Grigore Vieru-punte intre Basarabia și România
u Mihaela ,prof.înv.primar,grad did.I.Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani
                                                                                              ,,Cămășile de sărbătoare
                                                                                                      Spălate-au fost de ursitoare,
                                                                                                   Ca vraja lor să înflorească
       În dulcea limbă românească,,
            ,,Există trei prilejuri de  te cunoaște pe tine însuți: MUNCA,  IUBIREA și CUMPĂNA,,.
,,PATRIA este ca un COPIL :dacă  uiți de el ,poate să plece de acasă,,-erau alte două dintre credințele poetului Grigore Vieru.
               E greu sa vorbesti la trecut despre   EL,poetul român  născut dincolo de Prut.
               Grigore Vieru avea un chip blând,o minte strălucitoare.A fost un om bun si iubitor de oameni,iubitor de țară.Așa l-au perceput nu doar apropiații,ci și aceia care și-au intersectat drumul cu al său.
                Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei româneşti. Versurile sale au ilustrat, într-un regim al excelenţei rostirii lirice, stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunţuri poetice armonioase şi limpezi, sugestive şi sincere. Nimic strident în lirica lui Grigore Vieru, nimic evaziv sau fals.
               Versurile lui se înscriu într-un program literar ce are ca element esenţial apărarea şi ilustrarea limbii române, integritatea acesteia într-o ţară în care s-a refuzat, decenii de-a rândul, dreptul de cetăţenie al acestei limbi. Recursul la sentimentul patriotic autentic, starea de sinceră şi ardentă implicare cetăţenească în destinul propriei patrii, toate acestea au reprezentat imperative imediate ale creaţiilor sale, cărora poetul li s-a dedicat cu dăruire, spirit al jertfei şi credinţă.
              Cărţile de poezie ale lui Grigore Vieru (Numele tău, Un verde ne vede, Izvorul şi clipa, Cel care sunt, Hristos nu are nicio vină, Rugăciune pentru mama, Taina care mă apără etc.) rămân repere fundamentale ale poeziei româneşti de azi. O poezie precum În limba ta ni se prezintă ca o profesiune de credinţă a unui scriitor cetăţean, ce a aşezat mereu, mai presus de propria fiinţă, idealurile neamului, celebrând, în versuri înfiorate de patos, limba română, limba în care a pătimit, a scris şi a iubit.
               „În aceeaşi limbă / Toată lumea plânge, /În aceeaşi limbă / Râde un pământ. / Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, /Iar bucuria /S-o preschimbi în cânt. / În limba ta / Ţi-e dor de mama, / Şi vinul e mai vin, / Şi prânzul e mai prânz. / Şi doar în limba ta / Poţi râde singur, / Şi doar în limba ta / Te poţi opri din plâns”.
             Cred că latura de cea mai autentică profunzime a poeziei lui Grigore Vieru este aceea a responsabilităţii civice a scriitorului, a omului de cultură, care se simte, cu fiecare gest pe care îl face, cu fiecare cuvânt pe care îl rosteşte, adânc răspunzător de soarta neamului său, de destinul limbii în care s-a născut şi în care respiră. Eugen Simion subliniază că „despre Grigore Vieru am putea spune că este ultimul poet cu Basarabia în glas.
               Un poet mesianic, un poet al tribului său, obsedat de trei mituri: Limba română, Mama şi Unitatea neamului. Un poet elegiac, dar, în ciuda fragilităţii înfăţişării sale şi a vocii sale – moi şi stinse, menite parcă să şoptească o rugăciune, nu să pronunţe propoziţii aspre ca vechii profeţi – un poet dârz, un cuget tare, un spirit incoruptibil.
               Mulţi i-au înţeles stilul şi mesajul, alţii i-au reproşat mereu faptul că nu este un poet postmodern. Judecată rea. Vieru nu putea fi postmodern pentru că, spune chiar el, s-a născut şi a crescut într-o istorie imposibilă şi, când a început să scrie, şi-a dat seama că publicul său aşteaptă altceva de la el. Ceva esenţial, spus limpede, ceva despre suferinţele şi bucuriile naţiei sale, atâtea câte sunt. În aceste circumstanţe, poemul «nu poate fi o zbenguiala a cuvintelor»”.
               Grigore Vieru întrupează, în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepţie şi, în acelaşi timp, o impecabilă conştiinţă a naţiunii sale.
              O conştiinţă ce a dat seamă, de fiecare dată, de realităţile convulsive ale unei istorii adesea vitregi, de trecutul naţiunii sale, de amprenta tragică pe care a căpătat-o adesea limba română, amputată, interzisă, pusă sub semnul întrebării de atâtea ori.
             Exemplaritatea destinului poetic al lui Grigore Vieru este dincolo de orice îndoială. După cum e dincolo de orice îndoială expresivitatea gravă a versurilor sale, solemnitatea muzicală a enunţurilor lirice, armonia frazei, precum în poezia intitulată sugestiv Ars poetica: „Merg eu dimineaţa, în frunte, / Cu spicele albe în braţe / Ale părului mamei. / Mergi tu după mine, iubito, / Cu spicul fierbinte la piept / Al lacrimii tale. / Vine moartea din urmă / Cu spicele roşii în braţe / Ale sângelui meu – / Ea care nimic niciodată / Nu înapoiază. / Şi toţi suntem luminaţi / De-o bucurie neînţeleasă”.
  Valoarea, adevărul şi reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru fac din regretatul poet o prezenţă emblematică a literaturii române contemporane.Îndemnul său va dăinui în timp și spațiu:
 ,,Sculați –vă,sculați-vă,sculați-va,
  Din somnul cel de moarte!
Sculați –vă,sculați-vă,sculați-vă,
Prin limbă și prin carte!,,(Grigore Vieru)
             ,,Grigore Vieru este un mare și adevărat poet.El transfigureaza natura gândirii în natura naturii.Ne   imprimăvărează cu o toamnă de aur.Cartea lui de  inimă  pulsează și îmi influențează  versul plin de dor,de curată și pură liniștire,,(Marin Sorescu)

Bibliografie
 1.Grigore Vieru ,Poezii,Editura ,,Literatura artistică,,Chisinău,1983.
2.Grigore Popa,,Grigore Vieru-Poetul,,Chișinău:Stiința,2010
3.Ioana Voială Dobre,-,,Între verde și albastru,,
4.Citate despre Grigore Vieru,iunie,2010Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu