Simbol al culturiinaționale- GRIGORE VIERU
Pîp. LILIANA BUDACĂ, Grad I, Școala Profesională „ Gheorghe Burac” Vlăsinești

REZUMAT
         „ ...Vieru nu este niciodată un imitator, el se referă conștient la anumiți autori pe care-i iubește, pe care-i știe pe de rost, și se lasă impresionat de atmosfera lor sau le preia cu detașare unele elemente tehnice” (Nicolae Manolescu).
        Meditațiile despre viață și moare sunt meditații despre permanență a spiritului uman. Poetul este în căutarea absolutului prin puterea gândirii omenești. El este obsedat de aceleași teme, motive, pasiuni: mama, patria, neamul, limba română, libertatea, adevărul, felul de a fi al românului, viața, moartea, Dumnezeu, poezia, eul propriu.
Avem mereu senzația că poeziile nu au fost  scrise pentru anumite melodii, ci melodiile au fost compuse pentru textele scrise de poet.
„ Cu cât o operă este mai poetică, cu atât este mai adevărată” spunea Novalis. Opera poetului Grigore Vieru este poetică până în măduva celor mai frumoase metafore din care „poți trăi ca din pâine”, vorba sciitorului.


„ ...Vieru nu este niciodată un imitator, el se referă conștient la anumiți autori pe care-i iubește, pe care-i știe pe de rost, și se lasă impresionat de atmosfera lor sau le preia cu detașare unele elemente tehnice” (Nicolae Manolescu).
          Un aspect particular și vrednic de interes în creația poetului este aforisica, aspect de asemenea trecut cu vederea și de către critici, și de către cititori. Vieru  formulează pe calea metaforei, simbolului, inclusiv a mitului- principii generale referitoare la cele mai diverse laturi ale vieții și activității omului, ale realității și lumii înconjurătoare, ale Naturii și Universului. Legea de fier a aforismului este „un minimum de cuvinte și un maximum de sens” (Mark Twain).
        Paralel, autorul, având un cult pentru paremiologia populară, folosește cu multă dexteritate și efecte proverbele și zicătorile românilor, precum și a altor popoare. Gândirea aforistică este un dat definitoriu al personalității poetului, mereu deschisă spre meditația filozofocă în bază de cultură și experiență de viață acumulată.
        Meditațiile despre viață și moare sunt meditații despre permanență a spiritului uman. Poetul este în căutarea absolutului prin puterea gândirii omenești. El cizelează maximele ca pe o marmură, ori le lasă ca pe o stâncă sfărâmată, le concepe de sine stătător, ori le prinde ca pe podoabele operei sale.
       Cu ajutorul aforismelor, poetul urmărește să comunice cititorului o anumită poziție filozofică sau o atitudine concretă de viață, un principiu moral sau un proces psihologic, o înțelepciune revelatoare sau o povață de preț. El este obsedat de aceleași teme, motive, pasiuni: mama, patria, neamul, limba română, libertatea, adevărul, felul de a fi al românului, viața, moartea, Dumnezeu, poezia, eul propriu.
 Aforismele au un statut foarte riguros. Ele nu suportă cuvinte în plus, prolixitatea în genere, explicațiile inutile, zicerile aproximative sau relative. Grigore Vieru pare a uita uneori acetse princii dure, de vreme ce propune explicații suplimentare, răpind din plăcerea cititoriului de a „completa” sugestia aforismului cu propriile-i gânduri.
„Cântecul este o răzbunare a frumuseții pe urâțenie”, Vieru fiind un poet al frumuseții, care, de când a intrat în poezie, luptă necontenit cu urâțenia, o răzbunare prin tot ce creează: o poezie, un aforism, o confesiune, un articol, dar mai ales, prin texte menite pentru cântece propriu-zise.
 Avem mereu senzația că poeziile nu au fost  scrise pentru anumite melodii, ci melodiile au fost compuse pentru textele scrise de poet.
 Poetul vorbește despre mama sa, mamă care a avut un destin tragic: rămânând fără părinți la vârsta de opt ani, fiind nevoită să preia rolul mamei sale pentru frații dânsei; unul din frații ei moare sub ochii acesteia, căsătoria de tânără și moartea soțului apoi recăsătorită rămâne din nou văduvă, înfruntarea războiului și a foametei, lucruri care îl determină pe Vieru să declare „Sunt profund marcat de tragismul vieții ei și așa voi rămâne până în ultima clipă a vieții”.
    El a scris poezii în care personajul preferat era mama (Mama în câmp, Către Fecioara Maria, Făptura mamei, Femeia divină, Tu ești un geniu ș.a.).
  „ Cu cât o operă este mai poetică, cu atât este mai adevărată” spunea Novalis. Opera poetului Grigore Vieru este poetică până în măduva celor mai frumoase metafore din care „poțo trăi ca din pâine”, vorba sciitorului.

Bibliografie:
1.      Rădăcina de foc, Grigore Vieru, București, Ed. Univers, 1998
2.      Grigore Vieru, Omul și poetul, Băileșteanu Fănuș, București, Ed. Iriana , 1995
3.      Creația lui Grigore Vieru în școală, Dolgan Mihail, Chișinău, Ed. Lumina, 1984
4.      Poet pe Golgota Basarabiei, Gruia Stelia, București, Ed. Eminescu, 1995


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu