Grigore Vieru – poet al patriei, al valorilor si al absolutuluiHriţcu Diana, Clasa a IX –a E,
Colegiul Naţional „A. T. Laurian”, Botoşani
Profesor îndrumător, Rîznic Cristina
     Grigore Vieru, născut în 1935, la Pererita, pe malul stâng al Prutului,este unul din cei mai semnificativi și mai iubiți purtători de cuvânt ai sufletului și spiritului românesc în împrejurările dramatice de astăzi. Contemporan cu noi, poezia sa este leagănul spiritualității poporului nostru și zălog al dăinuirii noastre în timp și spațiu.
      Creația vieriana izvorăște limpede, cu demnitate și convingere în necesitatea dreptății sale. „Scriu nu pentru că sunt poet, ci pentru că am văzut în copilărie cum mergea Prutul”, spunea autorul. Poet al mamei, al iubirii și al dorului, al naturii, poet al lucrurilor sacre, care astăzi cu părere de rău se duc în umbră, acesta dă naștere unor versuri ce au ca element esențial apărarea și ilustrarea limbii române, limba unui bocet general, ca la Goga, realitatea care suplinește patria absentă sau o contrage, reprezentând principiul ei salvator, dar și consolarea ultimă a frustrărilor istorice, o esență inalienabilă a neamului: "Iar când nu poți /Nici plânge și nici râde/ Când nu poți mângâia/ Și nici cânta, /Cu-al tău pământ, /Cu cerul tău în față/ Tu taci atunce/ Tot în limba ta". El consideră graiul matern drept stare de suflet, expresie surprinzătoare, plină de semnificații adânci și este un adept al conceptului de patriotism, un apărător al limbii, un exemplu elocvent în acest sens fiind poezia „Scrisoare din Basarabia”, adresată românilor de dincolo de Prut, față de care eul liric își exprimă sentimentele de afecțiune, de dor și totodată de regret pentru „vorba rătăcită/Ce despre tine, frate, -am spus”, întrucât „În vremea putredă și goală/Pe mine, frate, cum să-ți spun,/Pe mine m-au mințit la școală/Că-mi eșți dușman, nu frate bun”, evidențiind realitatea crudă a lumii postbelice, dominată de un regim marcat de existența dictaturii, proiectată pe fundalul unei societăți degradate, îndoctrinate, ce reprima orice încercare de apropiere între românii din Basarabia și cei din România. „Limba este cea mai mare dreptate pe care poporul și-a făcut-o sieși.”, scria poetul într-un loc. Poemele lui vor fi manifeste ale acestei dreptăți a priori, pentru că „Limba română este întâia granița a țării mele care trebuie păzită, apărată și fortificată.”Astfel, poezia sa este o parte a unui castel de apărare”în calea răutăților”, meterez de lupta și rezistență, turn înalt de veghe, dar și de privire rotitoare dincolo de arme, spre zările păcii.
      O altă tema recurentă în creația să, provenită din divinitate și care nu poate fi mișcata de nimic și de nimeni, este Mama. Supranumit de Mihai Cimpoi poet prin excelență al mamei și al maternității, Grigore Vieru își sintetizează întreaga existența, mărturisită cu dărnicie în numeroase confesiuni lirice, în modelul Mamei. Figura sa e transfigurată printr-o feerie a devotiunii și ea devine nu numai un simbol al jertfei și al ocrotirii, al suferinței și răbdării, al statorniciei și dăinuirii, dar și expresia lacrimală a patriei, fiind identificată în cele din urmă cu Mumă eternă, cu glia și cu limba: "Mama, /Tu eșți patria mea!/ Creștetul tău - /Vârful muntelui /Acoperit de nea. /Ochii tăi - /Marialbastre. /Palmele tale - /Arăturile noastre". Poetul îngenunchează în fata ei că în fața unui altar, creând în jurul acesteia o atmosfera sacră, din care, printr-o invocare ritualică, pornesc impulsurile vieții. Sacralizarea mamei se răsfrânge și asupra celorlalte elemente iradiate de principiul matern: plaiul, graiul, satul etc, viziunea lui Vieru fiind, în fond, o beatificare a originilor, a bastinii, prin această mitologie a Mumei și prin transcenderea biograficului el comunicând  direct cu ancestralitatea și substratul. Figura mamei are o proiecție cosmică: „Ușoară, maică, ușoară,/C-ai putea să mergi călcând/pe semințele ce zboară/Între ceruri și pământ.”, icoană statorniciei în tragedie.
     Erosul este în poemele lui Vieru discret și serafic, în prelungirea poeziei populare și a poemelor lui Eminescu, marele lui model liric și moral („Eminescu este izvorul; este lacrima de foc a Universului.”). Femeia este un răsărit de soare, printre genele căruia se înalta Luna, tot ce atinge această devenind dor,  iar bărbatul aspiră să fie îngropat în lumina ochilor ei. Iubirea în creația sa este una care „mișcă sori și stele”, Vieru extinzând dimensiunile artei tradiționale prin intensitatea sentimentului și condensarea emoției, prin plenitudinea romantică a stării sufletești. Acesta vede și proiectează poetic drama umană în formă unui periplu care include edenul primordial, lupta cu răul și salvarea finală prin dragoste și creație.
     Supranumit și poet al copilăriei, Vieru este și unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii pentru copii. Lirica lui are un profund caracter educativ și autorul se infantilizeaza cu delicatețe pedagogică și tandrețe ludică, acesta sadind în conștiința micilor cititori valori general umane, reușind să transpună o complexă filosofie a vieții și a cunoașterii realității înconjurătoare pe înțelesul acestora.
     Astfel, Grigrore Vieru ni se relevă ca un poet  născut de miresmele și durerile pământului său, ce nu se rușinează să-și poarte tragedia și iubirea pe față. Poezia sa a devenit repede una exponențială, transformându-l pe autor într-un fel de tardiv și ultim „bard național”, lucrarea sa poetică prefăcând suferințaîn izbândă, o trecere de la starea carbonică la cea diamantină. Este o traducere a graiului ființei, din care pulsează spre inima cititorului un echilibru natural, având o orientare recuperatoare, care se cristalizează cu atât mai mult cu cât încerci să pătrunzi în taină liricii sale, taină care se identifica, în ultima instanța, cu poetul.

Bibliografie:
1.Simion Eugen- „Scriitori români de azi”, Ed. Litera
2.Georgescu Paul Alexandru –„Grigore Vieru și diamantizarea umanului”, prefață la Grigore Vieru, „Rădăcina de foc”, Ed. Minerva
3.Cimpoi Mihai- „O istorie deschisă a literaturii române”, Ed. Arc
4.Grigurcu Gheorghe- „Poezie de patrie”, din „România literară”, nr. 30, 30 iulie 2004
5. Druță Ion- „Creația poetului”, prefață la Grigore Vieru, „Numele tău”, Ed. Cartea moldovenească


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu