Despre Vieru


DespreVieru


Prof.CaeaAnda,Şc.Hlăpeşti,Dragomireşti

                  GrigoreVierusimbolulrenaşteriiconştiinţeiumanităţiispiritului cultural românesc s-a nascut in anul 1935,la14 februarie in satulPeresîta .Familia luifiindformata din Pavel VierusiEudochiaVieru,ţărani din lumeasatului de dincolo de Prut.AstudiatŞcoala de 7 ani din satulnatal,dupa care a urmatstudiileŞcoliimedii din oraşulLipcani pe care o încheie in anul 1953.Ȋn anii de studenţiedebuteaza cu o plachetă de versuripentrucopii.Absolvent al Institutului de Pedagogie Ion Creanga din Chişinăuscriemaimultepoeziisicântece dedicate copiilor(cantecul Maria Mirabela).Studiază la Facultateade FilozofieşiIstorie,lucrează ca redactor la orevistăpentrucopiinumită”ScanteiaLeninista”.In anul1968 scrievolumul de versurilirici”Numele tau”,Volumcedevine material de studiupentrustudenţiînca din primul an al apariţiei.Ȋnacelvolumcatevapoeme sunt închinatelui Tudor Arghezi,LucianBlaga,Brancus,NicolaeLabişşi Marin Sorescuasemeneadedicaţiifiindpentru prima oarăînliricabasarabeanăpostbelicăacestfaptdovedinddragostaluiVierufaţă de culturaromânăfaţă de poporul roman declarândchiarcăvisulsău afostacela de a trecePrutul de a cunoastelocurileRomâniei ,pe care o considerasoraBasarabiei.
        “Dacăvisulunora a fostsăajungaîncosmos,euviaţaîntreagă am visatsătrecPrutul.”
        A avutinimă de roman unindprin opera saceledouămaluri ale Prutului .
Contribuie la Mişcare de EliberareNaţională   din Basarabiafiind present in prima linie,inclusivevrsurileşicântecele sale având un mare rolîndeşteptareconştiinţei
naţionalearomânilordin BasarabiaGrigoreVieruîntruchipeazăînansamblulliteraturiiromâne,destinulunuiscriitor cu oînzestrarespirituală de excepţieşiînacelaşitimp o impecabilăconştiinţă a naţiuniisale.Oconştiinţăce a datseamă, de fiecaredata,derealităţile convulsive ale uneiistoriiadeseavitregi,detrecutulnaţiuniisale,deamprentatragică pe care a căpătat-o adesealimbaromână,amputate, interzisă,pusă sub semnulintrebării de atâteaori.Exemplaritateadestinului poetic adragosteiluipentrucultură duce o viaţădăruităpoeziei.Oparte din operele sale sunt poeziile cu esentapatriotica:Acasa,CantecBasarabean,Eminescu,Glasul,(inspirată din Miorita),AlexandruIoanCuza,MihaiViteazul,StefancelMare,Decebal,Limbanoastră.ȊnacestepoeziiişiexprimadragosteapentruRomâniapenrtrulimbasa de care era foartemândruşidespre care compuneapoeziişicântece cu o deosebităplăcer.
”Limbaneamului meu dacic,/Limbanoastrăcearomână”
TematicaluiVieruesteaparentsimplă,darfoarteprofundă a scrispoeziidesprenatură,dragoste,sat,mamă,poezii cu caractersocial,abordând de asemeneavalorileşitradiţiileromâneşti .A ţinutsăsensibilizezecaracterulcititoruluiîncrcandsăfacă omul mai bun şimaispiritual.Aadus un aportconsiderabil la dezvoltarelimbiiromânesigrafieilatine pe teritoriulMoldovei ,pe vremuriincainclusăînfostaUniuneSovietică.Vieru face parte din grupulcelor care au luptatpentruindependentaţării. Personalitateluivaramaneveşnic in memoriaşisufle
tulnostru.

Bibliografie: 
 Tudor Ţopa,”Condamnaţi la zbucium”,Chişinău,Ed. Universul2003    
PetruSoltan (colectiv), Calendar Naţional, BibliotecaNaţională a Republicii Moldova, Ed. 1995, 2010
Tudor Ţopa, Voievoziiinspiraţiei, Chişinău, 2007
GrigoreVieru, Taina care măapără, Iaşi, Ed. Princeps, 2008
D E I Numeproprii, Ed. Cartier, Chişinău/Bucureşti 2004
LiteraturaşiArtăMoldovei, Enciclopedie, Chişinău, Red. ESM, 1985

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu