Grigore Vieru sau Dorul de acasă

      prof. dr. Elisabeta Pascu, Limba și literatura română
Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț

Târgu-Neamț este una dintre puținele localități din România care are un imn, ale cărui versuri au fost scrise de Grigore Vieru, un iubitor al plaiurilor nemțene, adevărate locuri de legendă. Imnul a fost prezentat prima dată în anul 2001, cu prilejul Semicentenarului Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din localitate, când Poetul participase la sărbătoarea prestigiosului liceu, al cărui oaspete fusese și în octombrie 1997.
            Inspirat de atmosfera și spiritul locului, Poetul compune Imnul orașului Târgu-Neamț, al cărui laitmotiv concentrează bucuria regăsirii unui cronotop al apartenenței la Patria care „născuse în suferință/ Limba noastră cea română.” Odată ce i-ai auzit versurile simple și curate ca lacrima, te trezești că le știi pe de rost:


„Am cu mine doar un sfanț
Dar îmi sunt din Târgu-Neamț.
Și am suflet românesc
C-un bănuț mă veselesc.

Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Floare norocoasă!
Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Țărișoara mea de-acasă!

Toate-aici sunt românești
La doi pași de Humulești,
La doi pași de mândrii fagi
Și de cerurile dragi.

Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Floare norocoasă!
Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Țărișoara mea de-acasă!

Mă descurc cum pot și eu
Când mai bine, când mai greu,
Fericit că viețuiesc
Într-un colț de rai ceresc.

Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Floare norocoasă!
Târgu-Neamț, Târgu-Neamț,
Țărișoara mea de-acasă!

Versurile acestea, poate mai puțin „estetice”, adună în ele sfâșietorul dor de acasă, încercat de atâtea ori de o conștiință trează, cutremurată de destinul tragic al generației sale, așa cum mărturisește scriitorul într-un discurs rostit în fața Adunării consacrate împlinirii a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România (27 martie 2008):
„Fac parte din cea mai tragică generație de români basarabeni. Generație intoxicată, în copilărie, adolescență și chiar în primii ani ai tinereții, de otrava propagandei antiromânești, când poetul din prima generație postbelică de scriitori, Nicolae Costenco,fusese condamnat în 1940, la douăzeci și cinci de ani de gulag numai pentru faptul că îndrăznise să afirme că nu există nicio diferență între‹limba moldovenească››și limba română. Este adevărat că astăzi nu mai suntem exilați în Siberia pentru asemenea lucruri, dar există alte metode de a ne umili și de a ne distruge moral și fizic.”
Ideea revine, obsesiv, în lirica viereană, formulatătestamentar în emblematica poezie Scrisoare din Basarabia, în care Poetul își cere iertare „fraților de dincolo de Prut”, confesiunea lirică trădând nesfârșitul dor de tradiție, de dragoste, de limbă:
„În vremea putredă și goală
Pe mine, frate, cum să-ți spun,
Pe mine m-au mințit la școală
Că-mi ești dușman, nu frate bun.[…]

Credeam că un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluțit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga –
Ce tare, Doamne, – am fost mințit!”

Anul 1968 aduce o cotitură în destinul Poetului, consemnată de apariția volumului Numele tău, cu o prefață de Ion Druță. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică din ultimii ani și devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu. Asemenea dedicații apar pentru prima dată în lirica basarabeană postbelică.
Întoarcerea acasă, în Patria-mamă, devine obsesia identității pierdute, într-un exil interior autoimpus de vitregiile Istoriei, așa cum recunoștea intuitiv în cunoscutul său Formular:
„ – Ai fost supus
judecății vreodată?
– Am stat niște ani închis:
în sine.”
           
            Închis în sine înseamnă să reușești să-ți păstreziidentitatea, pentru ca întoarcerea să fie posibilă într-o zi, de aceea nostalgia „paradisului pierdut” are o triplă valență: întâi, e sentimentul extraordinar că el, ca poet, este creația exclusivă a Limbii Române: „Din mila, din dărnicia Limbii Române am răsărit ca poet. Limba română este destinul meu agitat. Poate că și din osteneala mea este o parte din norocul ei în Basarabia.”Apoi, se impune desigur iubirea de patrie, căci „o țară mică numai în cer are hotar mare”, și, nu în ultimul rând, credința unui scriitor „care nu poate învia decât în limba în care a murit”. Astfel, cărțile lui de căpătâi sunt Biblia, Eminescu și Dicționarul explicativ al limbii române, care delimitează clar matricea românească, de care se simte legat ombilical.
            Poemul săuÎn limba ta(1963), unul dintre cele mai vechi ale creației vierene, devine o expresie clară a identificării ontologice cu Limba Română:
            „Și doar în limba ta
            Poți râde singur,
            Și doar în limba ta
            Te poți opri din plâns.”
           
Simțind că nu poate supraviețui decât în Limba Română, Grigore Vieru și-a dorit cu ardoare să treacă Prutul, vis care se va împlini în 1973, când delegația scriitorilor din Basarabia se întâlnește cu redactorii revistei „Secolul 20”: Dan Hăulică, Ștefan Aug. Doinaș, Ioanichie Olteanu, Geo Șerban și Tatiana Nicolescu. La rugămintea sa, Poetul vizitează mănăstirile Putna, Voroneț, Sucevița, Dragomirna și Văratec, situată la 12 km de Târgu-Neamț. Se întoarce la Chișinău cu un sac de cărți, mărturisind mai târziu: „Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.”
Momentul deplin al fericirii este relatat ulterior, surprinzând emoția unui spirit care trăiește la cote maxime revelația gândirii și rostirii în limba strămoșilor săi: „Treceam pe străzile Bucureștiului sau prin parcurile sale, citind, cu lacrimi în ochi, ca pe niște poeme, tot ce întâlneam în cale: numele străzilor, denumirile de magazine, afișele, tăblițele cu ‹‹Nu călcați iarba!››. Mă țineam de urma copiilor care-mi păreau că nu vorbesc, ci cântă.”
În România este primit cu dragoste, ca un erou al cauzei românești, iar în Basarabia începe să aibă o aureolă de tribun. În perioada 1987-1989, Grigore Vieru participă cu entuziasm, alături de alți intelectuali basarabeni, la bătălia pentru Limba Română, care se încheie victorios prin adoptarea, la 31 august 1989, a unei legi ce consacră folosirea limbii române ca limbă oficială și revenirea la alfabetul latin.
După 1989, Grigore Vieru trece frecvent Prutul, fiind ales membru corespondent al Academiei Române în 1993, iar pe meleaguri nemțene este adus prima dată de poetul Daniel Corbu, originar din Târgu-Neamț.
Astfel, spațiul mitic al ținuturilor visate de atâtea ori imortalizează miracolul întoarcerii lui Grigore Vieru acasă. Este o asumare încântată a acestor locuri de legendă, cărora Poetul a reușit să le dăruiască un imn simplu și cald, vibrând de bucuria Revederii.

Bibliografie:
·         Vieru, Grigore, Acum și în veac. Poeme. Confesiuni, Chișinău, Editura Litera, 1997
·         Vieru, Grigore, Taina care mă apără – opera poetică, Iași, Editura Princeps Edit, 2008
·         Caia, Olguța, Grigore Vieru – pelerin pe drumuri nemțene, Iași, Editura Princeps Edit, 2010
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu