Grigore Vieru – spirit înflăcărat al patriotismului românesc

 Sichitiu Margareta, prof. limba și literatura română, gradul I, Colegiul Tehnic Motru, Gorj

           
Grigore Vieru a fost și rămâne un poet-simbol al Basarabiei,  cel mai mare şi mai iubit  poet contemporan român basarabean.El este poetul basarabean care a trăit mereu dorul de patria-mamă, care a redat în poezia sa istoria neamului, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun, militând pentru unirea tuturor românilor de dincoace și dincolo de Prut, prin cuvânt, bunătate și iubirea de aproape. Opera lui Vieru este însăși icoana unui sentiment național, rămânând posterității drept un document de mare valoare. Iar autorul acestei incontestabile lirici patriotice poate fi considerat purtător al steagului demnității, integrității și unității naționale, ceea ce a menținut mereu treaz  ecoul spiritului românesc dincolo de Prut. Pe bună dreptate a fost numit „sufletul Basarabiei”sau luceafărul limbii române basarabene.

„Din Basarabia vă scriu, /Dulci fraţi de dincolo de Prut. /Vă scriu cum pot şi prea târziu, /Mi-e dor de voi și vă sărut.” Acesta este strigătul celui care a fost numit „sufletul Basarabiei”, poetul cu cea mai puternică voce basarabeană proromânească.Poetul care a strigat întotdeauna fără teamă, că peste cele două maluri ale Prutului se vorbește o singură limbă: cea românească. Poetul care și-a dedicat întreaga viață pentru împlinirea marelui său vis: „Unirea Basarabiei cu Țara-mamă, România”.
Cine ar putea fi altul, decât cel care a rămas în literatura, istoria și conștiința noastră, a românilor, prin inegalabilul și incontestabilul său spirit patriotic: Grigore Vieru. Născut într-o familie de plugari români din satul Pererîta, Grigore Vieru s-a dovedit a fi un maestru al cuvântului, lirica sa și nu numai, dând la iveală un adevărat patriot care și-a iubit cu patimă atât plaiul, cât și limba, cât și neamul. El este poetul basarabean care a trăit mereu dorul de patria-mamă, care a redat în poezia sa istoria neamului, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun, militând pentru unirea tuturor românilor de dincoace și dincolo de Prut, prin cuvânt, bunătate și iubirea de aproape.
Aflat în primele rânduri ale Mișcării Naționale din teritoriul cuprins între Prut și Nistru, Vieru s-a implicat cu o adâncă simțire și o totală dăruire în mișcarea de redeșteptare a conștiinței naționale a românilor din Basarabia. În acest sens, a jucat un rol esențial în „românizarea” sentimentului național, militând cu înflăcărare pentru introducerea grafiei latine și a limbii române, ca limbă oficială. „Cu ajutorul lui am obținut limba română, alfabet latin, identitate românească, podurile de flori”, spunea Nicolae Dabija, numind astfel, câteva dintre darurile pe care Vieru le-a făcut basarabenilor. Și nu s-a oprit aici. A luptat cu vehemență pentru apărarea imnului național atunci când s-a propus înlocuirea acestuia cu un alt text, care, în opinia sa, nu corespundea conștiinței neamului românesc.
Rezonanța sentimentului său național a pătruns prin versurile sale în inima fiecărui român, trezind sentimente din cele mai profunde. Poetul și-a exprimat întotdeauna cu strigăt credința și speranța reîntregirii. Astfel, din această inimă mare de român, au luat naștere multe dintre creațiile sale patriotice. Dragostea fierbinte pentru tot ceea ce este românesc, patriotismul înflăcărat al poetului, au constituit sursa de inspirație pentru multe dintre poeziile sale.
Grigore Vieru definește patria, apelând la fenomenele naturii: „Piatra asta este pâine caldă,/ Vântul acesta e vin domnesc/ Și pelinul – busuioc sălbatic…”, iar iubirea de patrie o putem identifica și în imnul închinat pământului natal care alcătuiește versurile poeziei „Pământule”: „Pământule/ Tu, răzbătând către adânci line/ Atunci când bat și grindinele grele/ Cu mine să te acoperi/ Cu mine/ Pământ matern/ Ș-al meu până la stele…”.
Poetul basarabean a dus dorul de mamă, dorul de satul natal, de izvor, de pâinea coaptă pe vatră, dorul de copilărie. Iar toate acestea alcătuiesc dorul de patrie: „Acasă/ Patria mai liniștită este”. Această patrie este România pe care el o visează, patria pentru care se roagă, patria care înseamnă pentru poet regăsirea sinelui, înseamnă tot ceea ce a fost și este pământ românesc după 1918: România Mare.
Putem spune că generații de tineri basarabeni și-au regăsit țara cu ajutorul poetului Grigore Vieru. Însăși țara, și-a regăsit Basarabia cu întreaga sa tradiție istorică, culturală și spirituală. Pentru că opera lui Vieru este însăși icoana unui sentiment național, rămânând posterității drept un document de mare valoare. Iar autorul acestei incontestabile lirici patriotice poate fi considerat purtător al steagului demnității, integrității și unității naționale, ceea ce a menținut mereu treaz  ecoul spiritului românesc de dincolo de Prut.
Spiritul „românismului”, la Vieru se regăsește și în impresionanta iubire a sa pentru valorile culturale românești. Scriitorul basarabean a dedicat versuri ce reprezintă o creație incontestabilă a spiritualității românești, poeților Nicolae Labiș, Marin Sorescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga. Însă, poetului național Mihai Eminescu, Vieru i-a atribuit suprema recunoaștere. Chiar în ultima zi a vieții sale conștiente, când se întorcea de la Chișinău, îl aniversase pe Eminescu. Eminescu, poetul căruia i-a dedicat pagini întregi. Strigătul său răsună și acum în inima noastră: „Să-i duci lui Mihai/ O vorbă de-acasă/ Credință să-i dai/ C-am fi toți în casă...” Ca să nu mai vorbim că poezia „Eminescu”, închinată marelui poet, este acum, în școala noastră românească, un imn al aniversării și comemorării celui care a fost, este și va rămâne poetul nostru național și universal, Mihai Eminescu. Glasurile a generații de tineri vor murmura în fiecare zi de 15 ianuarie sau 15 iunie, versurile poetului Grigore Vieru: „La zidirea Soarelui, se știe, / Cerul a muncit o veșnicie, / Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu, / Ne-am ales cu domnul Eminescu./ Domnul cel de pasăre măiastră, / Domnul cel de nemurirea noastră-Eminescu…” Astfel, poetul basarabean l-a văzut pe Eminescu nu numai  sub aspectul de inegalabilpoet naţional, ci şi de autentic patriot, cu o înaltă conştiinţă morală, onestitate şi sensibilitate, apărător al ideii de românism şi al acestei provincii istorice româneşti greu încercate.Putem spune că Eminescu a reprezentat un model pentru poetul basarabean. Purtând în inimă  pe Eminescu şi cele trei culori ale drapelului românesc, Grigore Vieru a fost „vârful de lance” al luptei personalităților culturale basarabene pentru patriotism. El l-a readus în spațiul public de dincolo de Prut pe Eminescu, delimitând astfel începutul procesului de regăsire prin genul tutelar și limba română. Totodată, este înlănțuit întru eternitate, alături de Eminescu, prin iubirea pătimașă față de pământul românesc, față de poporul pe care, în aceeași măsură, l-au dorit, între aceleași hotare istorice, pentru eternitate.
Grigore Vieru a fost și rămâne un poet-simbol al Basarabiei,  cel mai mare şi mai iubit  poet contemporan român basarabean. Iar faptul că de aniversarea eminesciană se leagă plecarea în neființă a acestui poet, a făcut ca despre Vieru să se afirme că este „lacrima lui Eminescu”. Mai mult, putem spune că din „copacul Eminescu”, așa cum îl numea Lucian Blaga pe marele poet național și universal, s-a ivit Grigore Vieru, ca o necesitate istorică a luptei pentru renașterea culturală, timid manifestată, până atunci în rândul poeților și patrioților basarabeni.
Și să nu uităm că, în contemporaneitate, prietenia cu Adrian Păunescu, cel mai înflăcărat patriot al vremurilor nu demult apuse, l-a făcut pe Grigore Vieru să trăiască acel sentiment de a fi „acasă” pe ambele maluri ale Prutului.
„Cei care l-au chinuit pe Grigore dincolo de Prut n-au mai puţină vină decât cei care l-au chinuit dincoace de Prut” – susţinea  Adrian Păunescu plecat şi el la scurt timp după prietenul său. "Grigore Vieru a fost omul care, cu toată fragilitatea sa, a adus Basarabia aproape de patria-mumă", a mai declarat poetul.
Bibliografie:

1. Sava Bogasiu, Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române, Ed Alpha, Buzău;
2. Grigore Vieru,  “Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poziei române”, în Revista de ştiinţă şi cultură 2.Limba Română, nr.1-4 (163-166), Chişinău, 2009
3. Grigore Vieru, Norocul poeţilor basarabeni a fost poezia română, Interviu cu Adrian Păunescu în Revista de Ştiinţă şi cultură Limba Română, nr 1-4, 2009, Chişinău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu