Grigore Vieru, între Basarabia şi RomâniaProfesor Cristina Rîznic,gradul didactic I,
Colegiul Naţional „A. T. Laurian”, Botoşani,
Limba şi literatura română
Motto :
”Aşa-i iubirea!/Rupe-ngrădirea/Şi tot ce-i sărut/Nu ştie de Prut.”
    
          Pe 14 februarie 2019 se împlinesc zece ani de când Grigore Vieru a coborât uşurel, uşurel în ţărână.Chiar şi după un deceniu, nu putem spune cu certitudine ce reprezintă acesta pentru cultura română şi cea universală.Unicitatea liricii lui derivă din faptul că a reuşit să unească Basarabia cu România prin cuvântul scris cu mult patos, prin modestie, prin patriotism, prin capacitatea de a vedea frumosul în orice, dar, mai ales, prin simplitate.Portretul poetului se desprinde atât din epitaful pe care şi l-a conceput pentru a fi scris pe cruce ( „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi !”), cât şi din poezia „Formular”: „- Numele şi prenumele: / - Eu./- Anul de naştere? /- Cel mai tânăr an : /când se iubeau părinţii mei.7 – Originea?/ Ar şi samăn / Dealul acel din preajma codrilor./Ştiu toate doinele/- Profesiunea?/ - Imi iubesc plaiul. / -Părinţii?/ - Am numai mamă. / -Numele mamei ?/- Mama./-Ocupaţia ei ?/- Aşteaptă./-Ai fost supus / judecăţii vreodată? /-Am stat nişte ani închis: /în sine./ Rubedenii peste hotare ai?/-Da. Pe tata.Îngropat,/ în pământ străin. Anul 1945.”
         Cei care au avut privilegiul să-l cunoască nu doar prin intermediul scrierilor sale îl consideră „un poet fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii şi la zbuciumul timpului [1]”; „luptătorul istovit de atâtea răni, el , poetul care şi-a dezrobit naţia prin cuvânt”(Adrian Păunescu ).„Un poet care şi-a asumat greul unui grai , trecându-l prin inima sa şi, încărcat de răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bunăvoie inima să-l primească, pentru a-şi duce demn mai departe viaţa în spiritul dreptăţii, al iubirii ce covârşeşte şi poate birui totul. O astfel de întruchipare excepţională este acest poet, acest om cât o lacrimă în rostogol pe obrazul planetei.”( Ioan Alexandru).
        Cel mai mare vis al său, împlinit pentru prima dată în anul 1973, a fost să treacă Prutul: „Dacă visul unora era ori este să ajungă în cosmos, eu, întreaga viaţă am visat să trec Prutul .”
         Modelul liric şi moral l-a constituit Mihai Eminescu:”Eminescu este izvorul, este lacrima de foc a Universului.”Valorifică poezia populară, reia aspecte ce trimit la spiritul românesc, la balada „Mioriţa”sau la dorinţa eminesciană de a se întoarce la „roditoarea humă.”De altfel,Grigore Vieru mărturisea într-un interviu că întâlnirea cu poezia românilor a avut loc prin intermediul proverbelor, cântecelor auzite de la mama sa, prin Eminescu, Alecsandri, prin generaţia de aur a lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu. Suferinţa l-a determinat să se regăsească în versurile lui Octavian Goga şi ale lui George Bacovia.
                Principalele teme şi motive  sunt concentare în jurul simbolului mamei, o noţiune primordială, a veşniciei neamului, vatră a fiinţei. Imaginarul poetic specific generaţiei anilor 1960 este completat de motivul satului, al dragostei, al conştiinţei naţionale, al casei părinteşti. Nu pot fi neglijate nici cântecele pentru copii, „ţipătul din tăcerea ierbii, uleiul liniştii prelins prin frunzele toamnei.[2]
             Rămas orfan de tată,( mort în război ) şi-a idolatrizat mama , al cărei chip se ridică precum o icoană a statorniciei: „Uşoară , maică, uşoară / C-ai putea să mergi călcând/ Pe seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ.” ( Făptura mamei ). În poezia „Mamă, tu eşti...”caracteristicile fizice sunt completate de elemente spirituale: mama este veşnică precum patria, părul cărunt este asemenea zăpezii de pe vărful munţilor, ochii- ca nişte mări albastre, care adună frumuseţea, liniştea, dar şi zbuciumul vieţii. Mâinile mamei sunt dătătoare de rod, asemenea arăturii, iar respiraţia mamei naşte ploi peste glie. Inelul din deget repezintă statornicia, iar basmaua e asemenea unui steag ce bate ca o inimă: „Mamă,/ Tu eşti patria mea, /Creştetul tău-/ Vârful muntelui/ Acoperit cu de nea. / Ochii tăi-/Mări albastre./ Palmele tale -/Arăturile noastre.”
        Legământul spiritual al fiului cu mama constituie esenţa poeziei „Mi-e dor de tine, mamă”. Sentimentul dominant este nostalgia, neliniştea enormă, regretul ce vine din conştientizarea efemerităţii.Omniprezenţa mamei se face simţită şi în poezii precum : „Buzele mamei”, „Mâinile mamei”,”Părul mamei”,”Pâinea mamei”, „Nopţile mamei”,”Tăcerea mamei”, „Cuvântul mamei”, „Ghicitoare fără sfârşit”,”Cântec despe mama”,”Mama şi feciorul”,”Mamă, de-ai fi o stea” etc
      Dragostea este în lirica lui Vieru descretă, asemenea celei eminesciene.Femeia este ca un răsărit de soare, iar bărbatul îndrăgostit aspiră să fie îngropat în lumina ochilor fetei : „Unde sunt frunzele/ hrănite cu sângele/dragostei noastre?/ Unde  e pasărea/ trezită în zori/ de şoaptele dragostei noastre?!”
      Bunătatea  poetului ţâşneşte din fiecare vers. „Chiar şi atunci când poartă o sabie în mână, sabia lui e de miresme.”[3]Locuiesc la marginea/unei iubiri. / La mijlocul ei/ trăieşte credinţa mea./Locuiesc la marginea/ Unui cântec/ La mijlocul lui/ Trăieşte speranţa mea. /Locuiesc la marginea/ Unei pâini. / La mijlocul ei-/Dragostea mea pentru voi.”
    Asemenea lui Tudor Arghezi, Grigore Vieru este un creator al poeziei ludice. Universul mărunt se regăseşte în creaţii precum :„La fereastra cu minuni”, „Bună ziua, fulgilor !”, „Duminica cuvintelor”etc. Poeziile pe această temă au şi un pronunţat caracter educativ: „Aricioaica-n umbra florii/ Îşi grijeşte ariciorii,/ Îi spală de cu zori / Pe botic şi ochişori./ Doar pe spate, doar pe spate/ Să-i băiască ea nu poate./ Ariciorii, aşadar,/ Stau cu spatele murdar. / Şi-s spălaţi  abia când plouă/ La o lună sau chiar două./ Bucuraţi-vă, măi pici,/ Că nu sunteţi pui de-arici.”
        La toate acestea se adaugă versurile patriotice, manualele, eseuri, antologii care confirmă că scrisul lui Grigore Vieru este bogat, născut atât din miresmele cât şi din durerile pământului aşezat în calea răutăţilor. El rămâne în memoria românilor din ambele părţi ale Prutului poetul care şi-a iubit mama, patria , scrisul, care l-a iubit pe Eminescu şi pe Dumnezeu,”poetul român de dincolo de Prut pentru care trecerea peste podul de flori a fost cea mai mare bucurie.[4]

 Bibliografie:
Eugen Simion, „Scriitori români de azi”, vol III , Editura „Litera”
Vl. Pâslaru- Prefaţă la „Curăţirea fântânii”, Grigore Vieru, Editura Porto- Franco, Galaţi, 1993


[1] Vl. Pâslaru- Prefaţă la „Curăţirea fântânii”, Grigore Vieru, Editura Porto- Franco, Galaţi, 1993, p.V
[2] Eugen Simion, „Scriitori români de azi”, vol III , Editura „Litera”
[3] Ibidem, pag.87
[4] www.agerpres.ro/flux-documentare/2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu