PROIECT EDUCAŢIONAL


,,Grigore Vieru, poetul care ne unește”

Prof. Daniela Orășanu- Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani
Prof. Romică Orășanu- Școala Gimnazială ,, Sf. Nicolae ” Botoșani


Motto:  "Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul ."
                                                                                                         Grigore Vieru


     COORDONATORI DE PROIECT: Prof. Orăşanu Daniela, Prof. Orăşanu Romică,
                                                                   Bibliotecar- Brândușa Coteț

     PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI :    25 ianuarie - 27 februarie 2018

     ARGUMENT:
                                           Rămas în amintirea românilor de pe ambelor maluri ale Prutului ca poet iubitor de neam, care a slăvit mama în poezia sa și care l-a avut mereu ca model pe Eminescu, Grigore Vieru a avut o intensă activitatea dedicată copiilor. Un detaliu poate mai puțin cunoscut publicului românesc e că el este autorul versurilor din cântecele care apar în cunoscutul film „Maria Mirabela”. 
Întâlnirea cu poezia românească a fost lumina ce ne-a luminat, spunea el adeseori, auzeam limba noastră cea sfântă cu atâta muzicalitate, apoi citind mari scriitori clasici români ca Eminescu, Goga, Bacovia, Rebreanu, Coșbuc, Sadoveanu, Arghezi, Blaga, apoi mai tinerii Labiş, Nichita Stănescu, Păunescu, Ioan Alexandru, atunci a intrat în sufletul marelui Grigore Vieru definitiv poezia românească, românismul, cum ne spunea în timpul vieţii însuşi poetul.     
 Grigore Vieru a rămas în memoria românilor din stânga și dreapta Prutului ca poetul care și-a iubit mama, care l-a iubit pe Eminescu și care și-a iubit patria românească și scrisul ei latin. Mai târziu mărturisea că pentru el iubirea de neam era un dat întipărit în ființa sa: „Dragostea mea pentru cuvântul românesc, pentru cântecul nostru, pentru tot ce este național, am moștenit‑o prin instinct. Mie nu mi‑a spus nimeni la școală că sunt român, toți îmi spuneau că vorbesc altă limbă. Instinctiv, glasul sângelui mi‑a spus că limba mea este cea română”.                                 
SCOPUL:  
 - cunoaşterea şi preţuirea operei marelui poet;
OBIECTIVE:
1.- să înregistreze date biografice referitoare la viaţa poetului;
2.-să realizeze desene inspirate din opera scriitorului;
3.-să compună poezii şi eseuri inspirate din opera sa;
4.-să lucreze în echipă pentru realizarea unei cărţi uriaşe, pe măsura poetului, care să cuprindă: creaţii şi desene ale copiilor, scrisori adresate acestuia sau personajelor sale etc.
5.-să colecteze materiale pentru muzeul etnografic, ajutând la realizarea expoziţiei;
METODE / TEHNICI DE LUCRU:
     Întâlniri de lucru, dialoguri, expuneri, expoziţii, ateliere de lucru, vizionare  film video/audio, albume foto, portofolii.
BENEFICIARI:
  1. -direcţi: elevi, învăţători, părinţi, bunici, bibliotecari.
  2. -indirecţi: părinţi, bunici, vizitatori ai expoziţiei,  invitaţii de la activitatea de final, alţi elevi ai şcolii ;
LOCAŢIA: 
  1. biblioteca şcolii
  2. sălile de clasă
  3. sala de festivităţi a şcolii
4.  Biblioteca Judeţeană ,, M. Eminescu” Botoşani – secţia- împrumut pentru copii
RESURSE:
1.      * materiale : - cărţi cu poezii scrise de Grigore Vieru, portretul scriitorului, fişe de concurs, calculator, C.D.-uri cu filme video, , D.E.X. , acuarele, coli de hârtie şi de desen, hârtie glace şi creponată, lipici, coli duplex, carioci, polistiren, obiecte  pentru organizarea  unei expoziţii.
2.      * umane :  elevii claselor a II-a C şi a VI-a, profesori, directorul şcolii, consilierul educativ al şcolii, părinţi, invitaţi.
 REZULTATE AŞTEPTATE :
               - realizarea de către elevi a portofoliilor ,,Grigore Vieru”;
               - expunerea desenelor şi colajelor în cadrul unei expoziţii
               - realizarea unei cărţi uriaşe, pe măsura povestitorului, care să cuprindă:date bibliografice, creaţii şi desene ale copiilor, scrisori adresate poetului sau personajelor din poezii,etc.
              - organizarea unui  mini-parc tematic;
              -  publicarea eseurilor şi poeziilor inchinate poetului în revista şcolii şi alte publicaţii;
              -  aprecieri  din partea  invitaţilor;


CONŢINUTUL PROIECTULUI

NR. CRT

               ACTIVITATEA
  LOCUL DE
DESFĂŞURARE
PERIOADA/
     DATA
   1.
* Să ne amintim de Grigore Vieru !
 -popularizarea proiectului în rândurile elevilor;
  - stabilirea termenului şi a timpului derulării proiectului;
  - organizarea colectivelor de elevi, planificarea activităţilor;
 -prezentarea de date biografice;
- audiţie : poezii ale marelui poet
- împărţirea responsabilităţilor şi a sarcinilor de lucru;
 (realizarea unor desene inspirate din opera scriitorului, colectarea de fotografii, imagini);  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOŞANI    
25 ianuarie 2018
   2
 - prezentare ppt. ,,Grigore Vieru- poet basarabean”
 - vizită la bibliotecă cu scopul de a împrumuta cărţi de şi despre  poet
 - sarcini de lucru: realizarea unor desene inspirate de opera scriitorului, învăţarea rolurilor, creaţii;
- activitate atreprenorială ,,Portretul mamei”Biblioteca Județeană ,, Mihai Eminescu” Botoșani

Școala Gimnazială Nr.7  Botoșani    


08 februarie
   2018
   3.
- prezentarea video a filmului ,, Moldova de dincolo de Prut”, urmată de discuţii;
-Cerc de discuţii – elevi, părinţi, bunici;
- ,,Grigore Vieru printre noi” – realizarea lucrării colective :colaje, desene, recitări

Școala Gimnazială
,,SF. NICOLAE” Botoșani


15 februarie
   2018
   4.
- prezentare de carte ,, Abecedarul”
- dramatizare- împărţirea rolurilor copiilor;
- recital de poezie
Biblioteca
Școlii Gimnaziale Nr.7  Botoșani    


22 februarie
   2018

  EVALUAREA PROIECTULUI:                                   
Evaluarea se realizează pe întreg parcursul derulării proiectului prin: portofoliile  elevilor, expoziţie, creaţii ale copiilor, concurs tematic, momente artistice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu