Despre Grigore Vieru...
Profesor pentru învățământul primar și preșcolar Daniela Claudia Ivasciuc
Școala Gimnazială Dan Iordăchescu Hlipiceni

                Ca șicadru didactic, încadrulunoractivitățiextrașcolarepe care le organizăm, avemnevoie de cânteceșipoezii. Creareaunuimontajliterar-artistic pentru o serbarepresupunefaptulcăînvățătorul, trebuiesăținăcont de toateaspectele implicate: numărul de copii din clasă, vârstaelevilorclasei, scopulșiobiectiveleserbăriiorganizate, loculdesfășurăriiactivității, alteaspecte …
                                De-a lungultimpului, m-am străduitsăconcepsingurăprogramulserbărilorpe care le-am organizat, așaîncâtsă pot face o serbare cu poeziasaurolulpotrivitfiecăruicopil. Printrepoeții care mi-au fost de real folos, se numărășiGrigoreVieru.
GrigoreVieru este, de altfel, cel mai mare poetpentrucopiidinliteraturaromânăşiunuldintrecei mai mari dinliteraturalumii.Poeziile sale pentrucopiisuntdespre pace, despremama, desprenatură, despresat, desprelimbaromână. E lesne de înțeles de ce amafirmatcăpoeziilepoetuluiGrigoreVierumi-aufost la îndemână, fiindușor de învățatșiplăcutepentrucopii, caniștejocuri care se lipesc de sufletșirămânacolo.
                                Am pututfolosipoeziileautorului la serbări organizatecudiferiteocazii, dar șiîncadrulorelor de curs. Poeziilescrise de GrigoreVieru au o muzicalitateaparte, suntjucăușeuneori, alteoriexpilicite- avândexplicațiipentru diverse fenomenealenaturii.
Se pot folosipoeziilecucei mai micidintrecopii, chiarșicupreșcolarii, unadincele mai publicatecărțialeautoruluifiindadresatăpreșcolarilorșișcolarilor de vârstămică( măreferaici la cartea sa, Albinuța- abecedarpentrupreșcolari, o carte ce nu trebuiesălipseascădinbibliotecaunuiînvățător.Abecedarulacesta este nemuritor, o carte pe care o cumpără nu numaiinvățătorii, ci șipărinții, copiii, bunicii…
                                 ”Suntiarbă. Mai simplu nu pot fi.” Suntcuvintelepoetului care a iubittot ce înseamnălimbaromână, cuvânt, țară.
Pentru mine, poetulGrigoreVieru este muzicasufletuluimeușicred, cutărie, că ,mai ales noi, învățătoriiavemdatoria de a-l face cunoscutcopiilorpe care i-a iubitșicărora s-a adresatînversuri. Adulții de azi, care cumpărăcărțilepoetuluipentrucopiiilorsunt ,cusiguranță, copiii de ieri care au îvățatșicuajutorulAbecedaruluipoetului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu