reflectatăîn opera sa este una nevinovată.Ea reprezintă o lume cu lucruri complexe,dar totodată simple.Poetul vede copilăria ca o perioadă de viață a omului când acesta este cel mai fericit,cel mai bucuros.Omul este copil iar asta înseamnă că se bucură de orice rază de soare,de orice picătură de ploaie.
         După ce s-a făcut mare,acest om vierean, începe să iubească.Iubirea în creația lui Vieru este una care ,,mișcă  sori și stele’’.Acest sentiment dat de Dumnezeu,noua oamenilor,ar  trebui să semene în sufletele noastre doar speranță,bucurie, și desigur,putere de a ierta.
 Grigore Vieru a reușit să ilustreze cele mai distinse idealuri ale spiritualității neamului,chiar și cu destinul său nefast,dar fermecător oricum.Probabil,pentru că afecțiunea fată de acest popor și plai natal n-a avut limite pentru el.Nu cred că este copil,elev sau matur să nu fi citit poeziile lui,ușor memorabile care se fixeazăîn conștiința oricăruia.Inimile fiecăruia dintre noi tresar,atunci când auzim vreun vers al poetului,deoarece acestea sunt înarmate cu cele mai deosebite mărci stilistice și conținând un amalgam întreg de pasiuni patriotice ascunse printre rândurile vierene,care adunându-se în unison,te doboarăși îți prefac inima și,cu sufletul rigid, într-un plăpândși insuflat de năzuință. Ți se deschid ochii împreună cu conștiința și adorația față de neam,de plai,de mamă,de frate și de buna credință,cum doar poetul a cunoscut-o.
Afost,este și va rămăne pilonul de rezistență a culturii naționale. A ajunge să poți să redai istoria neamului în poezie și să crezi că ești auzit de Dumnezeu prin poezie înseamnă să fii un poet ales.Așa a fost Grigore Vierupoet al neamului,care a știut cel mai bine să așeze alături,cuvintele de Grai,Patrie,Mamă,Iubire și de aceea merită cununa recunoștinței noastre.
,,Sunt fericit că scriu în limba română.A scrie  în română este căși cum Dumnezeu te-ar închide în ochiul său,de unde vezi întregul Univers,chiar dacă Dumnezeu îlține închis,de teamă să nu te scape jos…’’
            Acest om cu suflet plăpând a trăit limba română,ducând pe umerii săi crucea neamului spre un viitor mai bun.Visul său era de a ne uni prin cuvânt,bunătateși iubire de aproape.Astazi visul lui pare mai aproape ca niciodată pentru că oamenii din diferite țări,de diferite naționalități,de crezuri religioase îl pomenesc,apropiindu-se unul de celălalt,amintindu-și de omul care a locuit la marginea unei iubiri.Moștenirea pe care a lasat-o o vor admira o mulțime de generații,mângâindu-și sufletele cu versurile lui. El a fost poetul Dragostei de viață,Dragostei de mamă,Dragostei de Adevăr care trebuie dus copiilor și nepoților noștri ca pe un tezaur.
        Unitatea neamului,frăția dintre popoare și evocarea unei istorii adecvate în detrimentul celei imposibile,au fost temerile pe care Grigore Vieru nu s-a sfiit să le expunăîn opera sa.Creația viereană a fost și va rămâne umbra ecoului care ne-a apărat limba românăși demnitatea de neam.
Precum Grigore Vieru spunea că ,,Până la lacrimi mi-e dragă viața”,așa și nouă ,,Până la lacrimi ne este dragă creația sa”.Astfel putem să afirmăm cu certitudine că una dintre ,,stelele” literaturii române este și va rămâne un erou national,ce a avut curajul mereu să vocifereze nedreptatea la care a fost supus el și poporul său.
           Poezia lui Grigore Vieru,la fel ca ș  piesele muzicale scrise pe versurile lui,rămân nu doar în patrimoniul literaturii sau al muzicii din Republica Moldova,ci și în memoria tuturor românilor,pentru că Vieru a fost poetul român de dincolo de Prut pentru care trecerea peste ,,Podul de flori’’a fost cea mai mare bucurie.
 Mereu pentru noi, Grigore Vieru, va rămâneo stea care niciodată nu se va stinge pe cer.Un cuvânt despre Grigore Vieru produce  emoții,trăire firească,impusă dincolo de toate ce se produc în viață. Împreună cu alți creatori iluștri,reprezintă o școală poetică, în care poezia este chiar viața și sufletul omului.
      Bibliografie
        1.www.grigorevieru md.
        2.Grigore  Vieru,,Taina care mă apără,Iași,Ed.Princeps 2008;
        3.Grigore Vieru,,Acum și în veac’’ ,editura Litersa,ed.III.;
        4.Agerpres-Documentare Marina Bădulescu,editor -Cristian Anghelache.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu