Grigore Vieru – poet al sufletului românesc


                 

Ilău  Cătălin,învăţător,grad didactic II                                                                Şcoala  Gimnazială,,Ioan  Cernat”Havîrna, judeţul Botoşani
           Grigore Vieru s-a născut  în familia de plugari  români a lui  Pavel și Eudochia Vieru, născută  Didic, în  satul  Pererîta, pe malul  stâng al Prutului (judeţul  Hotin, din Regatul României  interbelice), la 14 februarie  1935 ,de  mic  copil pierzându-şi  tatăl  în  război. A  absolvit  școala de 7 clase din satul natal  în anul 1950, după  care urmează  școala  medie  din  orașul  Lipcani  pe care o termină în 1953. În anul 1957 debutează  editorial (fiind student)  cu  un  volum  de  versuri  pentru  copii ,,Alarma”, apreciată  de critica literară. În 1958 a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, facultatea  Filologie  și Istorie. Se angajează ca redactor la  revista pentru copii „Scânteia  Leninistă”, actualmente „Noi” și  ziarul „Tânărul leninist”, actualmente „Florile Dalbe”. La 8 iunie 1960  se  căsătorește  cu  Raisa,  profesoară  de  limba  română  și  latină, născută Nacu și se angajează  ca redactor la revista „Nistru”, actualmente „Basarabia”, publicație  a  Uniunii  Scriitorilor  din  Moldova. Între anii 1960–1963 este redactor  la editura „Cartea Moldovenească”. A fost un oaspete des al „Căsuței Poeziei” din Satul  Cociulia, raionul  Cantemir. Tot  aici  scrie  celebra  carte pentru  preșcolari „Albinuța”. Anul 1968  aduce  o  cotitură  în  destinul  poetului, consemnată de volumul de versuri lirice ,,Numele tău”, cu  o prefață  de Ion  Druță.  Cartea  este  apreciată  de critica  literară  drept  cea  mai  originală  apariție  poetică.  În  chiar   anul   apariției  devine  obiect  de  studiu la cursurile universitare  de  literatură   națională  contemporană  din R.S.S. Moldovenească. Trei  poeme  din  volum   sunt  intitulate: ,,Tudor Arghezi”, ,,Lucian Blaga”, ,,Brâncuși”, iar alte  două  sunt  închinate  lui  Nicolae  Labiș și  Marin  Sorescu. Asemenea  dedicații  apar  pentru  prima  oară  în  lirica  basarabeană  postbelică.  Grigore  Vieru  a  fost membru  P.C.U.S  din  anul  1971. În 1973, Grigore  Vieru  trece   Prutul  în   cadrul  unei delegații de scriitori sovietici. Participă la întâlnirea cu redactorii  revistei „Secolul  20”: Dan  Hăulică, Ștefan  Augustin  Doinaș,  Ioanichie  Olteanu, Geo Șerban, Tatiana Nicolescu. Vizitează, la rugămintea  sa,  mănăstirile  Putna, Voroneț, Sucevița, Dragomirna, Văratec, întoarcându-se  la  Chișinău  cu  un  sac  de  cărți. Pentru  poet  această  vizită  reprezentând  un vis, după  cum  el  însuşi  mărturisea  mai  târziu: ,,Dacă  visul  unora  a  fost    ajungă  în  Cosmos, eu  viaţa  întreagă  am  visat    trec  Prutul ”.  În anul 1974, scriitorul  Zaharia Stancu, președintele  Uniunii  Scriitorilor  din  România, îi face  o  invitație  oficială  din  partea  societății  Uniunii, căreia  poetul  îi  dă curs. Vizitează  Transilvania,  însoțit  de  poetul  Radu   Cârneci. În 1977, iarăși  la invitația Uniunii   Scriitorilor din România  vizitează, împreună cu soția, mai multe orașe din România: București,  Constanța, Cluj-Napoca, Iași.  În  anul  1988 i se acordă  cea  mai  prestigioasă   distincție   internațională  în domeniul  literaturii  pentru  copii: Diploma de Onoare Andersen.                                                                                      
        Sfârșitul  anilor '80  şi  începutul   căderii  ,,Cortinei  de  Fier “ ,îl  găseşte  pe  Grigore Vieru  în  prima   linie  a  Mișcării  de  Eliberare  Națională  din  Basarabia, textele  sale (inclusiv  cântecele   pe   versurile  sale)   având  un  mare  rol  în   deșteptarea   conștiinței  naționale   a  românilor  din  Basarabia. Vieru   este   unul  dintre    fondatorii    Frontului   Popular   și  se  află  printre   organizatorii   și   conducătorii  Marii   Adunări  Naționale  din 27 august 1989. Participă  activ  la  dezbaterile  sesiunii  a XIII-a  a   Sovietului  Suprem  din R.S.S.M.  în  care  se  votează  limba  română  ca limbă  oficială  și  trecerea  la  grafia latină.
         Iubirea   poetului  faţă  de  limbă  şi  neam  se  manifestă  în  scrierile  sale, unele  aducându-i  neplăceri , din  cauza  cenzurii  impuse  de  autorităţile  sovietice. Astfel  în  1970 ,în  volumul  de  poezii  apărut  ,,Trei  Iezi” , se  găsea  şi  poezia  ,,Curcubeu”,în  care  prin  metafora  ,,curcubeu  în  trei  culori”, autorul  elogia  de  fapt  drapelul  tricolor, ceea  ce  a  dus  la  retragerea  cărţii  din  librării ,  Vieru  fiind  acuzat  de  diversiune. Tot  în  1970 ,  în  colaborare  cu  scriitorul  Spiridon  Vangheli  apare  ,,Abecedarul” ,de  pe  care  vor  învăţa  copiii  în  şcoli, iar  mai  târziu , în  1989 , tot  cu  acelaşi  colaborator  apare  ,,Abecedarul” scris  în  grafie  latină. Încă  din 1988,  în  ziarul  chișinăuian ,,Literatura  și  arta” apare primul  text  cu grafie  latină  din  Basarabia  postbelică, avându-l ca autor  pe  Grigore Vieru.
În  iunie  1989, obținând  aprobarea  autorităților  sovietice  de  a  publica  săptămânalul ,,Literatura  și  arta  în  grafie  latină”, redactorii   ziarului  s-au  pomenit   în  toată Moldova   Sovietică  nu  există   nicio  mașină  de  scris  cu  litere  latine, în  afară  de  cea de la  Academia  de  Științe  din  R.S.S.M   și  de  una  aparținând  profesorului  Iulius  Popa  de la  Bălți. În  aceste  condiții,  Grigore  Vieru  și  redactorul - șef  de  la  ,,Literatura  și  arta”, Nicolae  Dabija,  merg   la  București   pentru  a  obține   o  mașină  de   scris   pentru   ziar. Autoritățile   române   tărăgănează   răspunsul, iar   anticariatul  din  care  puteau să cumpere o  astfel  de  mașină  este  închis  în  acele  zile  din motive  tehnice.  Vieru  și  Dabija  sunt ajutați   însă  de  preotul   Vasile   Tepordei, care  le  aduce  la  gară  o  pungă  în care se află cele  31 de semne  metalice  ale  alfabetului   latin, tăiate  de  acesta  din  propria  mașină  de scris. La  Chișinău,   semnele   latine   sunt   sudate  la  o  mașină  de  scris  în  locul   celor chirilice,  astfel    ,,Literatura   și   arta”  devine   primul   ziar  din  Basarabia  care   vede lumina  tiparului   ,sistematic ,  în grafie latină. În 1994, puterea  politică nou instalată  în Moldova, renunță  la imnul  de  stat  ,,Deșteaptă-te, române”  și  le  propune  poetului Grigore Vieru  și  compozitorului  Eugen  Doga   compună  versurile și  respectiv, muzica pentru un nou imn. Ambii refuză, Grigore Vieru scriind în ,,Literatura și arta” următoarele:
,,Dreptatea  istorică  va blestema poeții și compozitorii care vor îndrăzni să ridice mâna asupra Imnului Național Deșteaptă-te Române, cocoțându-se ei în locul strălucirii și necesității lui “!
          Fiind  poet, publicist, prozator, eseist  şi  realizator  de  manual  şcolare, opera  lui Grigore  Vieru  este  cunoscută  şi  tradusă  atât  în  ţările  fostului  bloc  sovietic, cât  şi  în  celelalte  ţări  europene  sau  Statele  Unite ale Americii, comentatorii  literari  identificând câteva  constante  ale  liricii  vierene :  una  fiind  cea  a  dorului, definit sugestiv  de  poet ,,tot  ce-i  dor, e  neuşor”, acesta  devenind  o rană nestinsă, veşnică generatoare de poezie, care  ,,se  suprapune  autobiograficului, dându-i  simplitatea  eternă a  vieţii”(Victor Crăciun),apoi  cea  a  mamei ,care tot  după  Victor Crăciun este ,,matricea  şi  în  acelaşi  timp cheia  întregii  sale  poezii”, o mamă  eternă ce  implică  conştiinţa  ,,rădăcinii  de  foc”sau  ,,mama  graiul” cum  o  defineşte  însuşi  poetul, un  factor  generator  de  dăinuire.O a treia  constantă  a  liricii  lui  Vieru  ar  fi  permanenta  regăsire  în  spiritualitatea  eminesciană, care  pentru  poet  are  un  sens  vital :,,Eminescu  este  izvorul, ramul”  sau printre  altele,  vocaţia  militantă  a  scrisului  prin  poezie  şi  limbă,  izvorâtă  din  cultivarea  obârşiilor  noastre  lingvistice, Ioan  Alexandru  fiind  de  părere    Grigore  Vieru  este ,,un poet care  şi-a  asumat  greul  unui  trai, trecându-l  prin  inima  sa”.
         Versurile  lui  Vieru  se  înscriu  într-un  program  literar   care  are  ca  ţel  fundamental apărarea  şi  ilustrarea  limbii române, integritatea  acesteia  într-o ţară, în care  i  s-a  refuzat decenii  de-a  rândul  dreptul  de  cetăţenie  al  acestei  limbi. În  lirica  sa  nimic  nu  este  strident, evaziv  sau  fals, versurile  prezentând  o  stare  de  spirit  de  o  rară  autenticitate; poetul  fiind  o  voce  singulară  cu  o  expresivitate  deosebită  în peisajul  poeziei româneşti. Eugen  Simion  spunea  despre  Grigore  Vieru     este  ,,ultimul  poet  cu  Basarabia  în  glas. Un  poet  mesianic,un  poet  al  tribului  său  ,obsedat  de  trei  mituri  : Limba  română, Mama  şi  Unitatea  neamului”. În  ciuda  fragilităţii  înfăţişării  şi  a  vocii  sale  menite  parcă    suşotească  o  rugăciune , el  este un  poet  dârz  cu  cuget  tare  şi spirit  incoruptibil , crescut  într-o  istorie  imposibilă  care  şi-a  dat  seama  ce  doreşte  publicul de  la  el  : ceva  esenţial  spus  limpede, ceva  despre  bucuriile  şi  suferinţele  naţiei  sale,atâtea câte  sunt”.  „ Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuşi sufletul Basarabiei. Pentru   poet  dispariţia   fizică  nu  înseamnă  moarte, el trăieşte  prin poezia sa, prin  frumosul  semănat  în  inimile  copiilor. A  fost, este  şi  va rămâne  pilonul  de rezistenţă a culturii  naţionale. El a fost poetul Dragostei de viaţă, Dragostei de Ţară, Dragostei de neam, Dragostei de Adevăr, să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie” (Zaltur Victorica)
        Chiar  subsemnatul,la  vârsta de  14 ani, în  1994, trecând  graniţa  impusă  spiritualităţii româneşti , a  citit  din  manualele  de  peste  Prut  şi  nu    numai , observând  cea  mai  mare  mârşăvie impusă  unei  naţii – o limbă  frumoasă  cu  valori  puternice, subjugată  unui  sistem  fals  şi  muribund , care  sub  pretextul  unui  teatru  absurd, a  trunchiat potenţialul bogat  al  acestei  limbi  monoteiste  prin  alfabet  chirilic, neţinând  seama  de  potenţialul  valoric  al  acestei  naţii  răspândite geografic,  dar  unificată prin  limbă,tradiţie, cultură şi  spirit.
         În  ansamblul  literaturii  române , Grigore  Vieru  întruchipează  destinul  unui  scriitor,înţeles  sau  nu , cu  o  înzestrare  spirituală  de  excepţie  şi  o  impecabilă  conştiinţă  a  naţiunii  sale. O  conştiinţă  zdruncinată  de  realităţile  unei  istorii  adesea  vitregi,de  trecutul  naţiunii  sale , de  suferinţa  pe  a  căpătat-o  limba  română  amputată, interzisă  sau  pusă  sub  semnul  întrebării  de  atâtea  ori. Valoarea , adevărul  şi  puritatea  poeziei  lui  Grigore  Vieru îl  fac o  prezenţă  emblematică  a  literaturii  române  contemporane.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu