Grigore Vieru – sufletul Basarabiei
Roman Liliana, prof. pentru învățământul primar, grad didactic I
Școala Gimnazială Nr. 1 Stăuceni, jud. Botoșani

            Din pleiada scriitorilor basarabeni se remarcă în mod special poetul Grigore Vieru, care alături de dragostea de mamă, așază la loc de cinste dragostea de locul natal, de țărâna străbună, de patria mamă și, nu în ultimul, rând de limba românească.
            După cum el însuși mărturisea într-un interviu, a compus primele versuri în nopțile de singurătate ale anului 1946, anul de foamete, când își aștepta cu înfigurare mama plecată la Cernăuți să ia ceva de mâncare („ Vino tu, vino tu” , „ Nu te du, nu te du”).
            Marea poezie românească a descopert-o în proverbele, ghicitorile și cântecele populare pe care le considera fără egal pe acest pământ.
            Grigore Vieru declara că dragostea pentru cuvântul și cântecul românesc le-a moștenit prin instinct. Strigătul sângelui îi spunea că este român, chiar dacă în școală, elev fiind, i sespunea că nu este român.Sinteza modelului de educație sovietică, antiromânească a basarabenilor o întâlnim  în multe versuri: "Când pe lume-am apărut/ La o margine de Prut,/ Lângă râul pătimit,/ O străină m-a răpit/ Și astfel mă legăna:/ "Nani, nani, nani-na,/ Peste Prut trăiesc jandarmi,/ Să crești mare să îi sfarmi!/ Peste Prut trăiesc potăi,/ Iar nu frățiorii tăi!/ De-or striga: române drag,/ Pune mâna pe ciomag,/ De-ai să-i vezi cântând de dor,/ Pune mâna pe topor!/ De ți-or spune că ți-s frați,/ Să nu-i lași nespintecați!"/ Copil prost, copil furat,/ Frate, rău te-am suparat!/ Dar eu nici o vină n-am,/ Fost-am despărțiți de neam/ Și chiar Domnul Cel de Sus/ A tăcut și nu mi-a spus/ Care e măicuța mea/ Și nici maica spusu-mi-a." (Cantec popular).
             În anii comunismului a scrismulte poeme dedicate limbii noastre, pe care n-o putea numi limb română, dar nici limba moldovenească, poeme care au ajutat neamul nostru dintre Prut și Nistru. Dar versurile sale, „ odată ce le-ai auzit sau citit, te trezești într-o zi că le știi pe de rost, în simplitatea lor măreață și întreagă dăltuită de vremi și vânturi ca piatra râului și obrazul țăranului, parcă ieșite din adâncuri anonime la vedere, precum scoica întru a-și dărui perla și încovoiată coroana pentru a-și desprinde fructul auriu în poala copilului”.(Ioan Alexandru).
            A făcut cunoștință cu poezia românească prin cântecele prin cântecele pe care i le cântau părinții.Mai târziu, după dezghețul lui Hrușciov, a cunoscut poezia lui Eminescu, Alecsandri, apoi, treptat, toți marii poeți români.Grigore Vieru  considera poezia românească a fi una dintre cele mai originale,  mai variate și mai frumoase poezii din lume. Declara că se simte mai apropiat de Octavian Goga și George Bacovia, pentru că „ au venit  și ei din suferință„.
            Autor a multor manuale și cărți de versuri pentru copii (celebra carte „Albinuța” este apreciată atât în Basarabia cât și în România), își punemari speranțe în copiii care cresc și vorbesc limba română, se consideră româniși care la maturitate vor realiza ceea ce n-a realizat generația actuală, ” ei vor fi România întreagă”.
            Poetul compara Basarabia cu un copil născut cu inima înafara pieptului. „Inima Basarabiei trebuie pusă la locul ei. Locul ei este limba română, este istoria română, este credința strămoșească”. Lucrul acesta se poate face doar împreună, români din România și Basarabia, după cum își exprima domnia sa speranța într-un  interviu.
            În anul 1973, Grigore Vieru vine în România împreună cu odelegație de scriitori sovietici. Atunci participă la o întâlnire cu redactorii revistei „Secolul 20”. Tot atunci, la rugămintea sa, vizitează mănăstirile Putna, Voroneț, Sucevița, Dragomirna, Văratec. S-a întors la Chișinău cu ocomoară, un sac de cărți românești. Mai târziu poetul a  mărturisit că : „Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.”
            A revenit în România un an mai târziu, când scriitorul Zaharia Stancu, președinte al Uniunii Scriitiorilor din România, îi face o invitație oficială di partea societății Uniunii, căreia îi dă curs. Atunci vizitează Transilvania, însoțit de poetul Radu Cârneci. În 1977, iarăși la invitația Uniunii Scriitorilor din România vizitează, împreună cu soția sa, mai multe orașe din România: București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași. Scrisul poetului nostru a căpătat alte dimensiuni după acest an; siguranța că are în spatele lui o țară și o limbă care să-i apere scrisul răzbate din tot ce a scris ulterior(Nicolae Dabija)."Din Basarabia vă scriu,/ Dulci frați de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot și prea târziu,/ Mi-e dor de voi și vă sărut”
            La sfârșitul anilor 80, Grigore Vieru se află în prima linie aMișcării de Eliberare Națională din Basarabia, iar textele sale au un rol important în deșteptarea conștiinței naționale a românilor dintre Prut și Nistru. Grigore Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989.Primele Mari Adunari Naționale ale basarabenilor au luat naștere la seratele de poezie ale lui Grigore Vieru, de la începutul anilor '80. Ulterior, ele au curs în stradă, transformandu-se în manifestări cu sute de mii de participanți. Grigore Vieru a ajutat (înainte de 1989) generațiilor tinere să-și regăsească Țara, dar și Țării (după 1989) - să-și regăsească Basarabia, cea a culturii și-a poeziei. Mai puțin pe cea a politicii.A participat activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM, în care se votează limba română ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Personal, mărturisesc că priveam la televizor, din România, manifestările care au avut loc în august 1989 în Basarabia și îi admiram pentru curajul cu care înfruntau totalitarisml sovietic. Cred că am avut multe de învățat de la ei în acele zile.
            Grigore Vieru și-a trăit viața pe baricade. Acest bărbat firav, ca un fir de iarbă ("Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi"), a clătinat din țâțâni un imperiu, care până la urmă s-a prăbușit(Nicolae Dabija).
            Grigore Vieru este poetul care și-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa și, încărcat de răbdare înțelepciune și o nouă frumusețe, îl întoarce semenilor săi care-și deschid de bunăvoie inima să-l primească, pentru a-și duce cu demnitate viața în spiritul dreptății, al iubirii ce covârșește și poate birui totul, al credinței față de cele ce nu au moarte și al speranței ce nu poate da greș; un asemenea poet va rămâne „suflet în sufletul neamului său”.
            Poetul a încetat din viață în data de 18 ianuarie 2009, la două zile după un accident de circulație, în urma unui stop cardiac din care nu a mai fost resuscitat.
            Deși România și Basarabia au rămas mai sărace fără Grigore Vieru, de la el am învățat că: casa părintească nu se vinde, limba nu se vinde, țara nu se vinde. El ne-a atras atenția că Dumnezeu nu ne-a uitat: „ Reaprindeți candela-n căscioare/ Lângă busuiocul cel mereu,/ Degerat la mâini și la picioare,/ Se întoarce-Acasă Dumnezeu”.
            Martorii spun că Grigore Vieru nu-și trăda prietenii, dar nici dușmanii; le era la fel de fidel și unora și altora. Prietenii lui erau prietenii Limbii Române; dușmanii lui erau dușmanii limbii române. Dacă unii confrați de idei își doreau să ajungă în Europa, unde nu-iaștepta nimeni, poetul Grigore Vieru dorea să ajungă la cititorii săi de acasă, carea i-au așteptat cu nesaț poeziile.
            La moartea lui, Nicoloae Dabija se întreba de Grigore Vieru nu a murit de o moarte bună, de  ce a fost urât?...Pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credință, bunătate, curățenie, verticalitate. Calități pe care unii le considerau defecte. A fost un model de poet și luptător.
            Dacă-i iubim poeziile, dacă-l iubim pe poet, atunci să nu-l dezamăgim! Ziua lui, 14 februarie să o sărbătorim ca pe o zi a dragostei de limbă și de neam.

            Bibliografie:
*Grigore Vieru, Rădăcina de foc, Editura Univers, București, 1988;
* In memoriam: Interviu cu poetul Grigore Vieru - Apologetul și Mărturisitorul;
*GrigoreVieru, Numele tău, Editura Cartier, 2018.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu