Grigore Vieru, între Basarabia și România
Bărboi Alina – prof.inv.primar, grad didactic I
 Școala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna, jud.Botoșani

 „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. Aceste cuvinte stau gravate pe piatra funerară a marelui poet român basarabean Grigore Vieru, ca veșnică aducere aminte a simplității și omeniei cu care ne-a cucerit inimile. Numit și „Eminescu al Basarabiei”, poetul Grigorie Vieru, deși a trăit în România înstrăinată, prin lupta sa pentru unitatea neamului, aparţine tuturor românilor. Chiar plecat să lumineze în ceruri, el rămâne prezent printre noi prin opera sa impresionantă, așternută în paginile a peste zece volume. Din păcate, mulți dintre noi, uităm de frumusețea liricii și de binefacerile terapiei prin poezie, abandonând cărțile de poezii și nu numai.
Născut în România, în localitatea Pererita, de pe malul stâng al Prutului, la 14 februarie 1935, el va deveni la cinci ani cetăţean al Republicii Sovietice Moldoveneşti, ţinutul românesc numit Basarabia.
Trebuie să recunosc, cu tot regretul, că multe poezii ale poetului basarabean, le-am citit târziu, după plecarea acestuia la stele. Unele m-au impresionat până la lacrimi”. Se pare că geniul Luceafărului poeziei românești, i-a transmis spiritualitatea si talentul, presărându-l cu praf de stele magic.
 E o binecuvântare să scrii despre Grigore Vieru – „Orfeul de peste Prut”, cum l-a numit Lazăr Lădariu și nu se poate să nu-ţi pui întrebarea, dacă ești în măsură să faci acest lucru,  fiindcă te gândeşti imediat la uriaşa sa personalitate, atât ca patriot înfocat, cât mai ales unul dintre cei mai de seamă poeţi români ai literaturii contemporane.
Fiecare om trebuie să știe de unde vine și încotro se îndreaptă, trebuie să-și cunoască poporul, limba, patria. Adevăratul om este omul care își apară patria, chiar dacă este singur, chiar dacă toți îl descurajează. Cât de mică și de săracă ar fi patria ta, ea va fi cea mai frumoasă, pentru că e țara în care   te-ai născut, e țara în care au trăit strămoșii tăi. Omul nu poate trăi fără patrie, el nu are trecut, iar omul fără trecut nu are un nume, nu are aspirații, nu are un viitor și nu are un loc pe care să-l numeasca „acasă”. De aceea, Grigore Vieru,  „Cetăţeanul de Onoare” al României, primind  acest titlu în 1995, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, a afirmat: „Devenind azi Cetăţean de Onoare  al Topliței  – simt că am devenit Cetăţean de Onaore al Patriei mele scumpe – România”.
Grigore Vieru – poet teleportat mereu cu sufletul și gândurile în Patria mamă, România. Chiar dacă versurile cântecului „Suntem români mereu” nu sunt ale poetului de peste Prut, acestea confirmă teoria patriotului Vieru, că Basarabia este sora răpită și rănită: „Românie mare,/ Privește către soare,/ Că lăcrimează cineva./ O pasăre răpită,/ Cu forța și rănită,/ E sora Basarabia. ”
„ Acasă ” – România și Basarabia, deopotrivă. România este Țara mamă iar în Basarabia este „Casa părintească ” , care nu se vinde: „ Casa părintească nu se vinde,/ Nu se vinde tot ce este sfânt./ Din atâtea lucruri sfinte,/ Ochii mamei încă ne privesc.” (Grigore Vieru, „ Casa părintească”) Casa părintească, locul sfânt al copilăriei, locul natal ce însoțește poetul în dezvoltarea sa pare o patrie la  nivel micro, dar foarte  importantă în inima poetului. De aceea, îi cere iertare casei „de pe margine de Prut , pe care a văduvit-o de prezența lui, ca și de aceea a mamei: „Tu mă iartă, o, mă iartă,/ Casa mea de humă, tu, /Despre toate-am scris pe lume,/ Numai despre tine, nu. // Să-ţi trag radio şi lumină / Ţi-am făgăduit cândva / Şi că fi-vom împreună / Pieptul meu cât va sufla. // Dar prin alte case, iată, / Eu lumina o presor, / Alte case mă ascultă / Când vorbesc la difuzor. // Ţi-am luat-o şi pe mama / Şi-aţi rămas acuma, ia, / Vai, nici tu în rând cu lumea / Şi nici orăşancă ea. // Las’ că vin eu cu bătrâna / Şi nepotu-ţi o să-l iau / Care pe neprins de veste / Speria-va-ţi bezna: «Hau!» // Şi vei râde cu băiatul / Ca doi prunci prea mititei. / Şi vei plânge cu bătrâna / De dor ca două femei. // Şi vei tace lung cu mine / Cu văz tulbur şi durut, / Casă văduvă şi tristă / De pe margine de Prut” („Casa mea"). El evocă satul natal, casa „de pe margine de Prut”, bucuriile simple ale vieţii la ţară. Până şi necazurile de altădată îi sunt dragi. În mod special îi place să-şi aducă aminte scene din copilărie cu mama lui, pentru care are un cult. Nu există prefăcătorie şi nici imaginație în aceste evocări. Tot ceea ce povesteşte sau declară poetul ni se impune ca sincer şi adevărat. Ideea de patrie se constituie doar din amintiri şi trăiri personale.
În acest fel, dorul de mamă, de satul natal, de izvor, de porumb, de pâinea coaptă în cuptorul copilăriei sale toate se transformă şi se încheagă în dorul de Patrie, fiindcă „Acasă / Patria mai liniştită este”. Această patrie, care îi va rămâne poetului chiar dacă se va întâmpla ca mama să treacă în nefiinţă („Mi-a rămas Patria”) este patria cea mare, e România, pe care o visează el. Pentru ea se roagă Grigore Vieru în ciclul întitulat „Dumnezeu şi Patria”. Acestei Patrii reîntregite îi cere el iertare, pentru că a trăit în minciuna celor care în 1812 „au aşezat piatră de hotar la Prut şi au rupt biata noastră Moldovă în două”: „Cu vorba-mi strâmbă şi pripită / Eu ştiu că te-am rănind spunând / Că mi-ai luat şi grai şi pită / Şi-ai năvălit pe-acest pământ”/ Sau, dureros de adevărat: ,,Credeam că un noroc e plaga,/ Un bine graiul cel sluţit,/ Citesc azi pe Arghezi, Blaga,/ Ce tare, Doamne-am fost minţiţi!”
În România, poetul, a întâlnit suflete calde și blânde, oameni care l-au respectat și l-au susținut, care i-au deschis cu drag ușa și l-au făcut să se simtă acasă. Chiar dacă noi, cei din România, aveam viziuni diferite, el ne-a înțeles și ne-a iubit așa cum suntem. Nu pot să ascund, m-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit de mărinimia lui, m-am îndrăgostit de spiritul lui și de acel suflet care a fost ...
Il respect și îi iubesc omenia și patriotismul de care a dat dovadă. De multe ori cred că a plâns... Am plâns și eu ... Am plâns când i-am citi poeziile, am plîns văzând în el...
un frate", care dorea să fie acasă și nu mai suporta distanța și durerea.
Citind poeziile sale, cu adevărat realizezi că poetul Vieru a plâns durerea și lupta pentru unitatea românilor, despărțiți de vitregiile istoriei și orgoliile cârmuitorilor lumești; a jelit izgonirea lui Dumnezeu din mintea și viața poporului român; a năzuit după tot ce este sfânt și curat, plămădit de geniul neamului ce l-a odrăslit. Te impresionează să observi în creațiile sale că ochii lui Dumnezeu veghează permanent viața – opera mâinilor Sale. Cineva l-a întrebat odată: „De unde veniți domnule Grigorie Vieru?”. A răspuns poetul: „Vin din Basarabia, unde românii sunt săraci de mângâiere. Mângâierea noastră e Limba Română. Mângâierea noastră e iubirea. Mângâierea noastră e credinţa în Dumnezeu”! Pe toate le vedea raportate la Cerescul Părinte și la veșnicie. Viața însăși o considera împlinită dacă îl ai ca prieten pe Dumnezeu.
 „Dacă visul unora era ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”.(Grigore Vieru)
Trece Prutul pentru prima dată în 1973 în cadrul unei delegații de scriitori și vizitează cu această ocazie mai multe mănăstiri din nordul Moldovei, întorcându-se acasă cu un sac de cărți. În legătură cu această vizită avea să facă mai târziu mărturia: „Dacă visul unora era ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”. Până la căderea regimului comunist revine de câteva ori pe pământul românesc, unde îi sunt publicate mai multe volume de versuri, primul în 1978 cu sprijinul lui Nichita Stănescu.
Când revenea de la Bucureşti in Basarabia, compartimentul trenului era plin cu saci cu cărţi.
Cărţile luate cu el – Eminescu, Creangă, Iorga, Blaga, Preda, Stănescu  – le-a citit aproape un sfert de Chişinău. Nu era zgârcit, le „împărtăşea” şi altora, ca pe o comoară. Într-o perioadă de deznaţionalizare feroce a Basarabiei, de la el, dar şi din acele cărţi, românii de peste Prut au pătruns adevăratele sensuri ale noţiunilor de Patrie, Neam, Limbă, Istorie și Credință.
Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet. El a fost un simbol al Basarabiei înstrăinate. Prin intermediul creaţiei poetului Ţara a aflat încă în anii ’70 că Basarabia cea răpită de la trupul ei trăieşte:     „ Din Basarabia vă scriu/ Dulci frați de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot și prea târziu,/ Mi-e dor de voi și vă sărut. ” ( Grigore Vieru,Scrisoare din Basarabia)
Mulți poeți au scris despre patrie, limbă și istorie. Luceafărul poeziei basarabene, Grigore Vieru, a dedicat patriei și limbii o mare parte a creației sale. Poetul care l-a admirat, iubit și respectat necontestat pe marele nostru poet, Mihai Eminescu, care afirma că „numai în limba sa omul își pricepe inima pe deplin” a luptat pentru recunoașterea limbii române in Basarabia, unde setea de românism și dorul de strămoși se simte altfel.
În 1964 publică în revista Nistru poemul „Legământ”, „dedicat poetului nepereche” Mihai Eminescu. Față de Eminescu, Grigore Vieru avea să poarte toată viața sa o admirație deosebită, mărturisind mai târziu într-un interviu că poezia lui Eminescu a fost pentru el „manualul fundamental de limbă română”, iar publicista marelui poet, „manualul fundamental de istorie”.
 Pentru Vieru, Eminescu a fost Dumnezeu, a fost părinte, frate, fiu și țară. Multe dintre poeziile sale s-au născut din dragostea sa fierbine pentru tot ce este românesc, din patriotismul fierbinte al Poetului. Aşa este şi „Legământ”, dedicată „dascălului” său de Limbă română: „Ştiu: cândva, în miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii mie / Tot deasupra cărţii sale(…) // S-o lăsăm aşa deschisă,/ Ca băiatul meu ori fata / Să citească mai departe / Ce n-a dovedi nici tata”. O altă creaţie poetică a lui Vieru, poezia „Eminescu” a devenit un fel de imn al zilelor de 15 ianuarie şi 15 iunie: „La zidirea Soarelui, se ştie / Cerul a muncit o veşnicie./ Noi, muncimd întocmai ne-am ales / Ne-am ales cu domnul Eminescu. / Domul cel de pasăre măiastră,/ Domnul cel de nemurirea noastră, / Eminescu”.
Vieru a fost mai mult decât un patriot. El a fost insuși sufletul Basarabiei. Deși versurile sunt simple, se numără printre poeții „ce-au scris o limbă ca un fagure de miere”: „ Pe ramul verde tace / O pasăre măiastră, / Cu drag și cu mirare / Ascultă limba noastră / De-ar spune și cuvinte / Când cântă la fereastră, / Ea le-ar lua, știu bine, / Din limba sfântă-a noastră”. (Grigore Vieru, Frumoasă-i limba noastră).
 Grigore Vieru a simțit dintotdeauna că adevărata sa patrie este România, nu Republica Moldova. „Nu am nimic împotriva Repubicii Moldova, pe care am susţinut-o de la bun început şi a susţin, dar nu altfel decât o treaptă spre Reîntregire”. Grigore Vieru a trăit având în suflet credinţa şi speranţa reîntregirii. „Cred în restabilirea hotarelor strămoşeşti şi doresc această legitimă restabilire. Pentru că, dincolo de patriotismul meu local, basarabean, ştiu că Mioriţa s-a născut în Vrancea, că mănăstirea noastră cea mare şi adâncă este Putna (…), că stâncile din Pererita mea natală, pe care le port în sufletul copilăriei mele, nu au tăria Carpaţilor; că nu putem fi o cultură, o ştiinţă şi o istorie naţioală fără Eminescu şi Creangă (…). Cred, cu toată inima, că Reunirea cu Ţara mamă este inevitabilă”. De aceea, poezia Dorul și limba, îi susține teoria despre acest lucru: „Cerul e țesut din stele/ Luncile din floricele,/ Numai dorul strămoșesc -/ Din cuvântul românesc./  Din pământ izvorul iese/ Grâul - din semințe dese,/ Numai dorul strămoșesc -/ Din cuvântul românesc./ Razele ne vin din soare,/ Iar miresmele din floare,/ Numai dorul strămoșesc – Din cuvântul românesc”.
Din această credinţă, din această mare inimă de român, s-au născut multe dintre creaţiile sale poetice, care ar putea fi incluse într-un capitol al poeziei sale patriotice. Trebuie insă să nu ne gândim doar la acele poezii unde este vorba despre Patrie, fiindcă, aşa cum era şi credinţa Poetului, „o poeziei bună de dragoste, o poezie slăvind frumuseţiile naturii este şi ea o poezie patriotică”. Este cazul poeziei „Această ramură (dedicată lui Nichita Stănescu): „Iar părul tău înrourat / Ca busuiocul / Sfinţeşte aerul de sus / În care-mi strig norocul”. Sau poezia „Brâncuşi”: „Se aud Carpaţii spre seară / Cum, aplecându-se, aştern umbra / Pe masă / Curată şi răcoroasă”.
Da, geografic suntem moldoveni, atât locuitorii de peste Prut, cât și noi, cei din Nord-Estul României. Dar într-un final, suntem cu toţii români! Pentru că istoria o spune, o spun documentele, o spun oamenii specializaţi în domeniu. Faptul că România şi Republica Moldova sunt două state, nu înseamnă că există români şi moldoveni, că e limbă română şi moldovenească. Ele au format un stat integru, s-au „renăscut” odată cu Unirea din 1918.
Ţinând cont de spusele lui Mihail Sadoveanu: ,,Şi-un fir de iarba îşi are rădăcina lui” putem face liber referinţă la faptul că locul de origine, rădăcinile ,,moldovenilor” sau, mai bine spus a românilor din Basarabia sunt anume în România. Anume această ţară este acel loc magic care atrage sufletele ,,fraților” noștri de peste Prut, a acelor persoane, care nu se tem să recunoască că toți suntem români, în pofida faptului că nu locuiesc pe teritoriul României.
Motivaţiile care ar demonstra că ,,Basarabia e România” şi că ,,Toți suntem români” ar fi că avem o serie de lucruri comune, acestea fiind: folclorul- în ambele ţări sunt interpretate aceleaşi cântece şi nimeni nu caută să găseasca originea lor, că ar fi moldoveneşti sau româneşti; cultura- aceeaşi scriitori se învaţă în şcolile ambelor ţări: Ion Creangă, George Călinescu, Mihai Eminescu ; simbolica de stat- tricolorul; tradiţiile neamului: sorcova, colindul, pluguşorul ; strămoşii;  portul naţional şi nu în ultimul rând- limba, accentuez- limba română. Așa gândea cred, poetul și omul Grigore Vieru. A fi român nu înseamnă să deții un act care să-ți certifice identitatea. Român ești atunci când limba română îți curge prin sânge, când  gândești și vorbești cu cei de acasă tot în română, când cuvintele ”pâine” și ”vatră” îți aduc lacrimi în ochi și îți amintesc de gustul copilăriei, când, pur și simplu, în cuvântul ”român” te identifici și te regăsești.
Despre această ”candelă a speranței”, despre poetul visului de unireEugen Simion scria: ”Este ultimul poet cu Basarabia în glas. Un poet mesianic, un poet al tribului său, obsedat de trei mituri: Limba română, Mama şi Unitatea neamului. Un poet elegiac, dar, în ciuda fragilităţii înfăţişării sale şi a vocii sale – moi şi stinse, menite parcă să şoptească o rugăciune, nu să pronunţe propoziţii aspre ca vechii profeţi – un poet dârz, un cuget tare, un spirit incoruptibil…”
Grigore Vieru este adorat pentru versuri simple, dar pline de însemne patriotice, pentru poezii simple, dar pe înțelesul copiilor, pentru simple cuvinte ca: mierla, frunza, iarba, steaua, piatra sau vântul, apa, cântul, sufletul, trei culori, limba - nasc poeme parcă de la sine, din aerul purificat al unei existențe ideale.
„Simplu ca iarba. Simplu ca pâinea. Simplu ca Biblia.”... Prea simplu...așa a fost Grigore Vieru.

Bibliografie:
1. Grigore Vieru, Acum și în veac, Editura Litera Internațional, București – Chișinău,2001;
2. Mihai Cimpoi, Itinerar biografic: Grigore Vieru, în monografia colectivă Grigore Vieru, Poetul, Col Academica, vol.VI;
3 .Grigore Vieru, Norocul poetilor basarabeni a fost poezia română, Interviu cu Adrian Păunescu în Revista de Știință și cultură Limba Română;
4. Sava Bogasiu, Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române, Ed. Alpha, Buzău;Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu